מועצות גדולי התורה בקריאה משותפת: לשמור על מתווה ההילולא

חברי מועצות גדולי וחכמי התורה בקריאה לשמור על מתווה הילולת הרשב"י במירון. בקול קורא משותף נכתב כי "על כל יחיד ויחיד מהמתעתדים לעלות מירונה לתת חלקו למען הכלל ולהישמע להוראות הניתנות לטובת הציבור".

היסטוריה חרדית

יממה לפני פרוס ל”ג בעומר תשפ”ג פונים מרנן חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, חברי מועצת גדולי התורה דגל התורה וחברי מועצת חכמי התורה של ש”ס בקריאת קודש משותפת ונרגשת להמוני העולים למירון, להיזהר ולהישמר שלא להגיע ח”ו לידי סכנה והצטופפות והידחקות, ולהקפיד ולהגביל את השהייה במירון לא יותר מחמש שעות, בכדי לא להיות ח”ו בכלל חב לאחרינא.

את קריאת הקודש שתחת הכותרת “ותערב לפניך תפילתנו בהילולא דבר יוחאי”, פותחים הרבנים בגודל השעה והזמן: “הן קרב היום הגדול והמקודש, יום ל”ג בעומר, הילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו, בו נהגו רבים מישראל לעלות לציון המצויינת אשר במירון, לשפוך שיח לפני שומע תפילה”.

להלן מזכירים את האסון הכבד לפני כשנתיים, כשדבר זה מחייב אותנו להתפלל ולבקש רחמי שמים שכל הבאים מירונה יחזרו לביתם לחיים ולשלום, ולצד זאת לעשות כל מה שאפשר בכדי להקפיד ולהישמר בכל מה דאפשר שלא להגיע ח”ו לידי סכנה. “צל האסון הכבד שארע בל”ג בעומר תשפ”א אינו סר מעל ההילולא במירון, ועינינו נשואות בתפילה לשוכן במרומים, וכל בית ישראל בכל מקום שהם יעתירו ויבקשו רחמים, שכל הבאים למירון והשבים ממנה ישמרם ה’ מכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, יוליכם לשלום ויצעידם לשלום, ויחזירם למחוז חפצם לחיים טובים ולשלום”.

“יחד עם התפילות, זועק אלינו דמם של ארבעים וחמש נפשות יקרות מישראל ומעורר לשנות אורחות ולהטיב דרכים בכל הנוגע לעליה למירון ביום ל”ג בעומר. על כל יחיד ויחיד מהמתעתדים לעלות מירונה לתת חלקו למען הכלל ולהישמע להוראות הניתנות לטובת הציבור”.

במרכז קריאתם מבקשים בכל לשון של בקשה מהמוני העולים מירונה שלא לשהות באתרא קדישא יותר מחמש שעות בכדי לא להביא לידי מצב של סכנות נפשות ח”ו: “על כן אף ידינו תיכון עם ההנחיות הנמסרות על ידי המתעסקים בעניני מירון, וקריאתנו נתונה לאלו העולים אל הר מירון ביום ל”ג בעומר להגביל כל אחד את שהייתו בהר לחמש שעות, להימנע מהצטופפות והידחקות, ולהשמע להוראות הסדרנים העומדים על המשמר לקיים ‘ונשמרתם לנפשותיכם'”.

את קריאתם מסיימים הרבנים בברכת קודש: “הבורא יתברך ישמע תפילות עמו ישראל ברחמים, וזכותו של התנא האלקי יגן בעד כלל ישראל שנוושע בתשועת עולמים בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן