1

צפו: דברי ההספד של מרן הגרי”ג אדלשטיין שליט”א

מרן ראש הישיבה שליט"א הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ספד למרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל. מרן שהה ברכבו תחת הבית ברחוב רשב"ם.

יש גמרא ויי לארעה דישראל
היה אדם גדול שנפטר שהספידו אותו ואמרו ויי לארבעה דישראל
נפטר אדם גדול ואמרו הספד גדול לארץ ישראל
לא כתוב שהוא היה הגברא רבא היחיד בארץ ישראל
אבל כתוב שאם חסר אחד חסר השפעה לארץ ישראל
בכל העולם לא היה חסר השפעה ואף על פי כן היה חסר בהשפעה.
אבל פה אצלינו זה ויי לארעה דישראל
כאן זה גברא רבא
זה לא גברא רבא שיש עוד גברא רבא
אל זה היה הגברא רבא היחיד של ארץ ישראל
לא שחסר אחד אלא כעת אין גברא רבא
בכל ארץ ישראל ובכל העולם כולן
כעת אין גברא רבא
חסר ההשפעה ואם אין ההשפעה זה איום ונורא
אדם צריך השפעה ובלי השפעה זה איום ונורא
אם אדם עושה כל מה שיכול אז יש סייעתא דשמיא
עכשיו זה לא פשוט זה ויי דארבע דישראל וווי לכל העולם כולו
כל העולם היו מושפעים ממנו
ביקשו ממנו תפילות וברכות
השפעות כאלה שאין כעת בכל העולם כולו
וזה המצב כעת
אני מדבר בקיצור אין הזמן להאריך
מה זה מחייב אותנו מה אנחנו חייבים לעשות כעת? מה צריך לעשות
כעת חסר השפעה
יש עוד גמרא שהקב”ה עושה דין לצדיקים
אצל צדיקים זה לא עונש זה רווח לצדיקים והקב”ה מתעלה
צריך מדרגא
אנחנו בדור עני דור יתום חסר לנו בעלי מדרגה שנרגיש שכל הדור שחסר לנו ההשפעה
להוסיף יראת שמים על כל אחד ואחד, יש צורך ביראת שמים

ואיך מוסיפים יראת שמים?
לב אבן לא מקבל השפעה
יש עצה,
עסק המוסר היא העצה היחידה לעסוק בספרי מוסר שהיא עושה שהאדם יראה ביקורת עצמית
ביקורת עצמית לפשפש במעשיו
היצר הרע חזק מאוד וצריך כל רגע ורגע השפעה וסייעתא דשמיא שלא להכשל
את ה’ אלוקיך תירא
הרבה פעמים כתוב בתורה יראת שמים
זה נגד הטבע
וצריך תמיד תמיד חיזוק ליראת שמים
וזה על ידי קביעות יומימית בספר מוסר
יש הרבה ספרי מוסר, שמזכים את עם ישראל לזכות בהשפעה ברוחניות
אבל ספר מוסר שמשעמם לא משפיע
אבל יש ספרים שמעניינים
קביעות יום יומית בספרי מוסר הבדברים המעייננים שמשפיעים
והרגע הזה שחסר לנו ההשפעה של אדם גדול כמוהו שזה השפעה של רוחניות
אבחנו חייבים לחזיר לו ברוחניות
ואין סוף לתעונגי עולם הבא וזה אנחנו חייבים לן לתת לו את הזכויות האלה שאנחנו מתעוררים לתפילתו
וזה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להחזיר לו
להוסיף זכוויות בשבלינו זה גם הצלה רוחניות
וזה גם חסד גדול על המתים שאנחנו חייבים לו הרבה
ואין שיעור למה שאנחנו חיייבים לו
כל הציבור, כל העולם חייב לו
ואין זכות לתענוגי עולם הבא
וזה רק על ידי קביעות יום יומית בספרי מוסר שמענייינים
וכל אחד מקבל על זה השפעה עצומה
והבית נהיה מאושר
חיים מאושרים בבית
זה בשבילנו תענוגים רוחניים
וגם זכות גדולה מאוד שאנחנו חייבים לעשות
ומן השמים ירחמו עלינו ונזכה שיבלה המוות לנצח

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן