הכי ניצפים

האזינו: “כבר לא מדברים על חילול שבת אלא על ביטול שבת”

עוד קודם קבלת ההחלטה עלחילול השבת בהקמת הגשר, התייחס לנושא רבה של ת"א, הרב ישראל…