אזרחי בני ברק אינם חיות מעבדה!

טור נוקב של היועץ והאסטרטג מנחם גישייד, שקורא לראש הממשלה להתפקח ולהבין כי אזרחי בני ברק, הם אזרחים שווי זכויות לכל דבר. הם אינם חיות מעבדה ובוודאי לא טרוריסטים.

העיר בני ברק. צילום: לדעת, תמונת ארכיון

אדוני ראש הממשלה!

אזרחי בני ברק, הם אזרחים שווי זכויות לכל דבר. הם אינם חיות מעבדה, אינם שפני נסיון, הם לא חתמו על הסכמה להשתתף במחקר, הם אינם טרוריסטים, אתה לא אמור לדון בהארכת המעצר שלהם – אתה, אדוני, אמור לתת להם מענה וגם תשובות, ולא החלטה (או ענישה) קולקטיבית.

אם יש היגיון להטיל סגר על העיר כדי למנוע את קצב הדבקה, אזי יש למנוע את קצב ההדבקה בתוך העיר. ומה נעשה לשם כך? חילקו מסיכות לכל תושבי העיר? הודיעו למד”א לתת עדיפות לתושבי העיר שמתקשרים לדווח על תסמינים ודורשים בדיקה? האם אתה מודע לכך שיש חולים בעיר שממתינים מעל ל-30 שעות לבדיקה ולא טרחו להגיע אליהם? האם הזהירו תושבים בהתאם לרמת התחלואה בשכונה שלהם? או שמא מאתיים אלף תושבים נחשבים כמדרחוב אחד שסוגרים אותו וזרקים את המפתח לים.

מדוע בירושלים דנים על סגר בהתאם לשכונות, ואילו את בני ברק דנים כשכונה אחת גדולה? הנתונים מצביעים שיש שכונות בבני ברק שיחס החולים לאלף איש הוא פחות מחצי אחוז, בעוד יש שכונות בהן פחות מ־0.3 אחוז. האם הנתונים הללו נשקלו?

אם הערבות ההדדית מחייבת להטיל סגר על העיר, היכן באה לידי ביטוי אותה מחוייבות כלפי תושבי העיר? ואיך זה שלא הטלת סגר על שורה של כפרים ערביים שיחס ההכפלה השבועי בתחלואה אצלם כפול ומשולש מבני ברק? ואיך ממשיכים בסגר על בני ברק, שעה שיש ערים יהודיות שבהן יחס ההכפלה גדול משל בני ברק, וממשיכים להתנהל שם בשגרת קורונה כבבל הארץ? האם נעשה נסיון בבני ברק לבדוק את איכות “חיסון העדר’ ושכחו לספר לנו?

הנתונים מצביעים על כך שהצפיפות הגיאוגרפית אינה חזות הכל. מדד הנפשות לדירה וגיל האוכלוסיה, מהווים פקטורים משמעותיים מצפיפות האוכלוסין הכללית בעיר. האם ניתנה הדעת לכך? מדוע יש ירידה כללית בכמות הבדיקות בארץ, בעוד שבבני ברק יש עליה חדה בכמות הבדיקות מחד, אך אין שירות ראוי מאידך? מדוע התשובות לתושבי העיר בני ברק ניתנות באיחור של ימים לעומת תשובות לאזרחים מערים אחרים?

מדוע לא מדווחים לתושבי העיר כי מסתמנת האטה קלה בקצב גידול החולים ובקצב המאומתים? מי מומחיהעל שקבעו שיש להטיל סגר על בני ברק, ומי קבע שיש להמשיך אותו ובאופן שבו הותחל?

כמי שעומד בראשות הממשלה ומנהל את המערכה מתחילתה, אנו דורשים תשובות. הן מגיעות לנו.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

דילוג לתוכן