תלמידי מכינה לישיבה קטנה סאטמר נבחנו אצל הגאב”ד

תלמידי מכינה לישיבה קטנה יטב לב דסאטמאר בירושלים נבחנו על מסכת בבא קמא בע"פ אצל מרן גאב"ד ירושלים שליט"א.

IMG_5410
נבחנו ונתברכו

השבוע נכנסו בחורי חמד תלמידי מכינה לישיבה קטנה יטב לב ד’סאטמאר בירושלים בקודש פנימה אצל כ”ק מרן הגה”ק גאב”ד ירושלים שליט”א, שבמשך חצי שעה ברציפות, בחנם בעל פה על מסכת בבא קמא, כאשר כל בחור נשאל שאלה בפרטיות, וידעו להשיב כהלכה, באופן הפלא ופלא.

מרן הגאב”ד שליט”א הביע את התפעלותו מבקיאות פרחי בחורי חמד במסכתא שלימה, והעניק להם מברכותיו בקודש, שיזכו להתעלות מעלות רמות להיות “תלמידי חכמים”, ושיזכו לשנה טובה ומבורכת.

ברכה מיוחדת הקדיש מרן הגאב”ד להרמי”ם והמנהל שהשקיעו במשך השנה מלא כחם למען הצלחת התלמידים, ובקצירת הפירות זכו לברכת הקודש שיזכו להעמיד תלמידים הרבה בדרך הישר, ושתשרה שכינה וסייעתא דשמיא במעשי ידיהם.

לאחר הבחינה ילדי התשב”ר שרו ניגונים “יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל”, “הוא יפתח לבינו בתורתו”, “כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו”, “זכרינו לחיים מלך חפץ בחיים”, ומרן הגאב”ד שליט”א ליוה אותם עד מחוץ למעון קדשו, שם נפרד מהם לשלום.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן