1
1

מכתב חריף בחומרתו: "רוצים לפגוע בשריד ביהמ"ק"

מכתב חריף בחומרתו של שני גדו"י בו כותבים נגד הרוצים לעקור הכל ורוצים לפגוע בשריד בית מקדשנו - הכותל המערבי.

מכתב חריף בחומרתו הנוגע למתווה הכותל מתפרסם הבוקר ביתד נאמן, ועליו חתומים שני גדולי ישראל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א.

במכתב נכתב אודות אנשי הממשלה שם הם מוגדרים כמי שלא נתקררה דעתם ורוצים לפגוע בשריד בית מקדשנו – הכותל המערבי, ורצונם לעקור הכל ולחלל שם שמים".

להלן המכתב המלא:

על שמועה נוראה כי באה שקמו מזרע ישראל להשבית ולהכרית כל קדשי ישראל ולאחר שעמלים למוטט את חומות הכשרות והגיורים היל"ת שנבנו בעמל להציל ככל האפשר, לא נתקררה דעתם ורוצים לפגוע בשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי שלא נסתלקה ממנו שכינה מעולם.

והננו בזה למחות בעוז נגד הכוונה לחלל את קדושת הכותל המערבי על ידי נתינת מקום והכרה למהרסי הדת רח"ל, אשר רצונם לעקור את הכל ולחלל שם שמים ח"ו. 

ועל כל אחד ואחד לעשות הכל למנוע את החרפה במקום הקדוש, ולהתחזק בתורה ובתפילה, למען נזכה למניעת חילול השם ולביאת משיח צדקינו במהרה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן