1

המשטרה מציגה: נוהל חדש להזדהות בפני שוטר

המשטרה תציג את הנוהל החדש של הזדהות בפני שוטר. על פי הנוהל, סירובו של אדם להזדהות מהווה עבירה על החוק ועלול לגרור סנקציה פלילית.

אילוסטרציה. שוטר וחרדי. צילום: לדעת
שוטר לפניך

בשנים האחרונות הוכן נוהל משטרתי שעניינו הזדהות בפני שוטר, זאת במסגרת המלצת ועדת פלמור שאושרה ע״י ועדת השרים. הנוהל החדש הועבר לאישור היועמ״ש לממשלה ותוכנו נוסח ע״י גורמי המקצוע במשטרה ביחד עם משרד המשפטים.

מטרת הנוהל הינה להסדיר ולחדד את כלל ההיבטים המקצועיים השונים הנוגעים לנושא זה מכוח חוקי מדינת ישראל.

להלן עיקרי הנוהל:
ככלל, חובת הזדהות אזרח בפני שוטר, יכול שתיעשה ע״י הצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון והיא סמכות המוקנית לשוטרי משטרת ישראל וקבועה בחוק.

הסמכות לדרוש הזדהות של אזרח בפני שוטר הינה כלי הכרחי לביצוע תפקידה של המשטרה ואכיפת החוק. בהתאם לנוהל, שוטר יפעיל את סמכות ההזדהות רק במצבים בהם הוא סבור שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו, למשל כאשר התנהגות חריגה או חשודה או לשם בדיקת רשיונות, בקרה במחסומים, קיומו של אירוע פלילי בסמוך למקום או בכל מקרה אחר בו לצורך מילוי תפקידו ובהתאם לשיקול דעתו.

הפעלת הסמכות, תיעשה באופן ענייני ושוויוני תוך שמירה מירבית על כבוד האדם שמתבקשת זהותו. כמו כן לבקשת האזרח, השוטר ימסור את פרטי זהותו בהתאם לכללים הקבועים בפקודת המשטרה.

סמכות דרישה להזדהות כשלעצמה איננה מהווה עיכוב כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים). ככל שבעקבות ההזדהות יעלה הצורך בהפעלת סמכות של עיכוב או מעצר יפעל השוטר בהתאם לכללים המחייבים להפעלת הסמכות הנוגעת.

במקרה של סירוב להזדהות קמה לשוטר סמכות עיכוב מכוח סעיף 67 לחוק המעצרים. במקרים אלו, ישקול השוטר את מכלול נסיבות העניין, ובהתאם, את ההכרח להפעלת סמכות העיכוב.

השוטר לא יבצע את את הפעולות הכרוכות בסמכות לדרוש הזדהות מעבר לזמן סביר הדרוש לשם כך, ואם הנסיבות מחייבות וקיימת הצדקה להאריך את הבדיקה מעבר לכך, יפעיל השוטר את סמכות העיכוב.

כחלק משקיפות מערכת אכיפת החוק כלפי הציבור, הוחלט כי הנוהל הסופי והמלא יפורסם לציבור ויונגש לכל אזרח באתר משטרת ישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד מהכותב

דילוג לתוכן