1

נמצאו מוצדקות תלונות על אי שיבוץ בנות לסמינר

דו"ח הנציבות מלמד על מספר תלונות שנמצאו מוצדקות בנוגע לשיבוץ תלמידות חרדיות לסמינר. הנציבות קבעה כי על המחוז החרדי במשרד החינוך למנוע שיבוץ תלמידות בידי הסמינרים עצמם ולוודא שהרשויות המקומיות משבצות את התלמידות בהתאם לאמות מידה ברורות, שקופות ושוויוניות.

תלמידות בית יעקב. תמונת אילוסטרציה. צילום: לדעת

בין התלונות שבדק מבקר המדינה בשנה האחרונה, התבררו תלונות נגד משרד החינוך, בכל הנוגע לשיבוץ בנות בסמינרים.

בדו”ח הנציב הוא התייחס גם למשרד החינוך, באמצעות המחוז החרדי, המפקח על מוסדות החינוך המשתייכים לזרם המוכר שאינו רשמי.

במסגרת פיקוחו על מוסדות אלה מפקח המשרד בין השאר על הליכי הקבלה והרישום של תלמידים אליהם ועל הליכי השיבוץ של תלמידים בהם. זאת, כדי להבטיח שמירה על זכויות התלמידים ולמנוע אפליה .

בשנת 2019 ביררה הנציבות כמה תלונות בעניין הליכי הקבלה והרישום של תלמידות לסמינרים והשיבוץ בהם.

בתלונה אחת הלינה אם לתלמידה כי הסמינר שבו ביקשה בתה ללמוד הודיע לה שהבת לא תוכל ללמוד בו עקב מחסור במקום. ואולם לטענת המתלוננת לאחר קבלת ההודעה האמורה שיבצה הרשות המקומית תלמידות רבות בסמינר, ולעומת זאת שיבצה את בתה במוסד חינוך שאינו מתאים לה לדעת הוריה. לטענתה של המתלוננת, הסמינר סירב לקבל את בתה מאחר שבשנה שעברה שובצה בו אחותה, למרות התנגדותו. המתלוננת ציינה כי המחוז החרדי במשרד החינוך דחה את ערעורה, אף שבתה לא התקבלה לסמינר משיקולים לא ענייניים.

בתלונה אחרת טענה המתלוננת כי המחוז החרדי במשרד החינוך דחה ללא כל בסיס ומשיקולים זרים ערר שהגישה על שיבוץ לא מתאים שקבעה הרשות המקומית לבתה. המתלוננת ציינה כי בתה לא התקבלה לסמינר אף שאחיותיה למדו בו, ואף שהסמינר נתן משקל רב ביותר לקבלתן של אחיות של תלמידות שלו.

לצורך בירור התלונות ביקשה הנציבות מהרשות המקומית הנוגעת בדבר וממשרד החינוך נתונים והסברים בנוגע לתהליך הקבלה והשיבוץ של בנותיהן של המתלוננות. בהמשך נפגשו עובדי הנציבות עם נציגי המחוז החרדי והרשות המקומית.

הבירור שקיימה הנציבות בנוגע לתלונות אלה העלה כמה ליקויים בדרך פעולתו של המחוז החרדי בנוגע להליכי השיבוץ בסמינרים.

בירור אחת התלונות העלה כי הרשות המקומית לא שיבצה את בתה של המתלוננת בסמינר שבו ביקשה ללמוד, אף שבמבדקי הקבלה היא קיבלה ציון גבוה במידה ניכרת מהציון שקיבלו תלמידות אחרות שהרשות המקומית שיבצה באותו סמינר, ואף שבסמינר שובצו גם תלמידות שכלל לא ביקשו להירשם אליו וממילא לא עברו מבדקי קבלה.

בדו”ח נכתב כי המחוז החרדי, לא נתן משקל לנתונים אלה בעת שדן בערר שהוגש על השיבוץ. הנציבות הצביעה לפני המחוז החרדי על הצורך לדאוג כי הליכי השיבוץ יהיו שקופים ושוויוניים, וכי יינתן בהם משקל ראוי למכלול נתוני התלמידות גם בשלב השיבוץ.

עוד הצביעה הנציבות לפני המחוז החרדי כי כאשר מוגש לו ערר על החלטת רשות מקומית בעניין שיבוץ תלמידה, עליו לבחון את ההחלטה על פי מלוא הנתונים שלפניו, ובכלל זה נתוניה של התלמידה לעומת נתוניהן של התלמידות שהרשות המקומית שיבצה באותו סמינר, ולא להסתמך רק על העמדה של הרשות המקומית ועל הנתונים שהציגה.

בדו”ח נכתב כי פיקוח המחוז החרדי על ביצוע הליך שיבוץ שקוף ושוויוני. בירור שתי התלונות העלה כי במסגרת הליכי השיבוץ אפשרה הרשות המקומית לסמינרים להחליט לפי שיקול דעתם מי מהתלמידות תשובץ בהם. עוד הוברר כי הרשות המקומית הייתה אמורה לשבץ בסמינרים שבתחום שיפוטה כ-100 תלמידות שנותרו ללא מענה חינוכי ואולם במקום לשבצן בעצמה, בהתאם לאמות מידה שוויוניות, היא מסרה לסמינרים רשימת שמות והתירה להם לבחור מהרשימה את התלמידות שברצונם לקבל.

הנציבות הצביעה לפני המחוז החרדי כי עליו למנוע שיבוץ תלמידות בידי הסמינרים עצמם ולוודא שהרשויות המקומיות משבצות את התלמידות בהתאם לאמות מידה ברורות, שקופות ושוויוניות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן