1
1

ירושלים: ערב יסוד להקמת סמינר חדש של קהילת ‘כאייל תערוג’

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו: יום בשורה הוא היום של הקמת עוד מוסד תורני בירושלים עיר הקודש. האדמו"ר מקאליב: 'הזכות של הרב עמרמי היא בקירוב יהודים לקריאת שמע ישראל.

מתמודדים עם המצוקה

ערב של בשורה למסיימות כיתות ח’ בירושלים התקיים השבוע במלון רמדה. בערב נוסד סמינר חדש שיתן מענה למצוקה הגדולה של קהילת הקירוב בירושלים, הסובלת שנים ממחסור חמור בסמינר לבנות. הסמינר יוקם במוסדות ‘כאייל תערוג’ בנשיאות הגאון רבי אייל עמרמי שליט”א בהר חומה. הסמינר יפעל תחת רשת מעיין החינוך התורני בליווי צמוד של מנכ”ל הרשת הרב חיים ביטון. בימים אלו ממש נשלמות ההכנות להכנת מקום מתאים לסמינר בשכונת הר חומה.

במעמד היסוד  בהשתתפות הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, כ”ק האדמו”ר מקאליב, חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי ואישי ציבור נוספים, הכריז נשיא מוסדות ‘כאייל תערוג’ הגאון רבי אייל עמרמי, על יסוד סמינר חדש לבנות שיפעל תחת מוסדות ‘כאייל תערוג. מוסדות ‘כאייל תערוג’ מפעילים כיום תלמוד תורה ובית ספר לבנות, בהם מתחנכים לתורה ודרך ארץ מאות תלמידים ותלמידות מכל אזור דרום ירושלים. הסמינר החדש צפוי להצטרף למוסדות המפוארים ולתת מענה לכלל התלמידות בכל האזורים בירושלים.

ההחלטה על הקמת הסמינר התקלה בעצת אחת עם גדולי ישראל וקבלת ברכת הדרך של האגף לחינוך חרדי בירושלים. זאת על מנת לתת מענה ולו חלקי למצוקת הסמינרים  בירושלים ובעיקר לבנות ממשפחות הקירוב שעד כה נאצלו להתדפק על דלתות הסמינרים האחרים בירושלים שהערימו קשיים על קבלתם.

בערב היסוד השתתפו גם נשות חינוך מובילות בירושלים, אשר נטלו חלק בעצה ותושייה בהקמת ויסוד ופיתוח התכניות הפדגוגיות להקמת הסמינר ברוח נכונה ובדרך ישראל סבא על הדרך שסללו גדולי ישראל.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו אמר בדברי הברכה שנשא בכנס היסוד: ‘יום גדול הוא לירושלים שפותחים עוד מוסד תורני ועוד מוסד תורני. הפצת התורה לא נפסקת לרגע ומירושלים יוצאת התורה לישראל. ידידי הגאון רבי אייל עמרמי אשר מזכה את הרבים בדברי תורתו, משכיל לפתח עוד ועוד מסודות חינוך ולרומם את המתקרבים לד’ ותורתו. יהי רצון שיזכה להגביר עוד ועוד את הפצת התורה והדרך ארץ בירושלים ובכל ייתר ערי ישראל’.

כ”ק האדמו”ר מקאליב שליט”א הזכיר בדבריו את הקשר המיוחד שהיה בין כ”ק מרן האדמו”ר מקאליב זיע”א עם יבדל”א הגאון רבי אייל עמרמי שליט”א: ‘הסבא היא מחבב מאוד את הרב עמרמי והיה מזכיר את מעשיו הגדולים בקירוב יהודים לקריאת שמע ישראל. זכות גדולה נפלה בחלקו שהיום עוד מוסד תורני נבנה בזכותו בירושלים’.

חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי: ‘כבר העיד על הרב עמרמי  מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א, שהוא שלוחו והוא זה ששלח אותו לשכונת הר חומה על מנת להפיץ את התורה ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים והנה היום אנחנו נצבים במעמד חשוב זה של יסוד סמינר. כמי שמעורב בנושא הסמינרים בירושלים מקרוב אני יכול להעיד שהסמינר הזה יהיה בית גידול לבנות ישראל מצוינות בתורה ודרך ארץ. אני בטוח שהסמינר הזה ייתן מענה למצוקה הגדולה שיש כיום בירושלים בנושא הסמינרים’.

בסיום הדברים הודה הגאון רבי אייל עמרמי שליט”א, לכל העוזרים והמסייעים בהקמת הסמינר החדש והביע תקווה כי בתוך פרק זמן לא ארוך יזכה הסמינר לשכון במבנה של קבע.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב