1
1

חומש סעודה בתלמוד תורה ישועות משה ויז'ניץ במאנטריאל

ברוב פאר והדר התקיים השבוע ביום א' בביהמ''ד דחסידי ויז'ניץ במאנטריאל מעמד ה"חומש סעודה" לילדי החמד בתלמוד תורה ישועות משה ויז'ניץ, בו נטלו חלק הורי וסבי התלמידים הנמנים על סלתה ושמנה של היהדות החרדית בעיר.

DSC_7384
בֶּן חָמֵשׁ לַמִּקְרָא

ברוב פאר והדר התקיים השבוע ביום א' בביהמ"ד דחסידי ויז'ניץ במאנטריאל מעמד ה"חומש סעודה" לילדי החמד בתלמוד תורה ישועות משה ויז'ניץ, בו נטלו חלק הורי וסבי התלמידים הנמנים על סלתה ושמנה של היהדות החרדית בעיר

בראשית המעמד ערך רב הקהלה הגאון ר' אשר גרינפעלד שליט"א סיום מסכתא לע"נ אמו ע"ה שהיום חל היארצייט, כשלאחמ"כ נשא דברי ברכה לכבוד המאורע.

המנהל הרב שמואל יעקב ניימאן הי"ו קידם את פני הסבים וההורים ונשא דברי שבח כשמשתף את הציבור עם הסייעתא דשמיא שמלווה את הת"ת מיום הווסדו ועד עתה, כשמציין את עדינותם והחן החסידי שנסוך על פניהם של הצאן קדשים, והכל בזכות החינוך שמוחדר בהם ע"פ משנתו של כ"ק בעל ה'ישועות משה' זיע"א ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. בסיומו הודה נרגשות לתומכי המוסד ועסקניה ובראשם הרב גדליה דוד גרינברגר הי"ו שלא חוסך כל מאמץ יום וליל למענה, וכמו"כ למלמד הוותיק הרב חיים מאיר וויינבערגער הי"ו שהכין את התלמידים לקראת יומם הגדול.

בהמשך הזמין בשם ההורים את הרב נתן בנימין עקשטיין שליט"א – מגי"ש בקיט"ל סאטמאר לשאת דברי הוקרה והערכה, כשבדבריו הביע נרגשות שיר ושבחה, הלל וזמרה על הזכות שנתן ה' בחלקו וחננו ה' בדעת לחנך את בנו במוסד קדוש זה, אשר מעבר לעצם הלימוד, בונה ומכונן את אישיותם של הילדים הרכים ומחדיר בהם יסודות איתנים של דרכי החסידות, יראת שמים וחמימות לה' ולעבודתו, יסודות שבס"ד יעמדו להם לימים רבים. בדבריו הפליא בדמותם של המחנכים הדגולים הרב אלעזר דוד וויינבערגער הי"ו והרב מיכאל דב פישער הי"ו שמשקיעים כוחם ומרצם בהחדרת תורת ה' צרופה במשנת החסידות, דבר הניכר הוא במאור הפנים ובשמחה הקורנת מהילדים בכל עת שובם מהת"ת, ובפרט בשולחנות שבתות ויו"ט כשהינם חדורי רגש וחמימות.

בזכיה מיוחדת זכו חברי הקהלה והורי התלמידים לשליח מיוחד מכ"ק אדמו"ר שליט"א למעמד, הרב דוד משה סג"ל שליט"א מחשובי המשפיעים בחצר הקודש ויז'ניץ שנשא את המשא המרכזי בגודל השעה, החובה והזכות להורים והתלמידים שמחונכים במוסד שנושא את שמו של הרבי זיע"א, ושם קדשו נקרא על התלמידים ומחנכיהם. בדבריו הביע את החשיבות והיקר לכך שהתלמידים רוכשים בנפשם עמודי תורה ועבודה, תמימות ואמונת צדיקים ושאיפה מתמדת להתעלות בדרך ה' לאור הדרכתו הבהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א באופן שיהיו התורה ועבודת ה' נמסכת באישיותם ומרכיב מרכזי בהוויתם, ולא כמצוות אנשים מלומדה גרידא. לבסוף שיתף את הציבור בשמחה הגדולה השורה אצל כלל חסידי ויז'ניץ עם ייסודו של הסמינר החדש 'בנות לאה אסתר ויז'ניץ' שנפתח היום בבני ברק.

בסיום המעמד עברו הילדים בשורה להתברך מפי הסבים שיחיו והפזיזו בריקודי שמחה של מצווה על כתפי הוריהם כאשר בתווך רוקדים זקיניהם החשובים שליט"א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן