1
1

הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרת סולטנה כהן ע”ה

בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על הסתלקותה של האישה הצדקנית והצנועה, צופיה הליכות ביתה, לתורה ולחסד, אצילת הנפש והמידות, אשת חיל עטרת בעלה, מרת סולטנה כהן ע"ה רעיתו של הרה"צ רבי יוסף כהן זצ"ל רב בית הכנסת לעולי איראן.

ברוך דיין אמת

בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על הסתלקותה של האישה הצדקנית והצנועה, צופיה הליכות ביתה, לתורה ולחסד, אצילת הנפש והמידות, אשת חיל עטרת בעלה, מרת סולטנה כהן ע”ה רעיתו של הרה”צ רבי יוסף כהן זצ”ל רב בית הכנסת לעולי אירן ומדמויות ההוד הוותיקות של העיר שדרות, שנזדככה ביסורים קשים ומרים והשיבה את נשמתה הטהורה לבוראה כשהיא בת פו’ שנים.

בפטירתה, העיר שדרות אבדה דמות של אישה צדקנית  שכל חייה היו להרבות קדושה וטהרה בעם ישראל, וחינכה את ילדיה לאהבת תורה, עם מידות תרומיות, עטרת תפארת לצד בעלה הצדיק והעניו רבי יוסף זצ”ל.

המנוחה ע”ה היתה נערצת בפי כל, מאז ימי ילדותה גדלה ב’דבדו’ שבמרוקו בבית הוריה עובדי ה’ ביראה ובתמימות וסביה היה הדיין המפורסם הגאון רבי אברהם מרציאנו זצ”ל.

בשנת תשכ”ג עלתה לארץ ישראל ממרוקו עם בעלה רבי יוסף זצ”ל ושלושת ילדיה. בתחילה גרו תקופה קצרה במושבה ירוחם ואחר כך עברו לעיר שדרות. עם הגיעם למקום הדבר הראשון שבעלה דאג, זה לקבוע מקום לתפילתו וכך קבע לעצמו להתפלל בקביעות בבית הכנסת ע”ש חללי צה”ל יוצאי אירן שם התפלל עד אשר נפל למשכב כשנתיים לפני פטירתו (חשוון תשס”ט).

בעלה רבי יוסף זצ”ל היה בקשר מתמיד עם המרא דאתרא הרה”ג רבי דוד ברחן זצ”ל שהכירו עוד ממרוקו בשעה שלמדו יחד במקנס. הרב ברחן תמיד היה אומר שרבי יוסף הוא המזוזה של העיר שלנו כשנפלו כאן טילים וקאסמים במשך כשמונה שנים ראינו ניסים גדולים והשגחה פרטית וזה בזכותו של הרב יוסף שתמיד היה מעתיר בתפילה ומגן על העיר בצדקותו. כשרצו להביא כהן בשביל מצוות פדיון הבן, ידעו תמיד לקחת את המנוח שהוא היה כהן מיוחס.

המנוחה ע”ה, מאז שנפל למשכב כשנתיים לפני פטירתו, טיפלה בו במסירות רבה כאשר כמעט ולא מַשַה ממיטתו עד יומו האחרון.

היתה מלאה ברעננות וחיוניות, היתה שמחה לשמוע על נכדיה ונכדותיה שלומדים תורה ומתעלים בדרך התורה, תמיד היתה מעודדת אותם ושואלת בשלומם ומבקשת שיתברכו מהצדיקים והתלמידי חכמים. ביתה היה בית של חסד, בין המבקרים בביתה היו יתומים, משפחות שבורי לב ונדכאים שזכו לארוחה חמה ולדברי עידוד.

שמחה מיוחדת היתה לה בכל שמחה ושמחה במשפחה של ילדיה, נכדיה וניניה והיתה מתאמצת בכל כוחה להשתתף ולקחת חלק בשמחה על אף חולשתה בצוק העיתים, כשפיה לא מפסיק מלברך.

בחודשים האחרונים המנוחה ע”ה נחלשה והיתה זקוקה לבלון חמצן קבוע מפאת חולשתה, בשבוע האחרון מצבה הבריאותי ראה העליות ומורדות. במשך התקופה, בניה, בנותיה ונכדיה לא משו ממיטת חוליה ובמסירות מיוחדת דאגו לכל צורכיה עד יומה האחרון.

מסע ההלוויה התקיים בבית העלמין שדרות בשעת ערב, המועצה הדתית נערכה להלוויה ולכבודה הראוי בשעת לילה. קודם צאת הלוויה, נישאו דברי הספד והתעוררות כשאת מסכת ההספדים פתח בנה הבכור ד”ר אהרון-אהרל’ה כהן חוקר עיירות הפיתוח שתיאר את האבדה הגדולה למשפחה בפרט ולעיר שדרות בכלל.

בנה הרה”ג ר’ ציון כהן רבה של ‘אור יהודה’ ונשיא מיסד מכון “דורות”- ‘הלכה רפואה ותמיכה לחשוכי ילדים’, הספיד בקול בוכים כשבתחילה הביא את דברי הגמ’ במס’ חולין על רבי חנינא בר חמא שהגיע לגבורות והיה רוקד על רגל אחת, והיה אומר לחכמים אתם ודאי משתוממים לראות אותי כך, מנין הכח הזה, וענה להם: “חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי”, שתדעו הכוחות שיש לי היום, זה בזכות אימי היקרה.

סיפר עובדות של מעשים טובים על אימו המנוחה ע”ה, כשהגעתי לכיתה ו’ היו אז פעילים מ’יד לאחים’ בשדרות שרצו שאעבור למתיבתא, כדי שאמשיך להתעלות בדרך התורה בישיבות הקדושות, ואז היה הרב רוני לוי שדאג לנו – הנערים הצעירים שילמדו במסגרת תורנית, זה היה מאוד קשה אז להורים, אבל עם כל זה, למרות הקושי והעניות שהיה אז, שמחה על כך, וכשלמדתי בבני ברק היתה מתאמצת להגיע באוטובוסים יום שלם כדי לבקר אותי בישיבה ולדאוג לצרכיי.

כשהיו כוחותיה במותניה, היתה בעלת חסד בצורה מיוחדת היה מכינה את מאכלי השבת ושולחת לילדיה כבר ביום חמישי, רבנים היום מספרים שבצעירותם זכו לאכול אצלה בבית תקופות כשזה היה בסתר וללא פרסום, כך דאגה במאור פנים מיוחד. כך דאגה ליתומים להכין להם מאכל בשפע לקראת שבת קודש בצניעות ובפשטות.

בעבודתה כמתנדבת ב’חברא קדישא’, היתה עושה טהרה בכל עת כך סיפר ראש המעצה הדתית רב אורן מלכה שבערב חג בצהריים חיפשו משיהו שתעשה טהרה באחד המושבים בדרום כששמעה על כך עזבה את עיסוקיה הרבים במטבח ומיד בקשה שיקחו אותה ברכב כדי לקיים את מצוות החסד בטהרה לנפטרת וחזרה לביתה דקות ספורות לפני כניסת החג.

בדבריו קרא לעבר ח”כ עמיר פרץ שנכח בהלוויה והיה בן בית וידיד המשפחה, האמא ע”ה העריכה אותך אבל אמר אנו צריכים לחשוב על הזהות היהודית בשביל זה באנו ממרוקו אנו צריכים אחדות בעם ישראל.

בסיום דבריו ביקש סליחה בשם המשפחה וכל מוקיריה ושתעתיר בתפילה לפני צור שוכן מעונה למעם עם ישראל הנמצא בשעות קשות אלו מצפים לגאולה שלמה במהרה.

עוד הספידוה שורה של רבנים ואישי ציבור, הרה”ג ר’ אליעזר שמחה וויס חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב דוד פנדל ר”י ההסדר בשדרות, הרב משה זאב פיזם רב קהילת חב”ד בשדרות, הרב דוד דדון חתן המנוחה, ד”ר חופי – יצחק חפוטא, הרב שלום דובער הכהן הנדל ר”י “תומכי תמימים” באור יהודה, מר הרצל שאובי יו”ר המחלקה לזהות יהודית בשדרות, נכדה הרב איתי יוסף כהן ראש מכון “דורות”, הרב יצחק לוי, הרב נתן בר יוחאי מר אלעד קלימי סגן ראה”ע שדרות.

הרבנים ציינו בהספדם כי בהסתלקותה לבית עולמה איבדנו צדקת שהותירה את חותמה בעיר שדרות, במעשה צידקות וחסד שעשתה כל ימיה.

גידלה וחינכה את ילדיה לאהבת תורה ותלמידי חכמים במסירות נפש עצומה עוד כשעולם התורה היה בראשיתו באזור. עוד ציינו את המסירות הגדולה של המנוחה עה לבעלה הצדיק רבי יוסף זצ”ל במשך כל חייו כדי שיוכל לעסוק בעבודת ה’ ללא הפרעה.

הרבנים קראו להתחזק בלימוד התורה, במידות שבין אדם לחבירו, אהבת הבריות וגמילות חסדים למלא את החלל הגדול שנוצר לזכות הנפטרת המנוחה ע”ה, שתמליץ יחד עם בעלה רבי יוסף זצ”ל על כל יושבי העיר ויקיצו וירננו שוכני עפר במהרה.

לאחר בקשת מחילה ואמירת הקדיש, יצא מסע הלוויה ונטמנה ליד חלקת כהנים בחלקה הראשונה בבית העלמין.

בכך נחתמו פרקי חייה של דמות אשה צדקנית מדורות עברו, בהותירה אחריה חלל גדול, ובקרב מוקיריה הרבים המבכים את הסתלקותה, שהיתה מלאה בתורה, חסד מצוות ומעשים טובים המלווים אותו בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

זכתה המנוחה והותירה אחריה דור ישרים מבורך ההולכים בדרך התורה והמצוות, ילדיה, בניה, נכדיה וניניה ביניהם תלמידי חכמים, רבנים חשובים בארץ ובחו”ל. ת.נ.צ.ב.ה.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן