1

הערב מעמד סיום הש”ס המרכזית לחסידי ויז’ניץ

תורה וחסידות תרי רעין דלא מתפרשין. הערב מעמד סיום הש"ס המרכזית לחסידי ויז'ניץ בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בהיכל הגדול ויזניץ במרכז חסידי ויזניץ בבני ברק.

יומא טבא לרבנן

הערב (שלישי)  יתכנסו המוני חסידי ויז’ניץ מכל קצוי הארץ למעמד המרכזי של סיום הש”ס במסגרת לימוד ה”דף היומי” הנלמד בשקיקה ובהתמדה על ידי רבים מהחסידים. בפרט בחברותות ובשיעורים הנמסרים במסגרת ”שיעורי תורה ברבים” המתקיימים מדי לילה בכל בתי המדרש דחסידי ויז’ניץ בארץ ובתפוצות. ומהווים את אחד מהסמלים הבולטים של קהילות ויז’ניץ. כתקנתו הקדושה של כ”ק מרן אדמו”ר ה”ישועות משה” זיע”א.

כבר בדברי קדשו בראש השנה השתא, הקדיש כ”ק מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א דברים נרגשים לקראת השמחה הגדולה, שמחת התורה ושמחת כלל ישראל – יומא טבא לרבנן, סיום הש”ס במסגרת לימוד הדף היומי, אשר רבותינו הק’ סמכו ידיהם עליו, עודדוהו וטיפחוהו כידוע. משאי הקודש חוצבי הלהבות שנשאו רבותינו הק’ ה”אמרי חיים” ה”ישועות משה” ויבלחט”א כ”ק מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א במעמדי סיום הש”ס, היו לנכסי צאן ברזל במשנת הדרכת כלל ישראל לדור ולדורות, בהשקפה מאירה, בהירה וברורה, לאמיתה של תורה.

“כי השמיעה בתורה היא תענוג מופלא מחיה את הנפש”, שב כ”ק מרן האדמו”ר מויזניץ שליט”א ומשנן באזני צאן מרעיתו את לשון ה”אור החיים” הקדוש, מתיקות התורה היא הדרך היחידה למילוי תכלית האדם בעולמו – ללחום עם יצרו. הן כה מפרש רבנו הק’ ה”ישועות משה” – חוזר כ”ק האדמו”ר מויזניץ שליט”א השכם והערב – את דברי הגמרא “אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש”, והקשו המפרשים מדוע זה ימשכהו לבית המדרש, אדרבה, יותירו מחוצה לו ויכנס הוא לבית המדרש. אלא שהיצר חפץ לפתות את האדם בהטעותו אותו כי טוב מציע הוא לו בהבליו, לפיכך יעצוהו חז”ל “משכהו לבית המדרש”, הראה והוכח לו כי אם בטוב חפצו, אזי הנה הטוב לפניו, לימוד התורה בבית המדרש בדיבוק חברים, בחדוותא דשמעתתא ובריתחא דאורייתא – אין טוב ומתוק מזה, ונוכח טוב מופלא זה, מתגמדים ומתמוגגים כל הבלי היצר.

על יסוד זה עומד כ”ק האדמו”ר שליט”א על משמר חיזוק לימוד התורה בכלל ובהשתתפות הקבועה ב”שיעורי תורה ברבים” מדי ערב – בפרט, לימוד הדף היומי הוא אחד האמצעים הבולטים המביאים לדבקות בתורה.

בד בבד, מדגיש כ”ק האדמו”ר שליט”א, יש לזכור כי למען תפעל התורה את פעולתה בנפש האדם, עליו להקדים ולשלב בה חסידות ויראה קדומה. חורבן הארץ היה על “שלא בירכו בתורה תחילה”, מפרש רבנו ה”ישועות משה” כי לא ראו בתורה שהינה רק ‘תחילה’, כלי ואמצעי לקרב את האדם אל בוראו, לטהר ולזכך את נפשו, כשמתוך השקפה אמיתית זו, תוסיף התורה בלומדיה הכנעה וענוה, יראת שמים וצימאון נפש לקרבת אלקים.

לדף היומי משמעות נוספת, אמר רבנו הק’ ה”ישועות משה”, הוא הדף היומי שעל כל אחד ואחד, חשבונו עם נפשו על מעשי יומו. ההתבוננות בדף יומי זה – ע”י לימוד ספרי מוסר וחסידות והדבקות ברועה נאמן, במחשבה דורשת ומעמיקה – תהווה את החומר המשמר ללימוד התורה.

כעת, כשהרגשות עולים וגואים לקראת השמחה הגדולה לגומרה של תורה, יתכנסו חסידי ויז’ניץ כאיש אחד בלב אחד לשמוח יחד עם כל כלל ישראל בשמחתה של תורה, תורה הנלמדת שלובה בחסידות בטהרה וביראה, תורה העולה לנייחא לעילא.

מקום מיוחד בשמחה הגדולה יוקדש וייוחד, למגידי השיעור המסורים, יחד עם המשתתפים הקבועים, יום יום לא ישבותו, זה שבע שנים מתמידים בקביעות הלימוד ובמסירת השיעורים בשפה ברורה ונעימה, כאשר אף ביומא דפגרא, זמני שמחות ומועדים, משתלבים יחד עם הלימוד הקבוע וחוברים יחד למרקם הנפלא של תורה וחסידות יחדיו יהיו תמים.

לרגל השמחה הגדולה לגומרה של תורה יופיעו במעמד גדולי התורה וההוראה, רבני וגדולי עיר התורה והחסידות, וישמיעו דברים לכבודה של תורה ולומדיה. בתופים ובמחולות יעלה שיר ושבח לנותן התורה שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.

דריכות רבה שוררת בקרב קהל החסידים לקראת המעמד הגדול והקדוש, שבמרכזו יעמוד משאו של כ”ק מרן האדמו”ר מויזניץ שליט”א, נדבך נוסף בשרשרת מסירת התורה והנחלתה באמיתה ובטהרתה; מתוך בטחון שבדברות הקודש יתנו עוז ותעצומות בנפשם להמשיך וללכת מחיל אל חיל, להיות מוסיפין והולכין בלימוד התורה ומעלין בקודש בדרכי החסידות ובעבודת הבורא – לעשות נחת לבורא יתברך שמו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן