עצרת מספד והתעוררות להרה”ג ר’ יעקב אלקבץ זצ”ל -גלריה

עם כלות השלושים להסתלקותו של האי גברא רבה, ירא אלוקים, שהעמיד הדת על תילה ועמד בפרץ בחומת הכשרות במסירות רבה במשך עשרות בשנים, אציל המידות, לא החזיק טיבותא לנפשיה, הרה"ג רבי יעקב אלקבץ זצ"ל רב מושב "אחוזם" ורב אזורי "לכיש"

עם כלות השלושים להסתלקותו של האי גברא רבה, ירא אלוקים, שהעמיד הדת על תילה ועמד בפרץ בחומת הכשרות במסירות רבה במשך עשרות בשנים, אציל המידות, לא החזיק טיבותא לנפשיה, הרה”ג רבי יעקב אלקבץ זצ”ל רב מושב “אחוזם” ורב אזורי “לכיש” במשך כשבעים שנה, התקיים מספד ועצרת התעוררות בחצר בית הרב זצ”ל במושב אחוזם.

לאחר תפילת מנחה נשאו דברים, הגאון רבי אליהו אברג’ל ראב”ד ירושלים ורב שכ’ בקעה, הרה”ג ר’ שלמה בן חמו רבה של קרית גת, הרה”ג ר’ שלום אלעזרא רבה של מושב שחר, הרה”ג ר’ שלמה פרץ ראש מוסדות “הדרת יוסף”, הרה”ג ר’ מאיר אבוחצירא רב ק”ק “תפארת רפאל” אשדוד, ידיד המשפחה הרב עובדיה דהן יו”ר המועצה הדתית אשדוד, הרה”ג ר’ יעקב כהן ר”י “תורה אור”, הרה”ג רב אסף רביב רב מושב תלמים ונציג מושב לכיש מר דודו אבגי.

את המעמד פתח והנחה נכדו הרה”ג ר’ אריה רביבו. הרבנים הזכירו שחסרה דמותו מבין הרבנים הבולטים באזור המושבים כאן בחבל לכיש, והעלו קוים לדמותו מאז שעלה לארץ הקודש פעל בכל הזדמנות וכיתת את רגליו להרבות תורה במושבים ולחזק את חומת הדת גם כשבאותם שנים הפרנסה היתה קשה, דרכו היתה לעודד את משפחות העולים ולשהות לצידם כדי להקל מעליהם את ימי ההסתגלות בארץ הקודש.

הרב זצ”ל היה כעין תדמית לכולם, היה משתתף בכל שמחה או להבדיל אזכרה, מי שרצה עצה או ברכה ידע את הכתובת לאן לגשת, את הרב כפי שהכרנו לא היה שעות קבלת קהל, בכל עת יכלו להשיגו ולקבל מענה וסיוע.

נושא מורא מקדש אצלו היה בראש מעייניו, היה מקפיד שלא ישיחו שיחת חולין בבית הכנסת, והיה מעיר על כך כשהיה נתקל בתופעה שכזו, זכור לפני שנים רבות שקרה מקרה, פעם אחת שראה שמדברים בעת קריאת התורה, קם ממקומו כשפניו חתומות וסגר את ספר התורה לעיני כל המתפללים שהזדעזעו לנוכח גישתו שלא היתה ידועה כך לציבור, ואמר שעד שלא יפסיקו לדבר בבית הכנסת, לא יפתח את הספר תורה! מיותר לציין שמאז לא נשמע הגה בכל שעת התפילה מאותו זמן. כמו”כ הזכירו את הערכתו הגדולה והתבטלותו מול גדולי ישראל בצורה יוצאת מן הכלל הגם שהרבנים היו קטנים ממנו בשנים.

בשמירה על צביון השבת היה נלחם בחירוף נפש. עדיין תושבים זוכרים כיצד היה מגיע למחסום הכניסה לישוב יחד עם תושבים והיה מתיישב על הכביש וחוסם את המעבר שלא יכנסו בשבת כלי רכב, היה קשה בעיניו לראות מחללי שבת שתמיד אמר שזה היסוד של התורה כולה. בכל הזדמנות שהיתה, היה מעודד ומחזק את השבת אצל המון העם, כך גם היו שומעים בדרשותיו הרבים שהיה נואם במשך ימות השנה בארועים שונים.

הרבנים הזכירו את ההילולא השנתית במושב “אחוזם” במשך עשרות בשנים שהרב זצ”ל היה משתתף בלימוד ובסעודת מצוה לכבוד הצדיה”ק המקובל רבי דוד פרץ זצוק”ל בעל מח”ס “מגן דוד” עה”ת בדרך הקבלה שרבים מבני המושב היו מבני עירו שראו בצדיק ניסים ונפלאות, בהילולא היה פוגש את הגה”צ רבי שמעון כהן זצ”ל רו”מ “תהילה לדוד” באשדוד והיה משוחח עימו בדברי תורה ונפשו נקשרה בנפשו עם השנים.

הזכירו את שיעורי התורה שהרב זצ”ל היה מוסר בפני הציבור במושב, וכן במקומות אחרים, במשך ימות השנה ובשבת קודש לפני תפילת מנחה, השיעורים היו בהלכה ובאגדה ובעניני פרשת השבוע. יצויין שהוחלט כבר מיד לאחר השבעה לרב זצ”ל להמשיך בתקנה חשובה זו ואכן מידי יום רביעי מתקיים שיעור תורה לע”נ הרב זצ”ל בבית מדרש במושב ‘אחוזם’, את השיעור מוסר במסירות רבה בנו יבלחט”א הרה”ג ר’ יצחק אלקבץ בהלכה באגדה ודקדוק בנ”ך, בשיעור משתתפים בני המשפחה ובני המושב.

יצויין עוד כי בני הרב זצ”ל תרמו מערכת כריזה המבשרת את כניסת שבת קודש לע”נ הרב זצ”ל. מערכת זו גרמה להרבה אנשים ונשים שחזרו בתשובה שלימה ושינו את אורחות חייהם, הדליקו נרות שבת, וחלקם אף התחילו לשמור שבת. והזכירו את דברי המשנה ברורה בסימן רנו’ וז”ל: “ובקהילות גדולות מאד שאי אפשר להכריז, נכון מאד שימצאו אנשים המתנדבים בעם לילך ולזרז בכל רחובות קריה על דעת סגירת החנויות והדלקת הנרות”. מערכת הכריזה נקבעה בגג בית הכנסת המרכזי עם מנגינות של שירי שבת. בין הדרשות התקיימה תפילת ערבית וסעודת מצוה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן