1
1

כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות

כתב הגנה כשמו כן הוא, להגן מפני התביעה שהוגשה נגדנו ולהדוף את הטענות אשר הועלו כלפינו במסגרת כתב התביעה.

צילום: FREEPIK judges-gavel-scale-justice-black-table

כתב הגנה כשמו כן הוא, להגן מפני התביעה שהוגשה נגדנו ולהדוף את הטענות אשר הועלו כלפינו במסגרת כתב התביעה. כתב הגנה הינו מסמך משפטי המפריך למעשה את הטענות שהעלה התובע בעת הגשת תביעה קטנה ומנגד מספק את גרסתנו לאירוע העובדתי והמשפטי. ניתן בכתב הגנה לאשר את טענות הנתבע, לחלוק עליהן או להוסיף כראות איננו.

חשוב לשים לב כי חייבים להגיש כתב הגנה כנגד תביעה שהוגשה כנגדנו. אין המדובר ברשות אלא בחובה של ממש וכי נתבע אשר לא יגיש כתב הגנה עלול לקבל פסק דין בהעדר כתב הגנה ולהיות מחויב במלוא גובה התביעה. יש לוודא כי הגשת כתב ההגנה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק ולא קיים איחור.

מהו הזמן בו יש להגיש כתב הגנה וכיצד עושים זאת

בהתאם לחוק, נתבע אשר קיבל לידיו כתב תביעה עליו להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ממועד בו קיבלת את כתב התביעה. דגש חשוב הוא כי הנתבע צריך לקבל את כתב התביעה ולכן ספירת 30 הימים נעשית ממועד קבלת כתב התביעה ולא מהגשתה. את כתב ההגנה יש לנסח באופן מלא ומקיף אשר יתייחס לכל טענות התובע אחת לאחת, יפרט או יפריך אותן.

כותרת המסמך תהיה כתב הגנה ומיד לאחר מכן יפרט ויסביר הנתבע את כל טענותיו ומדוע סבור הוא כי על בית המשפט לדחות את התביעה על הסף ולחייב את הצד שכנגד בהוצאות משפט. את כתב ההגנה יש לסרוק ישירות לתיק בית המשפט וניתן לעשות זאת דרך האזור האישי באתר נט המשפט או באמצעות הגשה פיסית במזכירות בית המשפט. יש לשים לב ללוח הזמנים ולוודא כי הגשת כתב ההגנה נעשה במסגרת 30 הימים ולא לאחריו.

גילנו כי לא נותר בידנו זמן מספיק לערוך את כתב ההגנה מה ניתן לעשות

היה והתברר לכם כי הזמן שנותר בידכם אינו מספיק דיו לצורך הכנת כתב ההגנה ניתן לפנות בבקשה מתאימה למותב המשפטי על מנת שזה יעניק לכם ארכה להגשת כתב ההגנה. כותרת הבקשה צריכה להיות בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה. בבקשה יש לפרט מהן הסיבות אשר גרמו לכם לבקש ארכה ומדוע יש לאפשר לכם לעשות כן.

במקביל ניתן לפנות גם לתובע בבקשה ישירה כי יאפשר לכם להגיש כתב הגנה באיחור וככל והתובע יסכים לא תהיה כל מניעה כי הדבר יתאפשר. בדרך כלל, בשל מורכבות המקרה מומלץ לפנות ישירות לבית המשפט על מנת שזה יעניק לכם את הארכה המבוקשת.

האם ניתן לדרוש פיצויים במסגרת כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות

כאשר מפרטים את כתב ההגנה ניתן לבקש בסיימו מבית המשפט כי יפסוק לכם הוצאות משפט בגין הטרחה ובזבוז הזמן שהתובע גרם לכם. בדרך כלל, גובה הוצאות משפט יקבעו בהתאם להחלטת בית המשפט ולפי שיקול דעתו. יחד עם זאת כלל ויש לכם הוצאות משפט חריגות כגון הפסד יום עבודה השווה שכר גבוה וכו', ניתן לפנות בקשה מתאימה לבית המשפט ולציין עובדה זו בפניו.

ככל ולנתבע קיים נזק כספי כתוצאה ממעשיו של התובע הרי שדרישת הפיצוי אינה צריכה לעשות במסגרת הגשת כתב ההגנה אלא במסגרת הגשת כתב תביעה שכנגד. כתב התביעה שכנגד יפרט את כל טענות הנתבע ויהווה כתב תביעה עצמאי בפני עצמו אשר יתנהל במסגרת התיק העיקרי שפתח כנגדו התובע היקרי.

לסיכום חשוב לזכור כי כאשר מגישים כתב הגנה בתביעות קטנות כל הדברים והפרטים הרלוונטיים יצוינו בכתב ההגנה כך שהסיכוי לדחיית התביעה יהיה גדול.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן