1

האם ביקורת סמויה על גפני לצד הביקורת על הבחורים?

מודעה שפורסמה הבוקר (רביעי) בעיתון יתד נאמן מעבירה ביקורת בעקבות ביקורם של בכירים בחתונה ובשבע הברכות לנכדת ח"כ גפני. במודעה שפורסמה לפני שנים ושוחזרה נכתב: "אוי לאות בושה על השמועה כי באה שכני תורה נדחפו לחלק כבוד ולהושיט יד לראש הממשלה וחבורתו בשעה שידוע שהמה כולם כופרים בה'".

המודעה ביתד הבוקר

מכתב שפורסם בעבר נגד ראש הממשלה נתניהו, מפורסם הבוקר שוב בעקבות ביקורו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, של שר הביטחון גנץ בשבע הברכות ושל ח”כ מרב מיכאלי בחתונת נכדת ח”כ גפני.

המכתב שכאמור פורסם לפני שנים, מפורסם הבוקר שוב כשבכותרתו נכתב: “נתבקשנו מכמה תלמידי חכמים לפרסם את מכתבו של הגאון הגדול רח”ש קרליץ זצ”ל”.

במכתב נכתב: “אוי לאותה בושה על השמועה כי באה שכני תורה נדחפו לחלק כבוד ולהושיט יד לראש הממשלה וחבורתו בשעה שידוע שהמה כולם כופרים בה’ ובתורתו ובפרט שעומדים בראש המדינה אשר כולה נגד התורה וכל החינוך הס מלהזכיר בה שם ה’ גם אם נייח שכל זה היה בגדר סקרנות של צעירים”.

במכתב נכתבה שורה שנראה כי מי שביקש לפרסמו שוב, התכוון אליה כשנכתב: “כל זה לא היה קורה אילו היה אצלנו חמור ענין נתינת כבוד לכופרים”. עוד נכתב: “ורבינו יונה שער ג’ אות קמט כתב והמכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים רבים וידועים כי יש בכבודים חלול התורה והעבודה והוא העוון המכלה מנפש ועד בשר”.

“וברמב”ם הלכות תפלה פ”ב הלכה א’ כתב “בימי אבן גמליאל רבו האפיקורסין בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתים אותן לשוב מאחרי השם וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת שתיהיה בה שאלה מלפני השם לאבד האפיקורסין וקבע אותה בתפילה כדי שתיהיה ערוכה בפי כל עכ”ל”. ונזכה בקרוב לאור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן