“זה לא ספר תורה רגיל, זה ס”ת של הצלה משמד!”

"בטוחני", אמר פוה"ד מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, "כי כל מי שמשתתף ב'פדיון שבויים' יזכה כי בורא עולם ישמע תפילתו וימלא משאלות לבו לטובה ולברכה" | כתיבת האותיות במעונם של גדולי ישראל המשיכה השבוע גם בביתם של הגר"ש מחפוד והגר"ש בן שמעון

צילום: יד לאחים

עם התקרב מועד ההגרלה על ספר התורה של ‘יד לאחים’ כמסורת הנהוגה מזה למעלה מעשור, עולים ראשי ארגון הפעילים למעונם של גדולי ישראל המבקשים ליטול חלק בפעילות הארגון ומתכבדים להשלים אות בספר התורה שיוגרל בין נדיבי העם.

השבוע עלו ראשי ופעילי ‘יד לאחים’ למעונו של פוסק הדור מרן הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א, וכיבדוהו בכתיבת אות בספר התורה, תוך שהם שוטחים בפניו את הזכות הגדולה שנפלה בחלקם של מקיימי מצוות ‘פדיון שבויים’ להשתתף מדי שנה בהגרלה על ספר תורה מהודר.

הגר”מ שטרנבוך ביקש לכתוב בספר התורה החדש ההולך ונשלם, אות משמו, וכשמצא את המילה “משה” – כשמו, ביקש מראשי הארגון להמשיך ולכתוב אותה במלואה, תוך שהוא מתבטא כי “זהו לא ספר תורה רגיל”, ועל כן מבקש הוא בו חלק מיוחד ובלתי שגרתי.

הבעת ההתרגשות שהייתה נסוכה על פניו של פוסק הדור הלכה והתעצמה, כשמיד עם סיום הכתיבה ביקש מבני הבית לשורר לכבוד התורה, וכשעיניו עצומות בדבקות, החל הגר”מ לשורר את המילים מפיוטי שמחת תורה: “נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורה”.

“הארגון הקדוש שלכם”, הטעים לאחר מכן הגר”מ, “ידוע רבות בשנים בהצלת נפשות משמד. אין צורך להרחיב על כך, כי המפורסמות אינן צריכות ראיה. בטוחני שכל מי שמשתתף במצוות פדיון שבויים ע”י ‘יד לאחים’ יזכה כי בורא עולם הבוחן לבבות – היודע כל אחד מה שחסר לו – בוודאי שישמע תפילתו וימלא משאלות לבו לטובה ולברכה”.

בני הבית והמקורבים הדגישו בפני פעילי וראשי ‘יד לאחים’ כי התרגשותו של פוסק הדור הייתה נדירה ביותר, והמחזה שלו שר בדביקות לכבוד התורה, היה מיוחד במינו והפעים את כל רואיו.

רבם של בני עדת תימן, הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט”א קיבל את חברי הפעילים במאור פנים, ובחן בעיון ובדקדוק רב את ספר התורה המהודר שהונח לפניו, וכתב בו את האות שי”ן משמו. לאחר מכן ביקש הגר”ש לקחת חלק בפעילות הארגון והרים תרומה הגונה לטובת פעילותו. הגר”ש הגדיל לעשות ואף ביקש לתעד את תרומתו, כדי שממנו יראו רבים וכן יעשו. “כיום, לצערנו, אחרי מה שאירע בשמחת תורה, כולם כבר מבינים את המשמעות של פדיון שבויים ואת המצווה הרבה שבכך”.

השבוע גם קיבל הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט”א את המשלחת של ראשי ארגון הפעילים ‘יד לאחים’ במעונו, ומתוך חביבות המצווה הביע התפעלות מרובה מהידורו של ספר התורה המיוחד. הגר”ש בן שמעון אף ביקש לקרוא מתוך הכתב את פרשת וזאת הברכה, ורק לאחר מכן כתב אות בספר התורה. הגר”ש שיבח את פעילי ‘יד לאחים’: “אתם פועלים למען הכלל באופן מעורר התפעלות. זהו פדיון שבויים של ממש, ואני פונה לכל קהל יראי ה’ לבוא “לעזרת ה’ בגיבורים” – פעילי הקודש של יד לאחים, ולהרים מנדבת ליבם לפעילות החשובה”.

כזכור, בשבוע שעבר, למרות סדר יומו העמוס בשיעורי תורה ובקבלת משחרי פתחו בצרכי ציבור, הקדיש גאון ישראל מרן הגאון רבי דב לנדו שליט”א זמן מיוחד למשלחת ‘יד לאחים’ שהציגו בפניו את הפעילות המיוחדת לפדיון שבויים ובירך את המסייעים בחמימות מרובה ואף כתב אות בספר התורה המיוחד שיוגרל בין אחד התורמים.

ההגרלה הגדולה תיערך בעז”ה, ביום שני ד’ בסיון ערב חג השבועות. המעוניינים להיכנס להגרלה הנדירה מוזמנים לחייג למוקד ההרשמה ב- 9234*  או להיכנס לאתר יד לאחים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן