קנס של 172 אלף שקל הוטל על מזרחי טפחות

המפקח על הבנקים הטיל על בנק מזרחי טפחות בע"מ קנס אזרחי בסך 172,588 ₪ בשל החזקת הבנק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על השיעור המותר לחוק הבנקאות (רישוי).

בנק מזרחי טפחות. צילום: לדעת

המפקח על הבנקים הטיל על בנק מזרחי טפחות בע”מ’ קנס אזרחי בסך 172,588 ₪ בשל החזקת הבנק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על השיעור המותר על החוק.

ההחלטה הראשונה של המפקח על הבנקים היה גבוהה בהרבה, ועמדה על יותר ממיליון שקלים, אולם  הואיל והבנק נקט ביוזמתו בפעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם ולהנחת דעתו של המפקח טרם פניית המפקח אליו באותו עניין, ולנוכח קולת העובדות המהוות את ההפרה )בכלל זה היקף ההפרה והרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, החליט המפקח להפחית את הסקום ב-85% של הקנס האזרחי ומשכך הוחלט על הסכום הנ”ל.

ממכתב המפקח עולה כי לפני כשנה עלתה הפרה של מזרחי טפחות, לאחר שהבנק הודיע למפקח כי בבדיקה שביצע התגלה כי הוא מחזיק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי, בשיעור העולה על השיעור המותר.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן