היום העליה לציון כ”ק מרן אדמו”ר הקוה”ט מלעלוב זי”ע

היערכות רבה לקליטת אלפי העולים להתפלל על ציונו של כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זי"ע • העליה לציון תתקיים היום, יום שני, ח' בתשרי – 'י"ג מידות', לרגל יום ההילולא התשיעי שחל ביום הכיפורים הבעל"ט.

כ'ק מרן אדמו''ר הקוה''ט מלעלוב זצוק''ל
תשע שנים להסתלקותו:

לקראת יום ההילולא התשיעי, הושלמו ההכנות על ידי ה”ועד המארגן”, לקליטת אלפי העולים להשתטח ולהעתיר בתפילה על ציונו של כ”ק מרן אדמו”ר מלעלוב זי”ע במרומי הר הזיתים.

העלייה לציון תתקיים אי”ה היום, יום שני, ח’ בתשרי – ‘י”ג מידות’. מאז עלותו בסערה השמימה בליל יום הקדוש שנת ה’תש”ע, נעשה ציונו של כ”ק מרן האדמו”ר הקדוש מלעלוב זי”ע לאבן שואבת להמוני מתפללים ומבקשי ישועה.

המוני יהודים מכל הקהלים החוגים והעדות, עולים בכל ימות השנה אל הציון הק’, שופכים ליבם כמים בתחינה ובתפילה לישועה ורחמים. רבים מעידים על הישועות הרבות שזכו לראות במקום מסוגל זה, במיוחד לאחר שקיבלו על עצמם שלא לדבר עוד בשעת התפילה מתחילתה ועד סופה.

עוד בחייו עלי אדמות נהג היה האדמו”ר הקדוש מלעלוב זי”ע להורות לרבים מהפונים אליו לדבר ישועה, לקבל על עצמם את הקבלה הנשגבת ועתיקת היומין “שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה”, בכך ראה האדמו”ר את מפתח הישועות, דרכו ניתן להיוושע בכל העניינים ולזכות לכל ההשפעות הטובות.

אלפים עוד זוכרים ברטט את רגעי ההוד וההתעלות בשולחנותיו הטהורים של האדמו”ר ביום הפורים, כשהיה נוטל בידיו את הכרזה המפורסמת “אסור לדבר בשעת התפילה” ויוצא כך בריקוד נלהב, בכך ביקש להנחיל ולהשריש בלב כל הנוכחים את גודל חשיבות העניין… ובמוצאי “שמחת תורה” האחרון לחייו, התבטא האדמו”ר מפורשות במקהלות עם “כל מי שמקבל על עצמו שלא לדבר בתפילה ובקריאת התורה – אני מבטיח שתתקבל תפילתו!” ויהי אחרי מות איש האלוקים, לאחר הסתלקותו של האדמו”ר זי”ע לעלמא דקשוט, המשיכו והוסיפו רבים שנזקקו לישועה לקבל על עצמם ליד ציונו “שלא לדבר בשעת התפילה”.

והישועות לא איחרו לבוא. גדולי ישראל שליט”א החלו שולחים יהודים בשעת צרתם אל ציונו, בכדי שיקבלו על עצמם קבלה זו, מתוך הכרה ברורה כי אותה הבטחה איתנה שיצאה מפיו של אותו צדיק בחיי חיותו, יפה כוחה להועיל גם לאחר פטירתו, כדרך שמצינו בזוהר הקדוש “במאי דעסיק צדיקא בהאי עלמא, עסיק בההיא עלמא”…

עד מהרה הפך הדבר לנחלת הכלל. המוני יהודים שנזקקים לישועה בכל תחום, עולים לציונו של הרבי ומקבלים על עצמם קבלה נשגבת זו בלב שלם, וזוכים לראות ניסים ונפלאות שלא כדרך הטבע. והעדויות המפעימות הולכות ומתרבות מיום ליום.

לקראת יום ההילולא התשיעי צפויים לעלות ולהשתטח על הציון המוני בית ישראל, לשפוך צקון לחש ותפילה על ציונו של הרבי זי”ע לישועת הכלל והפרט. במקום הוקם “אוהל הכנסת אורחים” להמוני העולים להתפלל, ונערך תיאום מלא עם כוחות הביטחון, כדי להבטיח בעז”ה את שלומם של הבאים ביום ההילולא בכל שעות היממה.

בנוסף הושקעו השנה מאמצים מרובים בהסדרת מערך התחבורה לרווחת העולים לציון הק’. תחנת היציאה מרח’ שמואל הנביא 79 (תחנת האבן ע”י סאדיגורה) ישירות להר הזיתים.

זמני היציאה: להר הזיתים מהשעה 11:00 עד השעה 18:00 כל עשרים דקות ובתגבור מיוחד לפי הצורך. חזור: מהשעה 12:00 עד 19:30 ובתגבור לפי הצורך.

זכותו הכבירה של רבנו זי”ע, תגן עלינו ועל כל בית ישראל להיוושע בכל טוב ולהיחתם ב”ספרן של צדיקים גמורים” ובגמר חתימה טובה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן