1

ליקויי בניה בקוטג’ ? אתם לא לבד – עו”ד רונן פרידמן מדגים

רכשתם קוטג' מקבלן וגיליתם פגמים בבניה ? קיבלתם את המפתחות באיחור ? מה עושים ?

idillyc house in a meadow
idillyc house in a meadow צילום: תמונה:freepik

ליקויי בניה בקוטג’ ? אתם לא לבד – עו”ד רונן פרידמן מדגים

רכשתם קוטג’ מקבלן וגיליתם פגמים בבניה ? קיבלתם את המפתחות באיחור ?

מה עושים ? הדרך הטובה ביותר להבין זאת, היא לקרוא דוגמא אמיתית מפסיקת בית המשפט בישראל.

בדוגמא הבאה נראה כיצד בית המשפט יפסוק במקרה בו הקבלן לאר רק מסר את הקוטג’ באיחור אלא אף הותיר אותו עם ליקויי בניה:

מעשה שהיה כך היה:

לבית המשפט הוגשה תביעה בגין  ליקויי בניה שנתגלו במדרגות קוטג’ים טוריים והאיחור במסירתם.

בית המשפט מינה המהנדס כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה העריך את עלות תיקון הליקויים בבית בסך של 9,895 ש”ח.

ליקויי בגובה המדרגות בקוטג’ים:

במסגרת התביעה המומחה הוסיף וקבע כי גובה המדרגות שונה מהנדרש עפ”י תקנות התכנון והבניה, וציין כי הליקוי אינו ניתן לתיקון, ולכן על בית המשפט לקבוע את הפיצוי המגיע לתובעים בגינו. התובעים ביקשו לפסוק להם פיצוי בסך 5,000 ש”ח בגין ליקוי זה. כמו כן, פורטו בסיכומי ב”כ התובעים סכומים נוספים, הנדרשים בגין ליקויי בניה שאינם נזכרים בחוו”ד המומחה, ובגין איחור במסירת הבית.

בית המשפט פסק כי הליקוי שנתגלה במדרגות אינו ניתן לתיקון,  והפיצוי הנדרש על ידי ב”כ התובעים, עורך דין ליקויי בניה, בסך של 5,000 ש”ח סביר.

 

איחור במסירת הקוטג’ים:

התובעים טענו כי על פי המוסכם בהסכם הבניה, היה על הקבלן למסור את החזקה בבית תוך 18 חודשים ממועד הוצאת היתר הבניה. בפועל נמסר הבית באיחור של 7 חודשים מן המועד המוסכם. בשל איחור זה נדרש הקבלן לפצות את התובעים בגין דמי שכירות  ששולמו על ידם לבית שכור.

עורך הדין של הקבלן טען כי הדרישה לתשלום דמי שכירות חלופיים על ידי התובעים אינה משקפת את המציאות, אולם בית המשפט לא קיבל טענה וזו.

עוד טען הקבלן כי האיחור במסירת הבתים מקורו במלחמת המפרץ וכי איחור של 90 יום אינו מזכה את התובעים בפיצוי על פי המוסכם להסכם המכר וכי התובעים דרשו להכניס שינויים ותוספות בבתיהם – דבר שגרם לעיכוב נוסף, שאין לחייב את הנתבעים בפיצוי בגינו.

בית המשפט לא קיבל טענה זו ופסק כי כי מלחמת המפרץ נמשכה עד מרץ 91, ולכך יש להוסיף את האיחור המותר של 15 יום בגין המלחמה, כאמור בהסכם. חישוב זה מביאנו לכך שהיה על הקבלן למסור את החזקה לא יאוחר מאמצע חודש מרץ 91.

בנוסף, בית המשפט לא מצא הצדקה ענינית לאיחור הנוסף במסירת החזקה, שמקורו, כביכול, בתוספות שנדרשו על ידי התובעים. לפיכך נקבע כי התובעים זכאים לפיצוי בגין האיחור.

פרטים שלא סופקו על ידי הקבלן:

התובעים טענו כי הקבלן לא סיפק: גינה בחצר, רשת השקיה נפרדת לכל קוטג’, ריצוף בגינה ובמרפסת הגג, והתקנת מחסן מתחת למדרגות.

לגבי הריצוף בגינה, נטען כי הדבר צוין אמנם בתשריט, אך לא צוין במפרט הטכני, ולכן לא היה על הנתבעים להתקינו. במרפסת הגג נטען, כי הריצוף לא הותקן במלואו, אך מדובר בסטיה מותרת בכמות הריצוף. בית המשפט קבע כי אין ממש בטענה זו, ולכן נפסק כי התובעים זכאים להחזר הוצאות הריצוף.

באשר לטענות הנוגעות להעדר גינון בגינה, בית המשפט לא שוכנע כי מדובר גם בהתחיבות לשתול שתילים בגינה.

פסיקת בית המשפט:

בית המשפט פסק כי לתובעים פיצויים בגין הליקוי במדרגות סך של  5,000 ש”ח לכל משפחה, בגין האיחור במסירת הבתים, סך של 3,970 ש”ח  לכל משפחה והחזר הוצאות הריצוף בסך 1,075 ש”ח לכל משפחה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן