הרשל”צ דורש מסגן השר ליצמן: הפעל סמכותך בנושא החמץ בבתי החולים בפסח

הרה"ר הראש״ל הגר״י יוסף בפניה דחופה לסגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן: "על משרד הבריאות להסדיר את סוגיית הכנסת חמץ לבתי חולים ומוסדות הרפואה בפסח".

מסדרון בית חולים. אילוסטרציה. צילום: לדעת
דרישה מליצמן

 

 

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות, הראשון לציון הגר”י יוסף, יוצא בפנייה דחופה לסגן שר הבריאות הר’ יעקב ליצמן וכותב כי “משרד הבריאות נדרש לעשות שימוש בסמכותו ולהתקין תקנות ו/או לפרסם הנחיות מנהליות, שיסדירו את איסור חשיפת חמץ בבתי החולים ובמוסדות הרפואה בישראל בימי חג הפסח”.

בעקבות עתירות משפטיות שהוגשו ובהן נדונה בבית המשפט אפשרות הכנסת חמץ לבתי חולים במהלך ימי חג הפסח וסמכויות הרבנות הראשית לאכוף זאת, כותב הראש”ל הגר”י יוסף לס. שר הבריאות: “אנו ברבנות הראשית לישראל עשינו ועושים כל אשר לאל ידינו על מנת למנוע אפשרות הכנסת חמץ לבתי החולים באמצעות החלטות מועצת הרבנות הראשית לאורך השנים וכן מתן הנחיות מתאימות וכדו’, אך יתכן והמצב המשפטי הנוכחי עלול להגביל חלילה את הרבנות הראשית למתן הנחיות בנושא”.

במכתבו מפרט הראש”ל את המקורות ההלכתיים וכן את האיסורים שבדבר, ומוסיף “אין צורך להרחיב על החשיבות הרבה של אכיפת דיני החמץ, ברי, כי היתר להכנסת חמץ מכל סוג שהוא – עלול להפוך את בתי החולים הציבוריים במדינת ישראל במהלך ימי הפסח חסומים לכניסת יהודים שומרי מסורת. מצב בו תתאפשר הכנסת חמץ אל בתי החולים אינו אפשרי, שכן בברירה בין אפשרות הפרת חיוב מהתורה לבין ביקור בבית החולים במהלך ימי החג, עלול ציבור שומרי המסורת שהוא רוב הציבור בישראל, להימנע מלבקר בבתי החולים, הן מצד ההלכה, והן מצד הרגש היהודי שאינו יכול לראות במהלך ימי הפסח חמץ גלוי לעין כל, ובכך יש חשש למעשה לפגיעה קשה בבריאות ובשלום הציבור.

״כממונה על הבריאות במדינת ישראל ובהתקיים מצב בו עלול להיווצר קושי משפטי לאכיפה מצד הרבנות הראשית כאמור לעיל, מחובתך לפעול מתוקף סמכותך למנוע מצב זה”, כותב הראש”ל ומוסיף: “אין המדובר בדיני כשרות גרידא, אלא במתן אפשרות בסיסית לרוב תושבי מדינת ישראל לצרוך שירותי בריאות במהלך ימי החג”.

הראש”ל מחדד במכתבו כי הסמכויות לתקן את התקנות הן בידי משרד הבריאות. “בסמכות משרד הבריאות להתקין תקנות ו/או הנחיות מנהליות, שיסדירו את איסור הכנסת חמץ והצגתו בבתי החולים המספקים שירות באזורים שמרבית תושביהם נמנים על הדת היהודית, במקרה שלפנינו, לצד החשיבות הציבורית, התרבותית, הדתית והחברתית המחייבת את מניעת החשיפה בבתי החולים לחמץ, קיימת חשיבות בריאותית ורפואית מן המעלה הראשונה, לאיסור חשיפת חמץ במוסדות הרפואה, שכן קרוב ל-70% (!) מן האוכלוסייה היהודית בישראל, עשויה להימנע מהגעה לבתי החולים במהלך ימי הפסח, זאת על מנת להימנע מחשיפה לחמץ וכמפורט לעיל”.

הרב מסיים את מכתבו כי “משרד הבריאות נדרש אפוא לעשות שימוש בסמכותו זו ולהתקין תקנות ו/או לפרסם הנחיות מנהליות, שיסדירו את איסור חשיפת חמץ בבתי החולים ובמוסדות הרפואה בישראל בימי חג הפסח”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן