1
1

הכי ניצפים

תזכורת! לא לשכוח ערוב תבשילין!

ערב יו"ט הסמוך לשבת אנו מזכירים על הצורך לערוך ערוב תבשילין מבעוד יום. לנחותכם אנו…