בג”צ הוציא צו המקפיא את עבודת הועודה למינוי דיינים

הוועדה למינוי דיינים הייתה אמורה השבוע לבחור את הדיינים החדשים, אולם צו שהוציא השופט שטיין מנע את המהלך שנדחה לפחות בחודש.

הוועדה לבחירת דיינים

הוועדה למינוי דיינים לא תוכל לבחור השבוע את הדיינים החדשים, כך קבע השופט אלכס שטיין שהוצא צו ארעי, שעוצר את עבודת הוועדה לחודש הקרוב.

המהלך בא בעקבות עתירה דחופה שהוגשה היום לבג”צ, ובעקבותיו נעצר המהלך. להחלטתו של השופט שטיין ישנה משמעות רחבה יותר, שכן שני הרבנים הראשיים מסיימים את תפקידם בקרוב, ומשכך לא יוכלו לבחור את הדיינים החדשים.

הערכות הן כי בעקבות דחיית בחירת הדיינים, כל הקלפים ייפתחו כעת מחדש ומקרובים שונים שהיו בגדר מועמדים וודאיים, לא בהכרח שימונו.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן