1
1

מטרת חוק חדלות פירעון

טרם נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ההליך המשפטי שעיגן את תהליך פשיטת הרגל היה פקודת פשיטת רגל.

צילום: FREEPIK closed-sign-sorry-we-are-closed

טרם נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ההליך המשפטי שעיגן את תהליך פשיטת הרגל היה פקודת פשיטת רגל. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועד לאפשר לחייבים לשקם עצמם ולפתוח דף חדש בחייהם חרף החובות שצברו והצורך בסילוקם.

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חייב אשר צבר חובות או קיימים לו חובות עתידים אשר אינם יכולים להיפרע רשאי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק לפתוח בין אם בעצמו או בין עם עורך דין פשיטת רגל, בהליך חדלות פירעון אשר בסופו יקבל צו הפטר שימחק לו את חובותיו. ללא ספק מדובר בהליך משפטי חדש אשר המחוקק העניק לחייב לשקם עצמו ולמחוק את חובותיו.

אינטרס שיקום החייב הוא ערך עליון

סעיף 1 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 הגדיר את שיקום החייב כערך עליון בתהליך כולו אשר אף גובר על אינטרסים שונים אחרים בהליך כגון אינטרסים של הזוכים. בהתאם לחוק זה, חייב אשר יפתח בהליכי שיקום כלכלי יוגן מפני הליכים משפטיים אחרים והוא יוכל לפרוס את חובותיו בהתאם לתוכנית התשלומים שתוכן עבורו.

במסגרת הליכי חדלות פירעון לא ניתן לנקוט בהליכי גבייה כנגד החייב וכל ההליכים שהיו נגדו כגון אלו שבהוצאה לפועל יעוכבו ולא ניתן יהיה להמשיך בהם. עיכוב ההליכים שנפתחו כנגד החייב קריטיים לצורך הצלחת ההליך וקבלת צו הפטר. המחוקק ראה כערך עליון את שיקום החייב ולכן מסיבה זו אפשר לו לקיים את ההליך ללא הגבלות המרחפות מעל ראשו.

הרעיון העומד מאחורי שיקום החייב כערך עליון הוא ליצור חברה בריאה אשר יודעת להכיל ולקבל את אלא שמעדו בתוכה ולשקמם. על ידי שיקום החייב והטמעת התנהגות כלכלית בריאה אנו ניצור חברה בריאה נטולת חייבים וחובות. הליכים משפטיים לכשעצמם ללא חינוך כלכלי נכון לא יועילו ואף ידרדרו את החייב יותר ויעמיקו את השסע החברתי.

כיצד בא לידי ביטוי שיקום החייב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ראשית, במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כל הליכי הגבייה שנפתחו כנגד החייב ערב הגשת הבקשה יעוכבו. הליכים כגון הגבלה על רישיון נהיגה, עיקולים שונים וכו' יוקפאו כאשר החייב פותח בהליכי חדלות פירעון ולא ניתן יהיה להמשיך בהם אלא אם החייב לא יעמוד בהליכי החדלות ויוחלט על ביטול ההליך.

כמו כן, במסגרת הליך חדלות פירעון תוכנת עבור החייב תוכנית תשלומים בהתאם למצבו הכלכלי ויכולת הפירעון שלו אשר יהיה עליו לעמוד בה מידי חודש בחודשו. תוכנית תשלומים זה תהיה לרוב נמוכה באופן משמעותי מסך החובות שצבר החייב כך שללא ספק מדובר בצעד גדול הנעשה לטובת החייב ושיקומו.

בסוף ההליך, לאחר שהחייב עמד בכל תוכנית התשלומים יינתן לו צו הפטר אשר יעניק לו פטור מלא מכל החובות שצבר למעט חובות כגון תשלומי קנסות וחוב מזונות. הפטר זה למעשה מעניק הגנה משפטית לחייב בגין כל חוב שצבר ערב הגשת הבקשה. לאחר קבלת צו ההפטר, יוכל החייב להתחיל חיים חדשים ולפתוח דף חדש.

האם שיקום החייב הוא באמת הדבר הנכון בהליך מחיקת חובות

למרבה הצער, אנשים רבים אינם יודעים כיצד להתנהל כלכלית נכון ומשכך צוברים חובות רבים ונושים שונים. במסגרת הליך חדלו פירעון משתתף החייב בסדנאות שונות המלמדות אותו כיצד יש להתנהל כלכלית נכון. באמצעות הכלים הניתנים לו במסגרת ההליך צובר החייב ידע ויכולות אשר יבטיחו כי לא יקלע שוב לחובות.

הלכה למעשה, שיקום החייב הינו הדרך הנכונה ביותר להביא לחברה בריאה ותקינה היודעת להתמודד עם כאלה אשר מעדו כלכלית. בכדי ליצור חברה תקינה עם חיי מסחר תקינים יש צורך ללמד ולחנך את החייבים שבה כיצד יש לנהוג בצורה כלכלית מבוקרת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן