“זכות שבישיבות לומדים תורה בלי חשש – והתורה מגנא ומצלא”

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א פרסם הבוקר מכתב הנוגע להחמרה במצב הקורונה. במכתבו כותב מרן כי יש להתעורר ולהתחזק ובודאי שזכות גדולה היא לשקוד על התלמוד בישיבה בלי חשש לסכנה"ץ

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
הזכות ללמוד

מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א פרסם הבוקר (שלישי) מכתב בו קורא לשמור על הבריאות. “כאשר מן שמיא הוחמר נגע הקורונה בעוונותנו הרבים, ובוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק כל אחד במה שליבו יודע מרת נפשו, ובפרט לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות”.

עוד כותב מרן: “יש לזכור כי בעת הזאות מצווה מוטלת עלינו היא שמירת הבריאות, חמירא סכנתא מאיסורא וחלילה להתרפות בזה”.

הזכות הגדולה היא מה שבהיכלי הישיבות ומוסדות החינוך שוקדים על תלמודים כפי מה שאפשר, ובלי חשש סכנה אי”ה, ובוודאי תורה מגנא ומצלא, וראוי לשמור ולהתחזק בזה לזכות ולשמירת עמ”.

עוד כותב מרן לסיום: “מן הראוי כי לעת הזאת ישתדלו לומר פרקי תהילים אחרי התפילות להעתיר ולחלות לרבונו של עולם שיסיר מעמנו את הרעה הזאת. ובזכות התורה והחיזוק נזכה לסייעתא דשמיא לרפואה ובריאות לכל עם ישראל בכל אתר ואתר”.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן