לא מפתיע: הכי פחות חרדים בלימודי רפואה

הציבור החרדי הוא הציבור שהכי פחות מיוצג בחלקו היחסי באוכלוסייה בלימודי רפואה, כך עולה מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ורפא ירפא

הציבור החרדי הוא הציבור שהכי פחות מיוצג בחלקו היחסי באוכלוסייה בלימודי רפואה, כך עולה מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הנתונים בסקר שמדד את ייצוג הקבוצות השונות בלימודי רפואה כללית, עולה כי בשנת תשע”ז אחוז היהודים והאחרים בלימודי רפואה כללית היה זהה לחלקם היחסי באוכלוסייה.

מחד גיסא, ישנן קבוצות המיוצגות בלימודי רפואה כללית יותר מייצוגן באוכלוסייה (ייצוג יתר) כגון נוצרים-ערבים (פי 2 לערך) ומוסלמים הגרים במחוזות הצפון וחיפה (פי 1.2).

מאידך גיסא, ישנן קבוצות שמיוצגות פחות מחלקן היחסי באוכלוסייה באופן ניכר (ייצוג חסר) כמו יוצאי אתיופיה (פי 0.25), בדווים (פי 0.14) וחרדים (פי 0.09).

עוד נתון שעולה הוא שחלקם היחסי של החרדים  בלימודי תואר ראשון ברפואה בשנת תשע”ז עמד על 0.75%. לעומת זאת, האחוז שלהם בקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות עמד על 1.5%. כאשר שיעור החרדים  באוכלוסייה, בקרב בני 20 ומעלה נאמד על פי הסקר החברתי  2017 ב-8.0%.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן