נבחרה רשימה של 90 מועמדים לדיינים

18 דיינים חדשים ייבחרו בקרוב על ידי הוועדה למינוי דיינים, מתוך רשימה של 90 שאושרה אתמול. בנוסף 15 שמות הוכנסו לרשימת לכהן כדיינים בבית הדין הגדול.

הוועדה לבחירת דיינים

חברי הוועדה לבחירת דיינים גיבשה אתמול (שלישי) רשימה של 90 דיינים מתוך כ-400 שעברו ראיון באחת מוועדות המשנה של הוועדה לבחירת דיינים, ובקרוב מתוך אותם 90 שמות, ייבחרו 18 דיינים חדשים שיכהנו כדיינים בבתי הדין האזוריים ברחבי הארץ.

בנוסף נבחרה אתמול רשימה של 15 דיינים מכהנים המועמדים לכהן כדיינים בבית הדין הגדול, כשארבעה-חמישה מהם ייבחרו בקרוב להתקדם לבית הדין הגדול. פרסום שמותיהם של הנבחרים ברשומות, מתעכב מספר שעות בשל צורך לאישור משפטי, ומיד לאחר מכן מתכוונים לפרסם את השמות.

כזכור, בערב פסח התכנסה הוועדה למינוי דיינים בלשכתו של מרן הראשון לציון, במטרה לקדם את בחירת הדיינים. חברי הוועדה בראשות השר לשירותי דת ח”כ מיכאל מלכיאלי והרבנים הראשיים, דנו בסדרי הגשת המועמדים ופרסומם לקראת כינוס הוועדה לבחירת דיינים.

הוועדה אז קבעה, שבחירת הדיינים תהיה מתוך רשימה חדשה שתורכב ממועמדים שיציעו חברי הועדה באופן הבא: כל חבר וועדה יוכל להציע 6 מועמדים לדיינים בבית דין אזורי וכן מועמד אחד לבית הדין הגדול. נוסף על כך החליטה הוועדה שיו”ר הוועדה ושני הרבנים הראשיים יוכלו להציע עשרה מועמדים לבתי הדין האזוריים ושני מועמדים לבית הדין הגדול.

את כינוס הוועדה לבחירת הדיינים, יקיים השר מלכיאלי בעוד כשלושה שבועות ב-טו’ באייר.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן