כנס היסטורי של רבני תימן בהשתתפות רבנים ודיינים

כנס היסטורי של רבני תימן בהשתתפות רבנים. רבני ערים ,דיינים, ראשי ישיבות ורבני קהילות בראשות הגאון הרב עמרם קורח שליט"א.

צילום: יהודה פרקוביץ
כולם נתקבצו

כנס היסטורי של רבני תימן בהשתתפות רבנים. רבני ערים ,דיינים, ראשי ישיבות ורבני קהילות בראשות הגאון הרב עמרם קורח שליט”א בנו וממשיך דרכו של אביו מרן הגר”ש קורח זצוק”ל במעמד הראשון לציון מרן הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט”א ובראשות מרנן ורבנן.

מכל קצוות הארץ נקבצו ובאו רבני יהדות תימן המעטירה לרגל הוצאת סדרת הספרים “חכמה קדומה” על התורה, פשט וסוד ג”ח. של מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק”ל רבה של העיר בני ברק. ספרים שהיו יקרים לליבו, והיו עימו ערוכים בכתובים מזה מספר שנים. ומרום מעלתם ביקש להוציאם לעת זקנותו. בימי מחלתו ביקש מבנו ממשיך דרכו הרה”ג עמרם קורח שליט”א רב קהילת תורת חיים- ספרדים, ביתר עלית. להוציאם עוד בשנה. וב”ה לאחר עמל ויגיעה מרובים עלה בידו לקיים את צוואת אביו, והספרים יצאו לאור תשעה חודשים מיום פטירתו.

בכנס נשאו דברים: הגאון הגדול הרב פנחס קורח שליט”א, הגאון הגדול הרב אבנר עפג’ין שליט”א,  הגאון הגדול הרב משה תנעמי שליט”א, הגאון הגדול הרב רצון ערוסי שליט”א. והדיין הרה”ג רבי מימון נהרי שליט”א חבר בית הדין הגדול. בשיאו של הערב הגיע הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט”א בדבריו סיפר על קשרי הידידות והערכה של מרן אביו זצ”ל עם מורינו מרן הגאון הרב שלמה קורח זצוק”ל וניכר היה את פיקודי ה’ משמחי לב אצל מורינו הגר”ש קורח זצוק”ל, כמו כן מרן הרשל”צ דיבר על הלכות ומנהגי תימן ועל גדולי רבני תימן זצוק”ל וסיפר שתשובתו האחרונה של מרן האבא בימי חייו היתה “אם יש בן ראוי להיות ברבנות, ת”ח ויודע לפסוק, הוא צריך להיות- תחת אבותיך יהיו בניך. ואסור לאנשים להתמודד איתו. הרב עמרם, צריך לעזור לו להיבחר, שינהיג את הקהילה. כתוב בספרים שיש סיעתא דשמיא לבן שמכהן תחת אביו, ואביו מאציל עליו מרוחו ומסייע לו מלמעלה. ולכן באתי פה. לחזק את הבן ואת כל הקהילה הקדושה”.

הערב לווה בהתרגשות רבה כשמנחה האירוע, הרה”ג רזיאל שאול רב קהילת “מאור רחמים” ברמת השרון הקריא מספרו של מורינו הגר”ש “ועמך כולם צדיקים” (יג)  “מכתב לריבון העולמים” בו משתפך, מתחנן ומתבטל “רבון העולמים… בראת באדם יצר הרע וסביביו חיילים רבים… להכשילני, ואני לבדי כנגדו… מ”מ הנני מחזיק באמונה שלימה וגמורה בכל מה שצויתני…” וחותם- “היצור הדל, עפר מן האדמה”

בתחושת אחדות מרוממת חתם את המעמד בנו, ממשיך דרכו הרה”ג עמרם קורח שליט”א בפלפול הלכה בנושא הנודר לבטל מצווה ע”פ שיטת הלימוד של אביו מורינו הרב זצוק”ל.

בסיום הכינוס חולק לכל המשתתפים סט הספרים “חכמה קדומה” המצטרף ל- 39 ספרי מרן זצוק”ל בהלכה, השקפה, מוסר וקבלה. כמו כן ארגון תפארת שלמה שהוקם ע”י נכדיו, ברשות הרב אוריאל צדוק שליט”א חילק קונטרס “הלכות והליכות בין המצרים” היוצא במעגל השנה מספרי מרן זצוק”ל “עריכת שולחן- ילקוט חיים” ומכלל ספריו הקדושים.

צילומים: יהודה פרקוביץ

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן