הראב”ד סיפר לבחורים על המהפך בעולם הישיבות

אמש עם פתיחת 'זמן אלול', נשא הגר"מ שטרנבוך שליט"א "שיעור פתיחה" בהיכל ישיבתו הגדולה בבית שמש על המסכת הנלמדת בישיבה - מסכת בבא בתרא. בדבריו עמד על המהפך בעולם הישיבות בעשרות שנים האחרונות, ועורר על צורת תבנית עולם הישיבות לפני המלחמה כפי שקיבל מרבותיו זי"ע.

פתיחת זמן אלול בהיכל ישיבת מרן הגר''מ שטרנבוך שליט''א (2)
זמן אלול

עם תחילת חודש אלול הגיע אמש מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א למסור את שיעורו השבועי בישיבתו בבית שמש, אשר התרחבה באופן ניכר עם כניסתם של ארבעים בחורים חדשים לשיעור א’ החדש.

לרגל כניסת השיעור א’ החדש והמורחב, עמלו בישיבה במשך החודשים האחרונים להרחיב את גבולות הישיבה בבניית אגף חדרי לינה חדש בבניין הפנימיה.

יצויין כי בימים האחרונים צורף לצוות רבני הישיבה הרה”ג ר’ אברהם קוק שליט”א בנו של הגאון  רבי בן ציון הכהן קוק שליט”א,

בסוף ה’שיעור פתיחה’ שנשא ראש הישיבה הגר”מ שטרנבוך שליט”א בהיכל הישיבה, ביקש מבני הישיבה לדאוג לבחורים החדשים שהגיעו לישיבה: “נכנסו לישיבה ב”ה הרבה תלמידים חדשים, ועל כל אחד מוטל לראות לעזור להם, ואנחנו נעשה כפי כוחינו, ואז הקב”ה יפתח לנו פתח כפתחו של אולם”.

בדבריו אף הרחיב על ריבוי היכלי הישיבות וספסלי בית המדרש: “ריבוי תורה כמו היום, לא היה מחורבן בית המקדש בעם ישראל, הישיבות והכוללים פורחים לתפארת בכל עיר ועיר, ומזמן חורבן בית המקדש לא היה דבר כזה שכולם מתחנכים לשבת וללמוד כל ימי חייהם ולהיות שקועים באוהלה של תורה, וזהו מהפך שהתחיל לאחר המלחמה, כי לפני המלחמה היה להפך – שדווקא בחורי הישיבות ההוגים על תלמודם כסדר, התקשו מאוד למצוא שידוך.

בדבריו הוסיף כי בעוד שבלימוד התורה ישנו מהפך לטובה, אבל דווקא ב’פרומקייט’ ויראת שמים יש ירידה גדולה באופן שלא היה כן בדורות הקודמים.

בדבריו אמר כי “שורש הדבר הוא מפני שהתחילו להתגשם בתאוות ולחפש תפנוקים ומזה התגשמו במודרנציה עד שירדו פלאים ביראת שמים”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן