נשיא המועצת: יחיד שהחסיר קריאת התורה לא צריך להשלים

נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן בפסק הלכה: "מי שהתפלל יחיד – אין צריך להשלים. ציבור שהחסירו קריאה – צריכים להשלים". על המניינים המצומצמים שהותרו: "אם אין שמירה קפדנית בזהירות הנדרשת למנוע הסכנה – יוכלו להתפלל במרפסות באופן המותר.

מרן חכם שלום כהן. צילום: יעקב כהן
פסק הלכה

בשל ההוראות החדשות המאפשרות לחזור ולקיים מניינים מצומצמים של עד 19 איש, מתעוררות סוגיות הלכתיות רבות ביניהם שאלת השלמת פרשיות קריאת התורה שהחסירו בשבתות הקודמות עקב התפילה ביחידות, והאם ניתן להשלימם אף בימי שני וחמישי.

בפסק הלכה שמתפרסם היום מורה נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן כי “מי שהתפלל ביחידות, לא חל עליו חיוב קריאת התורה כלל וממילא אינו צריך להשלים. אך ציבור שהתפללו במניין דרך המרפסות באופן המותר, ולא שמעו קריאת התורה, צריכים להשלים בשבת הקרובה את הפרשיות שהחסירו”. כמו כן פוסק מרן הגר”ש כהן כי “החיוב להשלים קריאת התורה הינו רק ביום השבת שבו נתקנה הקריאה ואין להשלים בימי שיני וחמישי”.

במכתבו מדגיש נשיא המועצת כי “מי שאינו יכול להתפלל במניין תוך שמירה קפדנית בזהירות הנדרשת למנוע הסכנה – יוכל לסמוך ולהתפלל במרפסות באופן המותר כפי שהורנו”. את פסק ההלכה חותם מרן ראש הישיבה בברכה ובתפילה “ויה”ר שהקב”ה יאמר למשחית די, ונזכה בקרוב לשוב אל היכל ה’ כבראשונה לבתי המדרשות ולישיבות הקד’ ברוב עם להדרת מלכנו.

את פסק ההלכה כתב מרן ראש הישיבה במענה לשאלת תלמידו הגאון רבי ינון רביב בעל מחבר השו”ת ‘שמו ינון’ וז”ל המכתב:

לכבוד מעלת מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה נשיא אלוקים בתוכנו

הגאון כמוהר”ר חכם שלום הכהן שליט”א ויחש”ל

לאור הוראת רשויות הבריאות להתיר לחזור ולהתפלל במנין בקבוצות של עד 19 אנשים תחת כיפת השמים, ובהיות ובשבועות האחרונים נבצר הדבר, התעוררו כמה שאלות הלכתיות ורצינו שיורנו מעכ”ת כיצד לנהוג בהם וכיצד להורות לציבור הרחב, כיון שבימים הקרובים תהיה נפקא מינה לדינא בהם, אם יוכל לגלות דעתו בזה ושכמ”ה

ביקרא דאורייתא

תלמידו ע”ה ינון רביב ס”ט

  • האם חייבים להשלים בשבת הקרובות את פרשיות צו ושמיני שלא קראו בציבור, וכן פרשת ויקרא במקומות שלא קראו?

תשובה: מי שהתפלל ביחידות, אף קהילות שלמות, אינן צריכים להשלים את הפרשיות שלא קראו, כי חיוב השלמה הוא רק לציבור שהתפללו בשבת במנין וביטלו קריאת התורה מאיזשהי סיבה. אך במקום שלא התפללו במנין, אין חיוב השלמה.

  • מי שהתפללו במנייני מרפסות כפי שהורה כת”ר ולא שמעו קריאת התורה, האם חייבים להשלים את קריאת התורה? והאם ישלימו רק פרשה האחרונה או את כל הפרשות החסרות?

תשובה: ציבור שהתפללו במנין כגון מנייני מרפסות וכד’ ולא קראו בתורה, צריכים להשלים הקריאה, וישלימו בשבת הקרובה את כל הפרשות החסרות, אף אם יהיה זה כמה פרשיות יחד (היינו צו שמיני ותז”מ, או אף פר’ ויקרא למי שלא קראו).

  • האם ניתן להשלים הקריאה בימי שני וחמישי או רק בשבת?

תשובה: השלמת קריאת התורה נתקנה דווקא ליום השבת שבו נתקנה הקריאה ולכן אין להשלים בשני וחמישי.

  • מאחר והתירו מניינים מצומצמים, כל מי שאינו יכול להצטרף למנין כזה, האם יכול להמשיך להתפלל בצירוף ראיה כמנייני מרפסות שהורה כת”ר?

תשובה: בשעת הדחק הורנו לסמוך על דעת הפר”ח המחזיק ברכה והמשנ”ב לצירוף למנין מרפסות על ידי ראיה, ובלבד שיהיו עשרה ברשות אחת או שלא תהיה רשות הרבים או דרך היחיד מפסיקה בין בניינים, שאז אינן מצטרפין. ומי שאינו יכול להתפלל במנין ברשות אחת תוך שמירה קפדנית בזהירות הנדרשת למנוע הסכנה, יוכל לסמוך על דבריהם כפי שהורינו. ויה”ר שהקב”ה יאמר למשחית די, ונזכה בקרוב לשוב אל היכל ה’ כבראשונה לבתי המדרשות ולישיבות הקד’ ברוב עם להדרת מלכנו. אכי”ר.

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן