1

פסק הלכה: “המתפלל בבית כנסת ללא מסיכה כמתפלל בטמפל”

פסק הלכה: המתפלל במנין באופן שנוגד את הנחיות הרשויות - דינו כדין המתפלל בתוך טמפל רפורמי או בבית כנסת מעורב. בנוסף: ניתן להחליט שאין להוציאו בקריאת התורה.

תפילה בימי קורונה. למצולמים אין כל קשר לכתבה. צילום: לדעת

פסק הלכה שיצא בימים אלו קובע כי מתפלל שלא נשמע להוראות והנחיות הרשויות, הוא כמו מי שמתפלל בטמפל רפורמי או בית כנסת מעורב.

את פסק ההלכה כתב בד”צ שערי שלום בראשות הרב הגאון פנחס שפירא, וזאת לאור מקרים של אנשים שמגיעים לבתי הכנסת ללא מסיכות.

עוד נכתב בפסק ההלכה כי מותר לגבאי בתי הכנסת להודיע לציבור המתפללים כי השליח צבור והבעל קורא מכוונים בפירוש שלא להוציא ידי חובה את כל הנמצאים בבית הכנסת שאינם שומרים על כלל ההנחיות שיצאו מאת הרשויות ככתבם וכלשונם.

“אם יש בזה חשש מחמת דברי מרן השו”ע ורבינו הרמ”א שפסקו ש”אם מכוין הש”ץ שלא להוציא שונאו גם אוהביו אין יוצאין בתפילתו” . הננו להביא בזאת את תשובתו הברורה של רבינו הגאב”ד, שניתנה גם על דעת חברי הבד”ץ שליט”א:  א) המגיע לבית הכנסת באיסור, בין אם האיסור הוא בעצם ההגעה שנוגדת במשהו את הנחיית הרשויות, ובין אם האיסור הוא בחוסר הקפדה על פרט מסויים מהנחיית הרשויות לגבי אופן השהות בבית הכנסת, הרי שבלאו הכי לא מקיים שום מצוה בהגעתו, ואינו יוצא ידי חובת תפילה בציבור, ולא ידי חזרת הש”ץ וקריאת התורה, וכדין כל מצוה הבאה בעבירה. וכשם שלא ייתכן שהמתפלל בתוך טמפל רפורמי או בבית כנסת מעורב ייצא ידי חובת תפילה בצבור וקריאת התורה וכו”.

עוד נכתב כי כך הוא הדין גם לגבי המתפלל במנין באופן שנוגד את הנחיות הרשויות. ב) ולשם חיזוק חובת הזהירות וההישמרות מפני פורקי עול, ראוי באמת להוסיף ולהודיע בפירוש כי השליח צבור והבעל קורא מכוונים בפירוש שלא להוציא ידי חובה את כל הנמצאים בבית הכנסת שאינם שומרים על כלל ההנחיות שיצאו מאת הרשויות ככתבם וכלשונם ללא שום כחל ושרק, ואין בזה שום חשש כלל. ג) בנוסף, יש להביא לידיעת השאננים את דברי הירושלמי (נדרים פרק ג הלכה ט) “אמר רבי יודה בר פזי, חילול השם קשה מכולן, הדא הוא דכתיב (יחזקאל כ לט) ואתם בית ישראל כה אמר ה ‘ אלקי ישראל איש גילוליו לכו עבודו ואת שם קדשי לא תחללו”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן