זקן ראשי הישיבות בבריטניה: גזירת שמד שיש למסור נפש”

חצי שנה לאחר שנועד לפגישה היסטורית עם שר החינוך הבריטי, משגר ראש ישיבת הרמ"ה הגר"א שלזינגר מכתב מטלטל למנהלי המוסדות בו הוא קורא להם לעמוד איתן מול גזירת החינוך המרחפת על היהדות החרדית בממלכה | המכתב המלא בפנים בפרסום ראשון.

הגר"א שלזינגר בדרכו לארמון וסטמינסטר לפגישה עם שר החינוך הבריטי.
המכתב המטלטל

המכתב שמטלטל את היהדות החרדית בבריטניה: זקן הרבנים וראשי הישיבות בבריטניה, הגאון הישיש רבי אליקים שלזינגר, משגר בימים אלו מכתב מיוחד למנהלי ומלמדי מוסדות החינוך החרדיים בבריטניה, בו הוא קובע כי אין להתפשר ולנהל כל משא ומתן באשר לנסיונות הרשויות להתערב בתכני הלימודים במוסדות החינוך היהודיים בממלכה.

כזכור, בשלוש השנים האחרונות דורש משרד החינוך המקומי ממוסדות החינוך היהודיים להוסיף לתכנית הלימודים תכני לימוד שאינם ראויים בשל לחץ כבד המופעל עליו על ידי ארגונים אנטי-דתיים. כך למשל נדרשים מוסדות החינוך לשלב בלימודים תיאוריות נוספות אודות בריאת העולם, זאת לצד לימודים אסורים נוספים שאינם תואמים את אורח החיים החרדי האמון על כללי הצניעות. ההנחיות של משרד החינוך הכניסו את מוסדות החינוך למצב של חוסר וודאות באשר לעתידם ולעתיד אלפי התלמידים, דבר שמהווה איום חמור על עולם התורה ברחבי בריטניה ועל עצם קיומו של הציבור החרדי בממלכה.

במהלך כל התקופה הדאגה הלכה וגברה ובמוסדות החינוך בחנו דרכי התמודדות עם המשבר החמור, במיוחד לאור המסרים המאיימים שמשוגרים אליהם חדשים לבקרים על ידי פקחי משרד החינוך.

לפני כחצי שנה, כחלק מהמאמצים לרכך את עמדת משרד החינוך, נועד ראש ישיבת הרמ”ה הגר”א שלזינגר לפגישה היסטורית עם שר החינוך הבריטי ובכירי משרדו בבית הפרלמנט הבריטי ברובע וסטמינסטר בלונדון. הפגישה – שנחתמה בהבטחה של שר החינוך כי יפעל בעניין – נוספה לפעילותו הרבה של הגר”א שלזינגר, שמתוך דאגה עמוקה לעתיד עולם התורה החליט להיכנס בכל כוחותיו לעובי הקורה, ולהוביל את המערכה ללא פשרות כלשהן. לצד מאבקו הבלתי מתפשר מתייצבים גדולי הרבנים, בהם ראב”ד העדה החרדית, הגאון רבי משה שטרנבוך, וראב”ד מנצ’סטר, הגאון רבי גבריאל קרויס.

לפגישה, כפי שנודע מאוחר יותר, היתה השפעה ישירה על קביעת ההנחיות החדשות של משרד החינוך לקראת השנה הקרובה, שבהן ניכרת הקלה מזערית בכל הקשור לתכני הלימוד במוסדות החינוך החרדיים.

לאחר פרסום ההנחיות החדשות ההנהגה החרדית ממשיכה לאבוד עצות, ובער”ח אב נערכה בלונדון אסיפה מיוחדת בעניין בהשתתפות גדולי הרבנים וכ-500 תלמידים חכמים, עסקנים, אנשי ציבור ומנהלי מוסדות. בתום אותה אסיפה ולאחר שבחן את ההנחיות החדשות שהגיעו אל שלחנו, ביקש הגר”א שלזינגר לשגר מכתב נחרץ, שמוגש עתה על ידי ‘וועד עסקני קהילות הקודש דאנגליא’, בהנהגת הרב שלזינגר.

“זה חדשים רבים”, פותח הגר”א שלזינגר את מכתבו, “שהיהדות החרדית במדינה זו הם במבוכה גדולה לרגלי הצעת חוק של הממשלה אודות הלימודים בכל בתי החינוך במדינה כולל גם בתי חינוך שלנו בתי חינוך החרדיים, הן התלמודי תורה לבנים והן בתי חינוך לבנות”.

“הממונים בזה הם ועד בשם ”אפסטעד” שהם כת שונאי הדת הכופרים בהקב”ה ומשאת חייהם שכל החינוך באנגליא יהי’ לפי דעתם והם מכריזים בגלוי שכוונתם לעקור אמונת התורה בחינוך בנינו ובנותינו. הם השתלטו על משרד החינוך של הממשלה ועל פי דעתם נעשה החוק החדש המכוון להדריך את התלמידים עד לכפירה גמורה ביסודי תוה”ק לאט לאט עד, לעבור על שלוש העבירות החמורות”.

הרב שלזינגר מתייחס לדרכי התמודדות שנבחנו עד כה על ידי חלק ממנהלי המוסדות: “לצערינו המו”מ אודות פשרות לא היה לו שום מציאות על פי דין תורה
ובאשר התכנית כבר חדר עמוק לתוך המוסדות והרוח כבר הולך ומשתנה לרעה ושום דעת תורה ופסק לא ניתן בזה, וצבור גדול הולך ומוחה, ובלבול הדעות בצבור הולך ומתבלבל, נתבקשתי ע”י תלמידי חכמים ויראי ד’ להודיע מהו חוות דעת תורה בזה”.

בהמשך דבריו מביע הרב שלזינגר את עמדתו הנחרצת, וקובע ש”כיון שהכוונה הסופית של הגוזרים הוא לעקור עיקר אמונתינו הרי זו גזירת שמד ואסורים לשמוע להם שום דבר וחלילה לשנות דרך החינוך הישן, וצריך למסור נפש על זה, אפילו על ערקתא דמסאני. מכל שכן בנידון דידן שאין נצרך כאן ח”ו שום מסירות נפש אלא לעמוד על דעתנו שלא לשמוע להם ולהיות תקיפים בדעתנו שהדבר אסור לנו”.

הגר”א שלזינגר חותם את מכתבו ופוסק הלכה למעשה: “סוף דבר זהו דעת התורה והפסק דין ברור שאסור לשמוע להם לקיים חוקיהם אלה לגבי חינוך בנינו ובנותינו וכן אסור לומר להם, גם לפנים, כאילו אנו מקבלים דבריהם, אלא לומר להם בגלוי אע”פ שאנו מצווים לשמור חוקיהם בדינא דמלכותא דינא אבל לא מה שהוא נגד צווי התורה המפורשים כדאיתא בכל הפוסקים”

“והמנהלים והמלמדים שליט”א”, ממשיך הרב ומסיים, “עליהם מוטל האחריות בעבוה”ק להמשיך ללמד את התשב”ר בלי שום שינוי כלל, ואיסור להוסיף או להמעיט ואל יחשבו על קיום המוסדות כי המוסדות נבנו לקיום התורה ולא ח”ו לבטולה”.

כאמור, מכתבו של זקן ראשי הישיבות מעורר טלטלה עזה בקרב היהדות החרדית בבריטניה, ואינו מותיר כל ספק למנהלי המוסדות כיצד יש לפעול בעניין. המנהלים מצידם מגיבים בסיפוק רב, כי המכתב מעניק להם הרבה כוח כדי להמשיך ולעמוד על המשמר.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן