1
1

הגר"ח קנייבסקי: המתפלל בסידור יעב"ץ תפילתו מתקבלת לרצון

כ-250 שנה לאחר פטירתו של היעב"ץ יצא לאור עולם פירוש חדש לסידור היעב"ץ - פירוש 'עץ ארז', בעריכת גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א.

שומע תפילה

על שולחנו של מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, הונח בימים האחרונים סידור 'עמודי שמים' שחיבר רבינו היעב"ץ זיע"א עם פירוש חדש  'עץ ארז' שנערך על ידי גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א.

מרן שר התורה שמח שמחה גדולה ועיין שעה ארוכה בפירוש המיוחד שחיבר גאב"ד מעלה אדומים ביחד עם חבר תלמידי חכמים. מרן שר התורה אמר כי 'זכות גדולה למי שיתפלל בסידור הזה' מרן שיבח את הגאון רבי אברהם דויטש על היוזמה שנטל על עצמו ביחד עם תלמידי חכמים מובהקים להאיר באור חדש את הסידור הקדוש של רבינו היעב"ץ.

כ-250 שנה לאחר פטירת רבינו היעב"ץ עדיין סידורו זוכה להיות מקובל בכל בתי ישראל. גדולי ישראל לאורך כל הדורות הפליאו בשבח הסידור ובזכות הגדולה שיש למתפללים בו. לאורך כל הדורות שפכו יהודים שיח ותחנונים בסידור שחיבר היעב"ץ.

היה מקובל בכל תפוצות  ישראל כי ההוגים והמתפללים בסידור יזכו שתתקבל תפילתם ברחמים וברצון לפני אדון כל, וכלשונו בתחילת ההקדמה לסידור, סידור תפילה בית אל, במסילה אחת עולה, המתפלל בו בכוונה תפילתו ריקם אינה חוזרת חלילה".

הסידור הודפס במהדורות רבות וכדרכם של מדפיסים נפלו בו שגיאות המביאים לבית הדפוס הן בנוסח הסידור עצמו והן בהלכות שכתב רבינו בשולי הגיליון.

הרב דויטש שליט"א, שדבריו של החתם סופר אודות קדושת היעב"ץ היו נר לרגליו. נטל על עצמו את המלאכה לברור ולברר את הנוסח המדויק של הסידור והלכותיו, ולהוסיף פירוש להלכות שרמז היעב"ץ בקצירת האומר. החיבור הנקרא 'עץ ארז' נעשה בעצה אחת עם חבר תלמידי חכמים נאמנים הבקיאים בתורתו של היעב"ץ. וזכו להוציא דבר נאה ומתוקן מתחת ידיהם.

מיד עם הדפסתו של הסידור נתקבל על ידי הוגי תורת היעב"ץ חסידים וצדיקים אשר שמחו שמחה גדולה ביום שבו יצא הסידור באור מאיר כלי נאה ומפואר.

בשל הביקוש הרב אזלה המהדורה הראשונה מהשוק. במהדורה הראשונה נכללו רק התפילות לימות החול, עתה לאחר שאזלה המהדורה התקבלו במכון בקשות רבות להוציא מהדורה חדשה שיהיו בה גם תפילות לימות השבת.

בעת שנכנס אל הקודש אל רבינו מרן שר התורה שליט"א, אמר רבינו כי יש להזדרז להוציא את הסידור הכולל את תפילות שבת וימים טובים שהם ימים מסוגלים.

בימים אלו עמלים רבני המכון בראשות גאב"ד מעלה אדומים, על השלמת המלאכה ובקרוב יכלו לבשר לציבור על הוצאת הסידור השלם עם פירוש 'עץ ארז' הכולל את תפילות השבת והימים הטובים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן