ארבל החליט הבחירות לרשויות ב-כ שבט

שר הפנים משה ארבל מודיע: הבחירות המקומיות ברוב הארץ תתקיימנה ב-כ' שבט. ביישובים שפונו יתקיימו הבחירות רק חמישה חודשים אחרי שיחזרו התושבים.

צילום: לדעת
בחירות לרשויות.

שר הפנים משה ארבל מודיע: הבחירות המקומיות ברוב הארץ תתקיימנה ב-כ’ שבט. ביישובים שפונו יתקיימו הבחירות רק חמישה חודשים אחרי שיחזרו התושבים.

במכתב שכתב השר ארבל  ליו”ר וועדת הפנים ח”כ יעקב אשר, הוא הודיע לו על ההחלטה לקיים את הבחירות ב-כ’ בשבט.

“ביצעתי הליך של בחינת המשמעויות וההשלכות של קיום הבחירות במועד האמור ומנגד, של דחיית הבחירות בחודש נוסף, במסגרת זאת ביקשתי בין היתר מגורמי הביטחון להציג את עמדתם בסוגיה. לאחר שקיימתי דיון עם גורמי המקצוע במשרד הפנים ובחנתי את עמדת גורמי הביטחון כפי שהוצגו לי, ועמדתי על היתכנות לקיומן של הבחירות במועד האמור במרבית שטח המדינה, ובשים לב למשקל שיש ליתן לקיום החבירות במועדן, הגעתי לכלל מסקנה כי אין בכוונתי לפעול לדחיית מועד הבחירות הכללי”.

“עם זאת בהמשך מכתבו כותב השר ארבל כי לצד זאת, בהתאם להחלטות הממשלה שהינן תקפות לעת הזו, פונו התשובים מכ-100 יישובים ב-14 רשויות מקומיות, ועל כן ברשויות אלה אי אפשר יהיה לקיים את הבחירות במועדן, ובכוונתי לקבוע מועד חדש לבחירות ברשויות אלו, בשים לב למועד שיקבע על פי החלטות הממשלה לסיום פינוי התושבים, שיהיה לא מוקדם מ-150 יום מהמועד בו יסתים פינוי התושבים ובאופן שיאפשר על רקע התקופה הארוכה שתחלוף ביצוע הליך בחירות מראשיתו באותן רשויות”.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן