“פרדס יוסף החדש” על הגדה של פסח

ישמח לב מבקשי ה' בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה בימים אלו אשר הופיע ויצא לאור עולם ברוב פאר והדר "פרדס יוסף החדש" על הגדה של פסח

ישמח לב מבקשי ה’ בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה בימים אלו אשר הופיע ויצא לאור עולם ברוב פאר והדר “פרדס יוסף החדש” על הגדה של פסח, אוצר פירושים וחידושים והערות מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, כולל חכמי זמנינו שליט”א בהלכה ובאגדה מאת הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א.

בד בבד יחד עם זאת גם מצורף בו קונטרס “כרם אליעזר” חקרי הלכות וחידושי דינים לליל הסדר וחג הפסח וקונטרס “חינוך הבנים כהלכתו”, לליל הסדר מאת הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט”א.

טעמו וראו כי טוב ה’ 705 עמודים מלאים וגדושים בחריפות ובבקיאות לא נראה כבושם הזה.

ליל הסדר נראה אחרת עם כזה הגדה מוצלחת בס”ד. הספר בנוי על הדרך שסלל הגאון החסיד רבי יוסף פאצאנאווסקי זצ”ל, בספרו “פרדס יוסף” על בראשית שמות ויקרא. ובדורינו השלימוהו על במדבר דברים ע”י הגאון הנפלא רבי דוד אברהם מנדלבום שליט”א,

וכבר פקיע שמיה של הרב גמליאל שליט”א בעולם הלכה ע”י ספריו הנפלאים ‘גם אני אודך’ שנתקבל באהבה בכל תפוצות ישראל. ועלה על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן.

מיוחד ונפלא הוא ספר “פרדס יוסף החדש” על הגדה של פסח, פרי עמלו ומעשי ידיו של הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א בן הגראי”ד רבינוביץ שליט”א, רב האיכות והכמות, הכולל דינים הלכות ומנהגים ופלפולים נחמדים בהלכה ואגדה על הגדה של פסח.

וזאת לאחר שהספרים הקודמים “פרדס יוסף החדש” על ראש השנה, ועל חנוכה, ועל פורים, התקבלו בס”ד באהדה עצומה בעולם התורה והלכה בתפוצות ישראל,

הכרך הנוכחי מתפרס על 705 עמודים. מובן שבשורות מעטות אלו לא נוכל לסקר את נושאי הספר, לפיכך לא נזכיר כי אם רשימה חלקית של הנושאים אשר יעידו על כולו.

בכרך הנוכחי כולל מגוון עשיר וייחודי של פסקים וחקרי הלכה חידושים ומקורות בעניני פסח והונח דגש מיוחד על בירור ומברר ומלבן: בדיקת חמץ. הפרשת חלה. עירוב תבשילין. קרבן פסח. ההכנה לליל פסח. הדלקת הנרות. ארבע כוסות. סימני הסדר. יציאת מצרים. קונטרס המכות. מים אחרונים. הלל. ספירת העומר. שיר השירים.  ועוד הרבה ענינים נפלאים ומעניינים בענין פסח.

הספר הודפס ע”י מכון פרדס-מרכז הספרים הרב יצחק פרידמן שליט”א רחוב הרב שך 2 בני ברק

הספר מעוטר עם הסכמה חשובה מהגאון האדיר רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א מגדולי פוסקי דורנו שליט”א.

לא נותר לנו אלא לברך את המחבר, הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א, כהן שדעתו יפה, בלעה”ר, על היוזמה המבורכת הזו, ואין לנו אלא לצפות לספרים נוספים העומדים להופיע בקרוב אי”ה.

הברכה אחת היא לכם, שתזכה לישב באהלי תורה כל הימים, ולחדש עוד חידושים לאמיתה של תורה, ולזכות את ישראל בהוצאת ספרים שהם זיכוי הרבים, מתוך הרחבת הדעת, ונחת  מכל יוצ”ח. אכי”ר.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן