האדמו”ר הורה על הקדמת הלימודים לפני ר”ח אלול

כ"ק האדמו"ר מויזניץ הורה על הקדמת הלימודים בישיבות לפני ר"ח אלול. "על כן בקשתי להתאזר כגבור חלציכם, ויהא נכון בעיניכם להקדים בשבוע את תחילת הזמן הלימודים בחודש אלול, להשלים חק לימודיהם ממנו החסירו רבות".

האדמו"ר מויזניץ אצל הגר"ד גרוסמן

גבאי כ”ק האדמו”ר מויז’ניץ שליט”א כתב מכתב עידוד בשמו של האדמו”ר אל בחורי הישיבה והמחנכים, על רקע הקדמת פתיחת הלימודים לזמן חודש אלול, וקיצור ‘בין הזמנים’ בשבוע.

במכתב עליו חתום המשב”ק הרב שאול גרינברג, נכתב: “לדאבונינו כי רב, שבועות ארוכים שלא התקיימו סדר הלימוד במתכונתם הראויה וכואב אני על אותה בטלה. בפרק זמן יקר של שבועות ההכנה ליו”ט פסח, לא התקיימו לימודים. תקופת הלימודים באמצעות הטלפון לקתה בחסר, הן כי זמן הלימוד היה קצר ודל והן משלא התקיים כראוי בית כותלי בית החינוך”.

באותה תקופה ומחמת הזמן הפנוי, אף נפרץ גדר של שמיעת קווי הטלפון שאין רוח חכמים נוחה מהם ובכך רפו ידיהם מן התורה, ליבי מצר ודואג מאוד על נפשם הרבה והיקרה.

הן אמנם יודעני ומכיר אני ביותר את השתדלותם הרבה הן בתקופת הלימודים באמצעות הטלפון והן בהמשך העידוד הלימודים לתלמידים שנאלצו לשהות בבתיהם. יושב בשמים עדכם ושכרכם רב מאד.

אולם מתוך אחריות רבה אשר על כתפנו לטהרת נפשם ועתידם הרוחני של תלמידנו ודורותיהם אחריהם, עלינו לשית עצות בנפשנו למען החינוך הטהור.

לעת אשר כזאת אמרתי לאחוז אומנות אבותינו בידינו כי תורה מגנה ומצלא ולקיום העולם כבר למדנו חז”ל כי הוא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן וכבר עיטרו אתכם בתואר הנשגב של מצדיקי הרבים ככוכבים יזהירו לעולם ועד כי זכות הרבים תלויה בכם ובמלאכת הקודש אשר עליכם מהאירים את העולם בתורתם ומעשיהם הטובים של תלמידיכם השותים בצמא את דבריכם.

על כן בקשתי להתאזר כגבור חלציכם, כי כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים ויהא נכון בעיניכם להקדים בשבוע את תחילת הזמן הלימודים בחודש אלול, להשלים חק לימודיהם ממנו החסירו רבות, לחזק גדרים וסייגים שהתרופפו, לאלפם דעת ולהקנות מחדש אורחות חיים ולשוב ולהאהיב עליהם לשון לימודים בראותם כי התורה חביבה עלינו ביותר ושוקקים אנו להשלים את מה שחסרנו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן