הגר”מ שטרנבוך שליט”א חזר לישיבת חברון – גלריה

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשיחת חג מיוחדת בישיבת חברון: "הרחוקים אומרים עלינו שאנחנו פרזיטים, ואינם יודעים שאצלנו התורה היא חיינו, והישיבות הם בית חיינו, וכל קיומנו הוא רק בזכות צבא ה' שיושבים ולומדים את התורה".

צילום: שלומי טריכטר
חזר לחברון

לקראת ימי חג השבועות ניאות מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א זקן תלמידי ישיבת חברון, לבקשתם של ראשי ישיבת חברון, והגיע למסור הערב שיחת חיזוק בפני אלפי תלמידי הישיבה ובוגריה בהיכל הישיבה בשכונת גבעת מרדכי בירושלים.

שיחת חיזוק זו פותחת את מסע החיזוק שעורך בימים אלו מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בהיכלי התורה והישיבות לקראת חג השבועות, כאשר בהמשך צפוי מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א למסור שיחת חיזוק מיוחדת בהיכל ישיבתו בבית שמש, ומחר בערב ישא מרן שליט”א דברים בהיכל בית המדרש הגדול מהרי”ץ דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

במרכז דבריו שנאמרו היום בהיכל ישיבת חברון בירושלים, עמד על חובת ההכנה בימים הללו לקראת קבלת התורה.

“בכל שנה ושנה יושב הקב”ה ומצפה לנו בשלושת ימי בלה שנקבל על עצמנו עול תורה בימים הללו, וחלילה לבזבז הזמן בימים אלו”.

“שמעתי מגדול אחד זצ”ל שבשמים מסתכלים על מי שמבזבז זמנו להבל וריק כשוטה, שהרי בגמ’ בחגיגה (דף ד’ ע”א) איתא שאחד מסימני השוטה הוא שמאבד מה שנותנין לו, וא”כ אנחנו שיכולים בכל רגע לאסוף לעצמנו כאן בעולם הזה זכויות לחיי נצח, ואיננו עושים כן אלא מבזבזים את המתנה וההזדמנות שנתנו לנו, הרי אנחנו כשוטים ממש.

בהמשך דבריו סיפר מה ששמע בצעירותו מפי הגאון הקדוש רבי אלחנן ווסרמן זצ”ל לפרש את הפסוק (במדבר כ”ג ט’) “הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב”, שעם ישראל אינה אומה אלא בתורתה, ואינם דומים לכל העמים שנעשים לעם רק על ידי שיושבים יחד בארץ אחת, ואף אינם ככל הגויים שצריכים הם לשון או מלבוש מיוחד כדי להתייחד ולהיות מוגדרים כ”אומה”, אלא אפילו אם יהיו בדד בלא ארץ לשכון עליה, הם עדיין יישארו עם, כי אין עם ישראל נחשבים לאומה אלא על ידי התורה והמצוות.

בדבריו אמר כי “הרחוקים אומרים עלינו שאנחנו פרזיטים, ואינם יודעים שאצלנו התורה היא חיינו, והישיבות הם בית חיינו, וכל קיומנו הוא רק בזכות צבא ה’ שיושבים ולומדים את התורה”.

“הכופרים והחופשיים טוענים שרחמנות עלינו – שמאז קבלת התורה והילך נעשינו מסכנים ה”כבולים” באיסורי התורה, אבל כאשר אנחנו שמחים בשבועות, אנחנו מוכיחים שאיננו מקיימים את התורה בכפיה ח”ו, אלא אדרבה, אנחנו שמחים על שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם חיים כבהמות אוכלים ושותים ושמחים ומתים, אבל אנחנו קשורים לקב”ה ומקבלים שכר עצום על כל רגע בלימוד התורה, ובונים את עצמנו על ידי דרך התורה להיות מוכנים לחיי נצח”.

מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א אשר למד בבחרותו בישיבת חברון בירושלים, התבטא בסוף דבריו כי כעת רואה הוא מול עיניו את התגשמות ההבטחה ששמע בצעירותו מפי ראש ישיבת חברון דאז, הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ”ל: “כעת עומד נגד עיני איך במעמד הנחת אבן הפינה לישיבה, נעמד ראש הישיבה הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ”ל והכריז, “אני כבר רואה ישיבה עם אלף בחורים!”, ואז לא הבינו את דבריו, שהלא היו אז בישיבה רק כמה מאות בחורים, אבל הוא בעיני רוחו הסתכל על המשך הישיבה וראה את הישיבה בתפארתה כפי שאנו רואים אותה היום”.

צילום: שלומי טריכטר

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן