סיומי מסכתות בישיבה לצעירים “נחלת ישכר” סאווראן

מעמד מרומם ורווי הוד התקיים לתלמידי ישיבה לצעירים "נחלת ישכר" דחסידי סאווראן, כאשר קרוב לחמישים תלמידי הישיבה סיימו מסכתות קידושין ומכות שנלמדו בסדרי הישיבה בעיון ובבקיאות.

_DSC0569

מעמד מרומם ורווי הוד התקיים לתלמידי ישיבה לצעירים “נחלת ישכר” דחסידי סאווראן, כאשר קרוב לחמישים תלמידי הישיבה סיימו מסכתות קידושין ומכות שנלמדו בסדרי הישיבה בעיון ובבקיאות, ועמדו בכור המבחן בהצלחה רבה. הסעודה נערכה באולם שע”י ‘קהילת בני תורה’ בשכונת הר נוף ברוב פאר והדר כראוי לכבודה של תורה, בראשות נשיא הישיבה כ”ק מרן אדמו”ר מסאווראן שליט”א שמנהיג ומתווה אישית את דרכה המיוחדת של הישיבה הק’, ובהשתתפות רבני צוות הישיבה, רבנים חשובים והורי התלמידים.

את המעמד פתח והנחה יו”ר ארגון ‘סייעתא’ הרה”ג רבי חנוך גד טירנואר שליט”א ר”מ ומשפיע בישיבה, שציין שהמעמד המיוחד נועד להוקיר את תלמידי הישיבה שהתייגעו רבות, ולכבד את התורה כראוי וכיאות. למשא הראשון והמרכזי הזמין את ראש הישיבה הגאון החסיד רבי זאב וואלף הגר שליט”א, בציינו את מסירותו הנפלאה למען הבחורים לילות כימים.

ראש הישיבה שליט”א נשא דברים נרגשים ונלהבים במעלת לימוד ויגיעת התורה בעיון והביע את התפעלותו על הזמן קיץ הנעלה והפורח שעבר על התלמידים בין כותלי הישיבה הק’, ושיבח את התקדמותם הנפלאה בתורה חסידות ויראת שמים.

לאחר שיחתו הנפלאה, נערך הסיום ע”י בחורי הישיבה, כאשר לאחמ”כ אמר כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א את הקדיש, הציבור כולו יצאו בריקוד של שמחה על הזכיה הגדולה שנפלה בחלקם והשמחה גאתה עד אין שיעור.

לאחמ”כ בחרדת קודש ובקשב רב האזין הקהל לדא”ח של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, אשר בתוך דבריו דיבר בגודל מעלת סיום מסכת בימי תשעת הימים, והזכיר את הווארט הידוע שהס”מ עובד קשה מאוד למנוע סיומי מסכתות וראשי התיבות של שמו הוא ס’יום מ’סכת א’ין ל’עשות, והאריך בדבריו בגודל הענין, כמו”כ שיבח את יגיעתם של תלמידי הישיבה אשר עמלים בתורה הק’ מתוך התעלות וניתוק מהבלי העולם הזה ושיבח את מעלותיה היחודיות של הישיבה.

בשם הורי התלמידים נשא דברים הרה”ח ר’ משה לבקוביץ הי”ו אשר הביע נרגשות את הערכתו והוקרתו לכ”ק מרן אדמו”ר שליט”א ואחיו מורינו ראש הישיבה שליט”א וכלל רבני צוות הישיבה שמשקיעים ללא לאות למען הצלחתם ופריחתם ושגשוגם של התלמידים בתורה חסידות ויראת שמים.

לאחמ”כ נשא דברים הרה”ג רבי אליהו בקרמן שליט”א ר”מ בישיבה שהביע את התרגשותו על הזכיה שנפלה בחלקו להיות חלק מהישיבה הק’ הזו, וציין בערגה את הצלחתם ועלייתם של הבחורים במהלך השנה האחרונה, אחריו כובד לשאת דברים הרה”ג רבי אברהם יעקב פרידמן שליט”א ר”מ בישיבה, אשר בדבריו שיבח את התלמידים על השקעתם ויגיעתם בתורה הק’ ובפרט בתקופה האחרונה של סוף הזמן.

לאחמ”כ נשא דברים במעלות לימוד ויגיעת התורה הגאון רבי מנחם כהן שליט”א מרבני הר נוף, אחריו כובד הגה”ח רבי אברהם הלוי שארר שליט”א מרבני קהילת סאווראן בהר נוף לשיר ניגון ‘יהי רצון מלפניך שיבנה ביהמ”ק’ וכו’ לרגל תשעת הימים. בברכת המזון כובד הרה”ג רבי חננאל ליף שליט”א מנהלה הרוחני של הישיבה.לקראת סיום המעמד סיכם הרב טירנואר את המסר החשוב שבדורנו אין חשוב יותר מלומדי התורה ובחורי ישיבתנו הם היהלום שבכתר, והודה בדבריו לצוות הישיבה המתמסרים בכל לבם ונפשם למען תלמידי הישיבה ובראשם מורינו ראש הישיבה שליט”א שכל לבו ומאווייו לרומם את תלמידי הישיבה, וכן למנהל רוחני הרה”ג רבי חננאל ליף שליט”א, ולרמי”ם החשובים הרה”ג רבי אליהו בקרמן שליט”א, הרה”ג רבי אברהם יעקב פרידמן שליט”א, הרה”ג רבי פנחס אשר שליט”א, הרה”צ רבי אברהם לייב הגר שליט”א בן כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, הרה”ג רבי יואל שלזינגר שליט”א, הרה”ג רבי מאיר גולדמן שליט”א וכן למנכ”ל המסור הרב אהרון כהן שליט”א, לאחר מספר שעות של רוחניות וקורת רוח ננעל המעמד מתוך שבח והודיה להשי”ת נותן התורה.

צילום : יהושע פרוכטר

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן