מרן הגר”ש כהן: חובה לפתוח את הישיבות והת”תים

נשיא המועצת מרן הגר״ש כהן: ״לפתוח את המוסדות בהקפדה יתירה באופן המחמיר״. על ראשי המוסדות המתמהמהים לפתוח: ״הדבר גורם נזק רוחני לבני התורה ותלמידים רבים נחלשו בימים אלו וחלילה שאחריות זו תוטל על ראשי הישיבות״.

מרן חכם שלום כהן.

בשל התקנות המאפשרות פתיחת מוסדות באפשרויות המחייבות ע״פ הנחיות משרד הבריאות והחשש של ראשי מוסדות ומנהלי התתי״ם לפתיחה מחודשת של מערכת הלימודים, נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן יוצא הבוקר (רביעי) בהוראה וחובה קדושה לראשי הישיבות והמוסדות ומנהלי התתי״ם לפתוח באופן מיידי את שערי המוסדות לחזרה ללימודים מבלי לסכן את בריאות התלמידים והמלמדים תוך הקפדה יתירה ׳באופן המחמיר׳ לאחר בירור האפשרויות הנדרשות מול גורמי הבריאות.

במכתבו כואב מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן את ההתמהמהות החלקית של ראשי מוסדות בפתיחת המוסדות וכותב: ״דבר זה גורם נזק רוחני לבני התורה, וכבר נודע לי על תלמידים רבים שנחלשו בימים אלו וחלילה שאחריות זו תוטל על ראשי הישיבות שמוסרים נפשם לאהבת והעמדת התורה ושלא נהיה מהצועקים לשעבר״.

על קריאת קודש זו לראשי הישיבות והתתי״ם הוסיף את חתימתו גם הגאון הגדול רבי יהודה כהן ראש ישיבת ״יקירי ירושלים״.

וז״ל המכתב:

אל מעלת כב׳ ראשי הישיבות ומנהלי המוסדות הע״י

בהיות ועפ״י הנחיות גורמי הבריאות המוסמכים ישנם אפשרויות שונות לפתוח את היכלי הישיבות והתתי”ם מבלי לסכן את בריאות המלמדים והתלמידים, ועדיין ישנם רבים שמתמהמהים בזאת, ולצערינו דבר זה גורם נזק רוחני לבני התורה, וכבר נודע לי מהעוסקים בדבר על תלמידים רבים שנחלשו בימים אלו וחלילה שאחריות זו תוטל על ראשי הישיבות שמוסרים נפשם לאהבת והעמדת התורה ושלא נהיה מהצועקים לשעבר.
על כן חובה קדושה על כל ראשי הישיבות ומנהלי המוסדות לברר את האפשרויות העומדות לרשותם לפתיחת המוסדות באופן מיידי ויעשו כן תוך הקפדה יתירה על כל כללי הבריאות הנדרשים באופן המחמיר וחמירא סכנתא מאיסורא״.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן