התגלה ציונו של בעל היסוד העבודה זיע”א בעיר סלאנים שבבלארוס

במעמדי הוד במעמד האדמו"ר מסלאנים שליט"א ומשלחת חסידיו נחנכו המצבות שעל ציוני הקודש שנתגלו לאחרונה באופן מדויק.

מסע קהל חסידי סלאנים, בראשות כ”ק האדמו”ר שליט”א, התקיים בימים אלו לקברי אבות במדינת בלארוס. בשיאו של מסע היסטורי זה נחנכו מצבות ציוני הקודש של שלושה מאדמו”רי החצר בעיר סלאנים, ובנוסף התקיים מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית להכנסת אורחים שהוקם בעיר.

מסע מיוחד זה יצא לדרך ביום חמישי כ”ה באייר, עם כ-100 מתורמי חצר סלאנים ומקימי הקריה החדשה של ישיבת ‘באר אברהם’ בעיר אלעד. בשבת שהתה הקבוצה בקמפוס המרווח של מוסדות ‘יד ישראל’ (צ’ייקה) שבעיר ז’ודזינה הסמוכה למינסק. היתה זו שבת עילאית ומרוממת במחיצתו של האדמו”ר שליט”א, כשכל העת עוטפת את המשתתפים אוירת ההכנה הרוחנית לקראת הביקור הצפוי בציוני האדמו”רים בסלאנים, וכל זאת באווירת חג השבועות הממשמש ובא גם הוא.

ביום ראשון כ”ח באייר, היום הרביעי למסע, ביקרו חברי המסע במחנה העבודה קולדיצ’בו, שם נהרג על קידוש השם האדמו”ר מרן הק’ רבי שלמה דוד יהושע זי”ע הי”ד. מעמד תפילה מרומם ומרגש עד דמעות התקיים במקום. היתה זו הזדמנות ראשונה, מאז השואה הנוראה, בה מבקרת קבוצה כה גדולה של חסידי סלאנים באתר בו עלה בסערה השמימה האדמו”ר האחרון לבית סלאנים שהיה בגולה.

התחנה הבאה למסע היתה בעיירה ‘נובה מיש’ או כפי שהיא מכונה אצל חסידי סלאנים – ‘מוש’. המדובר בעיירה בה התגוררו גדולי חסידי לעכוויטש קאברין וסלאנים למן ימיה הראשונים של שושלת זו. במסגרת הביקור בעיירה זו פקדו המשתתפים את ציונו של הגאון הקדוש רבי יחיאל רבה של מוש זצוק”ל, מגדולי חסידי לעכוויטש.

משם המשיך המסע לבראנוביץ. בעיר זו פקדו חברי המסע את מקום מעוני האדמו”רים בעיר זו, כמו גם את בית העלמין בו עמד אוהל ציונו של הגה”צ רבי משה מידנר זצ”ל, מגדולי חסידי סלאנים ומי שעמד בראש ניהול ישיבת “תורת חסד” בבראנוביץ. לקראת ערבו של יום חנו משתתפי המסע במקום בו עמד עד לשואה השטיבל המרכזי של חסידי סלאנים בבראנוביץ, מקום ששימש גם את ישיבת ‘תורת חסד’. באוהל מצוייד היטב שהוקם בתחנה מרגשת זו התקיימו תפילות מנחה ומעריב. כמו”כ התקיימו שיעורי תורה במקום.

למחרת היום, ביום שני ערב ר”ח סיון, הגיעה הקבוצה לעיר סלאנים (Сло́нім). בראשית היום התפללו שחרית בבית ‘הכנסת אורחים סלאנים’ ברחוב רוז’אנסקיה 49 שנחנך ביום זה. בהתרגשות עילאית,לאחר שזה לראשונה התאפשר בידם להתפלל בבית כנסת מאז סיום מלחמת העולם השניה ולהתארח באופן מכובד בעת הגעתם לתפילה בקברי אבותיהם הקדושים בעיר.

לאחר מכן פנו הכל לבית העלמין הסמוך – ‘בית החיים רוז’ינוי’ (‘רוזשינאייער בית עולם’, ) – שם טמונים שלושה מאדמו”רי בית סלאנים: הסבא קדישא מרן בעל ‘יסוד העבודה’ זי”ע ושני נכדיו האחים הקדושים – מרן רבי ישכר לייב זי”ע ואחיו מרן רבי אברהם זי”ע מסלאנים שכיהן בעיר בראנוביץ את קהילת החסידים. הביקור ביום זה היה מיוחד ונרגש שכן מדובר בסיומו של פרויקט רחב היקף שנפרש על פני 3 שנים, לגילוי ושחזור מיקומם המדויק של ציוני הקודש.

בית קברות זה ניצל באורח פלאי לפני כ-30 שנה ע”י חסידי סלאנים. באותו זמן נקבעו מקום הקבורה של האדמו”רים על פי הערכה והנתונים שהיו קיימים אז. במהלך השנים הצטברו עדויות ומסמכים רבים אודות בית העלמין ומקום קבורתם של האדמו”רים. לפני כשלוש שנים פתח ‘הועד להצלת ולשחזור ציוני רבוה”ק מסלאנים’ שע”י ‘מוסדות באר אברהם’ במחקר מקיף אודות בית העלמין בסלאנים. במסגרת מחקר זה נסקרו מאות מסמכים, בוצעו ראיונות עם יוצאי סלאנים ונערכו התייעצויות עם מומחי תחום זה. בתום המחקר בוצעו חפירות ארכיאולוגיות בהנחיית ארגון ‘אתרא קדישא’, ובסיומן נתגלו שרידי האוהל וקבריהם של אדמו”רי סלאנים הטמונים במקום. היה זה גילוי מרעיש לעולם היהודי בכלל ולחסידי סלאנים בפרט. מאז הגילוי השתוקקו החסידים להזדמנות בה יוכלו לפקוד את המקום ולשפוך שיח תפילה במקום, וההזדמנות הגיעה לידם ביום הזה.

לקראת השעה 11:00 צעדו החסידים בראשות האדמו”ר שליט”א מבית הכנסת האורחים הסמוך לבית העלמין רוז’ינוי. לראשונה נראו מול עיניהם שלושת ציוני הקודש על המצבות החדשות שנבנו ימים אחדים קודם לכן. את שלושת הקברים מקיפים שרידי האוהל ההיסטורי שנחשפו במהלך החפירות. בנוסף נחשפו כשלושים קברים ששכנו סביבות האוהל, ושוקמו גם הם במסגרת העבודות בשטח. שטח האוהל גדול במיוחד, כך שהוא מסוגל להכיל את כל קהל המתפללים. באוירה נעלית ומרוממת ובמשך שעה ארוכה נערך במקום מעמד תפילה ואמירת פרקי תהילים שנאמרו ע”י האדמו”ר שליט”א. קולות התפילה הדהדו במורד ההר המשמש את בית העלמין ורטט של קדושה והתעוררות הורגש בלב כל מי שנכח במקום. לאחר מכן התקיים מעמד תפילת השל”ה כיאה ליום זה ער”ח סיון. עוד שעה ארוכה נכחו המתפללים במקום ובזמן בו האדמו”ר שליט”א קורא קוויטלאך, התייחד כל אחד מהנוכחים בשפיכת הלב לאלוקים לקל חי ובתפילה אישית משלו.

עם סיום התפילה באוהל האדמו”רים פנו האדמו”ר שליט”א והחסידים לבקר בשרידי אוהלו של הגאון הגדול רבי מרדכ’לה אושמינער זצוק”ל, רבה של העיר סלאנים, שנתגלו גם הם במסגרת המחקר שנערך אודות בית עלמין זה.

לאחר הביקור בבית העלמין שבה הקבוצה לבית הכנסת האורחים. הכנסת אורחים זו הוקמה בחדשים האחרונים בעקבות הגילויים המרעישים בבית העלמין הסמוך, ומתוך ההבנה כי הגיעה העת להקים הכנסת אורחים לחסידים ופוקדי העיר סלאנים שהולכים ומתרבים בשנים האחרונות. בחסדי ה’ עלה בידי הר”ר שמעון לוינגר הי”ו, חבר הועד להצלת בית העלמין, לרכוש מספר מבנים בסמוך לבית העלמין, לשפצם ולהציב בהם את התנאים הנדרשים לקיום הכנסת אורחים יהודית.

בהתרגשות גדולה נערך מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית ע”י האדמו”ר שליט”א. בנוסף ירה האדמו”ר שליט”א את אבן הפינה למקוה טהרה שיקום בעז”ה בקרוב במקום. לאחר מכן הסבו הכל לשתיית ‘לחיים’ לרגל יום נרגש זה, כשהאדמו”ר שליט”א מאחל שיקויים במקום זה ‘בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין’ ושזכות הצדיקים הקדושים הטמונים בסמוך לכאן תגן על כל ההולכים בדרכיהם. כמו”כ איחל ברכה לכל העוזרים והמסייעים להקמת בית הכנסת אורחים זה. את דבריו סיים בתפילה שבמהרה יבוא משיח צדקינו ויקומו וירננו שוכני עפר ורבוה”ק ישובו עם פדויי ה’ לציון ברינה במהרה בימינו אמן.

בהמשך היום הוזמנו כל משתתפי המסע לסעודת המצוה שנערכה באולם סמוך. במסגרת סעודה זו נערכה מגבית התרמה עבור הקמת והשלמת המקוה ובית הכנסת האורחים, וכן עבור הקמת אוהל מכובד מעל ציוני האדמו”רים. מתוך האוירה המרוממת שאפפה את כל הנוכחים, בעקבות מעמדי היום ובעקבות המסע המוצלח של הימים האחרונים, המגבית הוכתרה בהצלחה רבה, כשכל אחד רואה לעצמו זכות להיות שותף בפרויקט היסטורי זה.

במסגרת הנסיעה נפגשו עסקני הועד עם ראש עיריית סלאנים מר גנאדי קומיץ’ והודו לו על תמיכתו הרצופה בפרויקט השיקום של בית החיים. ראש העיר מצידו הבטיח להמשיך ולעמוד לימין העושים במלאכה וביקש אף לזרז את הטיפול של הועד בכל הקשור להשלמת העבודה, הקמת האוהל על הציונים הק’ ושיקום סביבות בית החיים באופן ראוי ומכובד. בפגישה השתתף גם מר שלום מלינקין יו”ר איגוד הקהילות היהודיות בבלארוס שמסייע גם הוא רבות בכל ענין שנדרש.

מסע זה בכלל והביקור בעיר סלאנים בפרט שימשו סיום מרגש ומוצלח לפרויקט הגדול של הצלת בית החיים רוז’ינוי וקברי אדמו”רי סלאנים. חברי הוועד שהשקיעו ימים כלילות במסגרת פעילותם זו, הודו להשי”ת על חסדיו עמם בגילוי ושחזור ציוני הקודש ונשאו תפילה שזכות הצדיקים הקדושים הטמונים במקום זה תשפיע על כל ההולכים בדרכיהם ועל כל המעתירים בזכותם שפע רוחני וגשמי וכל טוב.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב