מאמר אחד הרבנים ב’המודיע’ יוצא בתקיפות נגד חוק הגיוס

מאמר תקיף שנכתב ע"י אחד הרבנים מפורסם הבוקר נגד 'חוק הגיוס'. "דומה שהחוק סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי. הוא מהווה סתירה גמורה להחלטת מועגה"ת. החוק הזה מכניס לסכנה עצומה אלפים ורבבות מבני הישיבות. תיקון סעיף היעדים אינו משנה כלל את מהותו של החוק.

חוק ולא יעבור

מאמר שמפורסם הבוקר ששמו של אחד הרבנים מביא עמדה ברורה נגד חוק הגיוס, ויש בו כדי ללמד על עמדת אגו”י נגד החוק.

בתחילת המאמר נכתב כי החוק החדש בא כמענה לפסיקת הבג”צ ביום כא אלול תשע”ז הפוסל את חוק הגיוס הקודם וקובע שעל הכנסת לקבוע הסדר חדש שיצמצם באופן משמעותי מעשי את הפערים בחלוקת נטל השירות בצבא, ויביא חלוקה שוויונות יותר בנטל הגיוס. “כל הסדר שתקבע הכנסת חייב להציב מטרה ברורה של קידום השוויון בנטל הגיוס ולהוות מסלול ברור וישים להגשמת מטרה זו. לא ניתן עוד להסתפק בהסדרים בלתי מחייבים ובלתי אכיפים שסופם לא ידוע. כלומר בג”צ סבור כי יש להגיע לצמצום השוויון בנטל גם במחיר של כפיית גיוס על תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, היושבים ושוקדים על תלמודם לפי כל הכללים”.

בהמשך נכתב כי: “קבלת החוק החדש פירושה כניעה לעמדת בג”צ הסבור כי יש להגיע בשוויון בטל הגיוס גם במחיר פגיעה בתלמידים שתורתם אומנותם היושבים ולומדים. בג”צ רוצה לשנות מיסודו את הסדר דחיית שירותם הצבאי של בני הישיבות ממה שהיה נהוג עד היום, ולדעתו, ערך השוויון בנטל גובר על זכותם של לומדי התורה לדחות את גיוסם. אלא שגם בג”צ סבור שהחתירה לשוויון מוחלט בנטל – אינה מציאותית, אבל אפשר לכפות על הציבור החרדי צמצום משמעותי של הפערים ולהביא לשינוי חברתי אמיתי וגם במחיר כפיה על בני הישיבות להתגייס לצבא.

כל מי שמתמצא במצב העניינים של החרדים המשרתים בצבא יודע שמשמעות הדבר היא שינוי כל מהותו של הציבור החרדי. דומה שזו סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי. בשלב זה מובא ציטוט מדבריו של מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל: “כל עוד ויסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים הוא בחיי תורה ויראה על טהרת הקודש מתוך התבדלות מוחלטת מכל חיי ומושגי העולם החילוני של פורקי עול תורה”.

עוד נכתב: “עצם הטלת החיוב על הצבא לעמוד ביעדים הנ”ל משמעותו מתן הוראה לצבא לגייס גם בני ישיבות שתורתם אומנותם אם לא בכפיה אז בפיתוים בהקשחת נהלים של כל כללי החוק, ומהוה סתירה גמורה להחלטת מועצת גדולי התורה.

הצבא הקים מערכת מקצועת מאד שנועדה לאפשר לו לעמוד ביעדים. אין ספק שהצבא יעשה כל מה שביכולתו כדי לעמוד ביעדים. כך שהחוק הזה מכניס לסכנה עצומה אלפים ורבבות מבני הישיבות והציבור החרדי שיצטרכו להתגייס לצבא בעקבות קבלת החוק החדש.

אם היינו יודעים ש-60% מהציבור החרדי נמצאים בסכנת נפשות גשמית, הרי היינו עושים כל מה שביכולתנו כדי להצילם. והדבר פשוט וברור שכמו שאנו מחוייבים בהצלת הגופים, אנו מחויביים בהצלת נשמותיהם מרדת שחת. ואי אפשר להסכים לחוק המטיל על הצבא לגייס אלפים ורבבות חרדים וגם כאלו שהם יושבים ועוסקים בתורה.

יש המציעים לתקן את החוק ולהוסיף בו סעיף שבאם לא יעמדו ביעדים תהא הממשלה רשאית לחוקק חוק חדש. תיקון זה אינו משנה כלל את מהותו של החוק. שכן באם ליושבי בית המדרש יש זכות להגות בתורה אין שום סיבה לפקיעת החוק הקודם בהעדר עמידה ביעדים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

חדשות חמות

עוד במדור

שלושה פצועים בפיגוע קשה בקניון חוצות בכרמיאל

פיגוע קשה בקניון בכרמיאל. מחבל דקר שני צעירים ופצע אחד מהם באורח אנוש, והשני באורח…
דילוג לתוכן