הגר”מ מזוז עונה: “מדוע באתם אלי עתה באשר צר לכם?”

בעקבות מכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה לראש הישיבה, הגר"מ מזוז משיב הבוקר במכתב כאוב, בו כותב על גורמים שטרפדו את ניסיונות השלום, ובסוף מכתבו מצטט את יפתח הגלעדי: "הלא אתם שנאתם אותי.. ומדוע באתם אלי עתה באשר צר לכם"?

מכתב תשובה

ראש הישיבה הגר”מ מזוז שליט”א, השיב הבוקר במכתב למרן נשיא מועצת חכמי התורה, ובמכתבו כותב הרב מזוז כי לא חשב לרגע שיש לחכם שלום קפידא עליו, וכי מה עשה שהיה עליו לחשוב שיש קפידא.

בהמשך המכתב מזכיר הרב מזוז את הנושאים השונים שגרמו בעבר לכעס מצידו כלפי שס, ובכלל זה חילול השבת ונושא הרפורמים והכותל המערבי.

הרב מזוז מתייחס במכתבו גם למאמצי השלום שניסו להוביל בחודשים האחרונים גורמים שונים, אולם לדבריו היו מי שטרפדו זאת והגדירו את אלי ישי כ’בוגד’. במכתבו מצטט מרן וכותב מדברי יפתח הגלעדי: “הלא שנאתם אותי ומדוע באתם אלי עתה באשר צר לכם”.

להלן המכתב המלא:

לכבוד מורנו הגאון הגדול ר’ שלום הכהן שליט”א, ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה ירושלים ת”ו.

שלום וברכה

קבלתי יקרת מכתבו בכתב יד קדוש מיום יג’ אלול והנני מתכבד לענות:

בעניין הקפידא, לא דברתי עם הגר”ש בן שמעון כלל, וגם לא עלה בליבי שכת”ר מקפיד עלי, כי מה עשיתי? התלוננתי על מצב השבת במתחם התחנה בירושלים, ועל הסחבת לענות בנושא המרכולים בת”א (וזה גרם לחילולי שבת נוראים ברחבי הארך), ועל חדירת הרפורמים לכותל המערבי רח”ל, וכת”ר בוודאי נקי מכל זה.  היינו שמחים שכת”ר שליט”א ינהיג את התנועה בכל מכל כל על פי דעת תורה.

ב. בחודשים האחרונים ניסו כמה גורמים (וביניהם מר אייל משיח הי”ו) לקבוע פגישה ביני ובין כת”ר לאחד השורות, וטירפדו את זה, וגם קראו לאלי ישי “בוגד” שלא כדין (עיין ישעיה לג’ א’) שכל חטאו הוא שהלך אחר דעת רבותיו, ועכשיו מאשימים אותנו? על זה יכון מאמר יפתח הגלעדי: “הלא אתם שנאתם אותי.. ומדוע באתם אלי עתה באשר צר לכם”?

ג.עם כל זאת, הורינו לשואלים שכל אחד יצביע רק למפלגות המתחייבות לשמור על קדשי ישראל (השבת, והכותל, ועוד). כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים.

בברכה לאיחוד השורות ובהצלחה רבה. 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן