1

בי”ד של העדה החרדית קוראים ליום תפילה מיוחד מחר

בי"ד של העדה החרדית קורא ליום תפילה מיוחד מחר (שני). במודעה שהוציאו דייני בית הדין, תחת הכותרת 'ובעד עמך רחמים שאלי', נכתב כי מצב המלחמה הנורא בו שרוי עם בני ישראל דרי ארץ הקודש, מאז בוקר יום אתמול.

בי”ד של העדה החרדית קורא ליום תפיל המיוחד מחר (שני). במודעה שהוציאו דייני בית הדין, תחת הכותרת ‘ובעד עמך רחמים שאלי’, נכתב כי מצב המלחמה הנורא בו שרוי עם בני ישראל דרי ארץ הקודש, מאז בוקר יום אתמול – יום שמחת תורה, כאשר מאות נרצחו באכזריות רח”ל, ועשרות רבות נחטפו ונלקחו לשבי הקשה מכולם רח”ל, ומאות רבות פצועים משוועים ממיטת חולים השי”ת ישלח דברו וירפאם, ובכללות מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, ואין אתנו יודע עד מה ה’ ירחם עלינו ועל כל כם בני ישראל.

אין לנו אלא לתפוס את אומנות אבותינו בידינו לדפוק על שערי שמים לשפוך שיח ולקרוא אל ה’ בחזקה שיחוס וירחם על העם היושב בארה”ק ובפרט אחרי שראו כל בשר יחדיו כי אם ה’ לא ישמור עיר שוא שוקד שומר, והבוטחים על זרוע בשר וכוחי ועוצם ידי נכזבה תוחלתם.

וקבענו כי ביום מחר יום שני פרשת בראשית כד’ תשרי תשפ”ד, יתאספו בבתי הכנסת לאמירת כל ספר תהילים לפני תפילת המנחה וחאריו יהי רצון ויג’ מדות של רחמים ובתפלת מנחה שלאחריו יאמרו אבינו מלכנו בפתיחת הארון וסליחות ‘ישראל נושע’ ויג’ מדות של רחמים, לעורר עלינו רחמי שמים המרובים, על הכלל והפרט ועל בני ישראל הנתונים בצרה ובשיה המקום ירחם עליהם, ועד ארגיעה יאמר כל אחד ואחד בכל יום עשרה מזמורי תהילים לעורר רחמי שמים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן