1
1

האדמו"ר מויז'ניץ: יש להוקיע את המוסרים והמלשינים

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ יצא נגד המוסרים והמלשינים בנושא הקורונה. "יש להוקיע אותם" אמר בסעודה שלישית. עם זאת קרא לשמור על ההנחיות ועל הבריאות, אוםל לצד זאת הבהיר, הפסקת הלימודים לא תעלה שוב על הדעת.

האדמו"ר מויזניץ אצל הגר"ד גרוסמן

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, נשא אתמול בסעודה שלישית דברים ברורים הנוגעים ללימוד בתלמודי התורה והישיבות, והבהיר כי הפסקת הלימודים לא תעלה שוב על הדעת בשום פנים ואופן.  האדמו"ר גם יצא נגד המוסרים והמלשינים ואמר כי יש להוקיע אותם.

בדבריו אמר: "לדאבון לב מגיעים לאוזניי כל אותם מקרים, ולצערי עלי לומר לכם – הנזקים בנפש קשים מנשוא, החרדות מהסגרים גורמות לבעיות רבות בנפשות ואכמ"ל. אשר לכן עלי לומר ברורות – לא יעלה על הדעתלהסכים שוב לכגון דא, הלימודים חייבים

להמשיך ולהתקיים. חובת שמירת הגוף ושמירת הנפש אחד הם, לצד השמירה על הגוף צריך גם לשמור על הנפש, ולצערי הנזקים בנפש מוחשיים ורבים מנשוא. בוודאי שעל כל אחד מוטלת חובה יתרה להיזהר ולהישמר מכל משמר. יודע אני את אשר מתחולל ברחובה של עיר והנפגעים רבים, ה' יעזרנו שנזכה במהרה לצאת מאפילה לאורה. אך סגירת המוסדות הק' גורמת לנזק חמור וודאי ה"י, ואסור להסכים לזה. הדברים אמורים הן לבתי מדרשות והן לבתי חינוך לבנים והן לבתי חינוך לבנות. צריך לדעת שיש דברים שאסור לוותר עליהם, הם חיוניים ביותר. החינוך הוא חיוני ביותר וראשון במעלה, על כך אי אפשר לוותר.

לצד זאת, יש לזעוק מרה ול־ מחות קשות ביד כל אותם יהודים אשר מרימים יד בתורת משה ומלשינים ומוסרים על יהודים אחרים אשר פותחים בתי חינוך או עורכים שמחותיהם, ובכך גורמים לנזקים עצומים ליהודים אחרים. להפריע ליהודי אחר לערוך את שמחתו – הוא דבר מגונה ופסול מעיקרו 'מאי דעלך סני לחברך לא תעביד'. "תסמרנה שערות ראש" – זעק האדמו"ר שליט"א, "איך יתכן שיהודים שסבורים בעצמם שהם יראים ושלמים, שהם שומרי תורה ומצוות ומניחים תפילין, יילכו וימסרו יהודים אחרים. וכי מחמת מצות 'ונשמרתם' יש היתר חלילה לעבור על כל מצוות שבתורה?!

שמעתי מהמשפיע הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א מעשה נורא שארע לזה שהלשין על חתן וכלה ביום שמחתם ואחר התחנן למחילתם בתחנונים רבים, עד שניאותו למחול לו ובזה ניצלו מאסון כבד" – סיפר האדמו"ר
שליט"א והוסיף, "אנו רואים מזה עד כמה חמור עוון המסירה והשבתת שמחתם של יהודים אחרים. "תלמידי הבעש"ט הק' אמרו למה נקרא שמו 'מסור' ולא 'מוסר', כי הוא מסור ביד היצר־הרע. כסבור הוא שירא ושלם הינו, אך למעשה – אינו אלא כלי ביד היצר הרע להפריע ליהודים אחרים, אוי לו ואבוי לנפשו. וכי לא די בכך שאנשים מתהלכים שפופי קומה וליבם בל עמם טרם עריכת שמחתם, אינם יודעים מה יילד יום והיכן ואיך יערכו את שמחתם, עוד גם זאת להוסיף להקשות עליהם בזה? לבוא ולהרוס את שמחתם ביודעין?! אתמהה" – זעק האדמו"ר שליט"א.

"ומה הם גורמים בזה שמגיעים השוטרים שאמורים להיות אמונים על הגנת הציבור, וחלף זאת מרביצים ומתנהגים באלימות כלפי אנשים ולא חסים ולא חומלים, והכל מחמת אותו ערל־לב אשר הלך והלשין". חלילה לא יובן מדבריי זלזול כלשהו בחובת שמירת ההנחיות, בוודאי ובוודאי שכל אחד ישמור על עצמו ועל רעהו. אך חלילה מלהיכנס לחרדה יתרה ולהיתפס לפאניקה ולפחדים המשפיעים על בריאות הגוף. ולצערי רבים רבים נתקפים בחרדות מיותרות, וגם הכלים המשחיתים מביאים לידי כך מרוב החרדות והפחדים אשר הם מחדירים בלב האדם".

"לצערי הרב, אנו רואים את האפליה בין הציבור החרדי לציבור שאינם שותומ"צ בענין שמירת ההנחיות, ואנו סובלים מרדיפות ומהסתה חמורה אשר מפלה בין ציבור לציבור. ועלינו לדעת לעצמנו את המוטל עלינו לעת כזאת. הנני מקווה ומייחל להשי"ת שיהיה בס"ד 'מנע מגיפה מנחלתך' ובמהרה להיפטר מכל משחית ומכל דבר רע. הן בגשמיות והן
ברוחניות, אכי"ר"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן