1
1

ח"כ אייכלר מזהיר: הפליית מיעוטים בקופ"ח תביא לנטישה המונית

בדיון הוועדה לפניות הציבור מחו חברי קופת חולים מאוחדת – חרדים וערבים: "תקנון הקופה מפלה אותנו לרעה ומונע מאתנו להיות חברים בדירקטוריון". יו"ר הועדה ח"כ ישראל אייכלר: "תמהיל חברי ועדת האיתור הציבורית בקופת חולים מזכיר דיקטטורה שלא מייצגת את הציבור. הוועדה דורשת להתאים את תקנוני הקופות לרב תרבותיות של הלקוחות מהם מתפרנסים".

27173
לא לאפלייה

הועדה לפניות הציבור קיימה דיון על היעדר ייצוג הולם לכלל המגזרים בהנהגת קופת חולים מאוחדת. יו"ר הועדה ח"כ ישראל אייכלר אמר בפתח הדיון כי "הוועדה תפנה לסגן שר הבריאות בדרישה להבטחת ייצוג הולם בהנהלות כל קופות החולים. חובה שתהיה לחברים בקופה זכות לבחור את נציגיהם. כיום במאוחדת פועלת 'וועדת איתור ציבורית' בראשות שופט שבה חברים גם איש אוניברסיטה ונציג בנק ישראל. וועדה כזאת מזכירה דיקטטורה שלא מייצגת את הציבור. הוועדה דורשת להתאים את תקנוני הקופות לרב תרבותיות של התקופה בה אנו חיים. חשוב שהציבור ייבחר את המועצה וההנהלה הציבורית. צריכה שיהיה שקיפות בכל מקום מיהם נבחרי הציבור. כל קופה שלא תעמוד בזה עלולה לחוות נטישה המונית של הלקוחות".

אחד הנפגעים  מביטול בחירתו למועצת מאוחדת בהוראת שרת הבריאות דאז יעל גרמן אמר:  "40 אחוז מחברי מאוחדת הם חרדים, וחמישה עשר אחוזים ערבים. הגענו לבחירות והוכחנו שיש ציבור חרדי גדול, כנראה מישהו לא אהב את זה. פתאום הגיע מכתב ממשרד הבריאות שטען כל הבחירות בוטלו. כתבו שאנחנו קבוצה מאורגנת עם שיוך מגזרי דומה". לדבריו, התקנון הנוכחי ששונה על ידי משרד הבריאות מפלה חרדים וערבים ללא תואר ראשון. "צריך לתקן אותו. צריך לתת לנו ייצוג דומה ביחס לגודלנו בקרב החברים".

מתלונן נוסף אמר: אני יודע מה הבעיות של המגזר הערבי במאוחדת והעיקרית שבהן היא שאין לנו נציג. אנו כמעט 15 אחוז ערבים ורק במזרח ירושלים יש 100 אלף לקוחות במאוחדת. אנחנו רוצים נציגות נוספת".

בהתייחסות קופת חולים מאוחדת לוועדה נטען כי ייצוג הולם כמשמעו בחוק שירות המדינה, מחייב את המדינה במתן ייצוג למגזרים הקבועים בחוק. "קופת חולים מאוחדת אינה חלק משירות המדינה ואינה מסמנת את עובדיה לפי מגזרים." לדיון הגיע ד"ר תמיר מוריץ' היועץ המשפטי של הקופה עם נתונים מפולחים על כמות המנהלים בכל מחוז ומחוז. "כשהקופה ביקשה להציע מעומדים לתפקיד, כמות הניגשים הייתה מאוד קטנה" טען "הקופה היא זאת שיכולה לבקש משר הבריאות לשנות ולאשרר את תקנון הקופה והשר יכול לאשר".

לדברי עו"ד מוריץ' בדירקטוריון הקופה כיום עשרה חברים. 4 נשים, אחת חרדית  ועוד ערבי אחד.  "נעשה מאמץ משמעותי להגיע לכלל המגזרים. מעט מאוד ניגשו להתמודד."

בדברי הסיכום נקבע כי הועדה פונה לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן – לדאוג לייצוג הולם בכל הקופות, מועצות והנהלות לכל המגזרים,  בלי להתערב בעבודה מקצועית. כמו"כ, יש להתאים את התקנון לרב תרבותיות שהציבור יבחר את הגופים באופן שקוף ושההחלטות יהיו חשופות.  קופה שלא תעמוד בזה, תסבול מנטישת חברים.

בנוסף, הוועדה פונה למשרד הבריאות, לתת תשובה  תוך 20 יום, מתי יתקיימו הבחירות השקופות , ועל השר למנות ועדה קבועה במאוחדת כדי לוודא שיהיו בחירות מסודרות.

כמו"כ, יש לתקן את התקנון, כך שאיוש דירקטוריון  יהיה לפי ייצוג הולם בהלימה לאוכלוסייה החברה בקופה. ועל הקופה לבקש מהשר להסיר תקנות סף מגבילות. כמו תואר אקדמאי בלתי רלוונטי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן