1

50 קהילות החסידים במסיבת הוקרה והערכה לחנוך זייברט מ”מ רה”ע

למעמד נרגש ורב רושם התכנסו מעל לחמישים ראשי ונציגי קהילות החסידים בבני ברק למעמד הוקרה והערכה להעסקן המסור בלו"נ לצרכי הקהילות בעיר לכלל ולפרט הרב חנוך זייברט הי"ו מ"מ ראש עיריית בני ברק עם סיום תפקידו כראש עיר ולרגל מינויו כמ"מ רא"ע ב"ב • צילום: משה גולדשטיין.

הרב חיים מאיר לנגסאם הי''ו חבר מועצת העיר

המעמד עמד בסימן של הוקרה ותודה מצד הקהילות והמוסדות אשר במשך כהונתו של הרב זייברט כראש העיר עמד לימינם בכל התחומים וכאות הוקרה על פעילותיו הרבים למען כלל תושבי העיר החסידים כשהמשתתפים הסבו לסעודה סביב שולחנות ערוכים לרגל ימי החנוכה באולמי דונולו בעיר שע”י מוסדות ספינקא.


את שרביט ההנחיה נטל הרה”ח ר’ משה שמעון ראטה הי”ו מראשי קהילת צאנז בעיר אשר בפתח דבריו קידם את הנוכחים בראשם שלוחא דרבנן חברי הסיעה הכלל חסידי המשמשים כחברי המועצה הרב שלמה קוסטליץ הי”ו, הרב חיים מאיר לאנגסאם הי”ו, הרב פרץ אברמוביץ הי”ו אשר מהווים כצינור המחבר בין המוסדות והקהילות לאגפי ומחלקות העירייה במשך כל השנה.


תחילה כובד לשאת דברים הרב שלמה קוסטליץ הי”ו ראש מוסדות חזון נחום ומראשי קהילת נדבורנה שבדבריו עמד על ימי החנוכה בו אנו נמצאים שנקבעו בזמן הנס רק לאחר שנה, ללמדנו שכל שעובר הזמן מאז נס חנוכה מכירים ויודעים את ערך הנס. כן גם כאן כשאנו עומדים תקופה אחרי הבחירות, ואנו שיודעים הנתונים שמעיד מעל הכל על התקופה שעברנו בנתיים אותה ניווט הרב חנוך זייברט שכמו שאר הפעולות נטל תמיד אחריות מלאה על כל הנושאים גם שלא קשורים אליו או לעירייה ישירות כגון רישום לבתי חינוך שלכאורה לא קשור לעירייה אבל השכיל לקחת אחריות מלאה עד לפתרון לרווחת הצדדים כן ציין שבסגרת האחריות שמר על ניקיון הרוחני של רחובות העיר כדי שכאו”א יוכל לצעוד ברחובותיה תוך משמר צביון העיר.


כן צין את נושא ההקצאות שלקח ע”ע הרב זייברט לטיפול וקידום ובסייעתא דשמיא הוביל חלוקת משאבים והקצאות לכלל הקהילות וארגוני החסד בעיר, אחריו הזמין המנחה את הרב אהרן קוריץ הי”ו מנהל ת”ת כלל חסידי בפרדס כץ שדיבר בשם כלל מנהלי התתי”ם שהביא את תודות מנהלי התתי”ם בעיר לנציגי הסיעה ולמ”מ ראש העיר הרב זייברט ולרמ”ט הרב ישראל דרנגר על הסיוע הרב שמקבלים כלל התלמודי תורה ממחלקות העירייה השונות.


בכובד ראש נשמעו דבריו של הגאון רבי יעקב יהושע אנגלנדר שליט”א ראש ישיבת מחנובקא בעלזא שנשא דברים בשם ראשי הישיבות בעיר והעלה על נס את פעולותיו של ראש העיר במסגרות השונות לחינוך ובפרט לקידום ומקצועיות צוותות הישבות בכל התחומים החינוכיים.


בעיצומו של המעמד נקרא הבעל מנגן הרב שמואל ניילנדר שבחרוזין נפלאים העלה גראמן מיוחדים בו הביעו ראשי הקהילות השונות את הוקרתם להרב זייברט על שלל פעולותיו לטובה כשבדבריו חרז בדברי שזורין בטוט”ד לכל קהילה את תמצית הפעולות שקיבלו במהלך הקדנציה מהרב זייברט, כאן קיבל המנחה את פני הרה”ח ר’ שאול זייברט הי”ו אביו של מ”מ רא”ע שהגיע להשתתף אחר שהוזמן ע”י הקהילות לראות ולרוות נחת מהמסיבת הוקרה לבנו.
במרכז המעמד הביאו הוגי רעיון המסיבה ה”ה הרב אריה וויץ והרב אהרן איצקוביץ ראשי קהילת ומוסדות ספינקא בנשיאות כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א אות הוקרה מיוחד להרב זייברט על פועליו למוסדות ספינקא ולבי”ס פנינת בית יעקב הכלל חסידי העומד תחת נשיאותו של כ”ק האדמו”ר שליט”א.


את דבר ראשי הכלל חסידי הביא הרב ישראל פרוש הי”ו ראש העיר אלעד שהגיע בשליחות אביו סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש הי”ו שנבצר ממנו להשתתף עקב דיונים דחופים בכנסת. הרב ישראל פרוש העלה על נס את פעולות שלושת הנציגים היקרים ששמם הולך לפניהם בעשיה הברוכה והפליא את עצם המעמד של הכרת הטוב בפרט בתקופה זו להרב חנוך זייברט אשר מצליח לנווט את העשיה והפעולות בין שלל הקהילות בעיר, מעמד שמוכיח על איכות הקהילות הגורם להוקרה לכל.


בדברים מיוחדים הביע הרה”ג ר’ יצחק משה שטיין הי”ו יו”ר ארגון מאירים שערי ישיבה בשם כלל המשגיחים בישיבות שתמצת את פעולות הרב זייברט בחינוך ונשמה, לאור ההשקעה הרבה שהשקיע במהלך הקדנציה בנשמות של החינוך בהדרכות להורים במחירים מסובסדים ולמורים, ולא רק הפעולות הגשמיות שגם מזה לא קמץ ידו. כן העלה את פעולותיו הרבים של שאר צוות הלשכה בראשם הרב דרנגר והרב יוסף צימט.


דברים מיוחדים הקדיש עבור העסקן הרב יוסף גרליץ הי”ו מנהל מרכז הקשיבה לבחורי הישיבות שעומד מאחורי כל התוכניות השונות לבחורי הישיבות תחת מטריית הקשיבה שרוב תושבי העיר נעזרו על ידם באופן ישיר או עקיף על ידם או מבני משפחתם.


בהפתעה מוחלטת כיבד המנחה לשאת דברים את הרב ישראל דרנגר הי”ו ראש הלשכה של הרב זייברט אשר מנהל ביד רמה את כל הפעולות לטובה של מ”מ רא”ע אשר ציין בהתרגשות את הקשרים החמים של נציגי הקהילות בלשכה בעירייה. בדבריו ציין מס’ פעולות ייחודיים שהשכיל הרב זייברט להוביל ולבצע – דברים אשר יעמדו לדורות לחיזוק האידישקייט בעיר.


במהלך דבריו הפתיע הרב דרנגר ושלף מכיסו מסמך מלפני 12 שנים בעת אשר ישבו ראשי הקהילות לכינון הרשימה למועצה מטעם אגודת ישראל, בו נכתב אבן היסוד של הסיעה ועליה חתומים כל חברי הסיעה עד היום: כל חבר בתפקידו יהיה לעזר כלל המוסדות החסידיות בעיר תוך שיתוף פעולה מלא לטבת הקהילות כולם ואיש את אחיו יעזורו. זה המוטו שליווה את הנציגים ואותנו וזה הסיסמא שמחזיקה ומחייבת את כולנו להמשיך יחד ובזה הצלחת השותפות של נציגי כלל החסידי ברשימת אגודת ישראל.


בדברי ברכה קצרים הביע הרב פנחס מילר הי”ו מנהל ת”ת תפארת בנים מונקאטש בשם המוסדות שקיבלו הקצאות במהלך הקדנציה לטובת המוסדות והקהילות את הוקרת ותודתם להרב זייברט את מסכת הברכות חתם חבר המועצה הרב פרץ אברמוביץ הי”ו מנהל מוסדות ערלוי בארה”ק אשר כקודמיו עמד ושיבח את השיתוף הפעולה הפורה שיש עם הרב זייברט בתפקידו הקודם כראש עיר ובתפקידו הנוכחי ואשר תמיד היה בתחושת שותפות מלאה. בדבריו ביקש לציין את הרב יוסף יצחק יעקובוביץ שיושב כיום כנציג כלל החסידי בלשכה לפניות הציבור בתוככי לשכת ראש העיר ומהווה כתובת לכל פניה של תושב העיר בכלל וציבור החסידי בפרט וכן את הרב יצחק לידר מנהל הלשכת לפניות הציבור של הסיעה הכלל חסידית בעיר אשר בשנים האחרונות הביאו השגים ותוצאות טובות לציבור החסידי בעיר.


לסיום המסיבה כובד הרב חנוך זייברט מ”מ רא”ע להביע מרגשותיו בפני הנוכחים וכמים פנים אל פנים הקדים בהתרגשות רבה את הקהל ונציגי הקהילות וחברי המועצה שהתאספו למעמד זה בדבריו עמד הרב זייברט על מהות תפקיד ראש עיר אשר מעבר לשכרו מהעיריה יש לדעת ולהפנים להוביל ולבצע דברים לפי ההסתכלות של שולחיו, וכשלפני הכל ההדגש חייב להיות ראש עיר של כלל הציבור ולא דווקא של סקטור מוחד, בהמשך דבריו ציין שהזכירו במהלך המסיבה חלק ממספר פעולות ייחודיות שיש לעיר בני ברק אשר נעשו בקדנציה האחרונה לרווחת התושבים ושמצילים נפשות ממש לדורי דורות.

כאן סיפר בפני הנוכחים כאשר נכנס להתברך אצל פוסק הדור והדרו מרן הגר”ש וואזנר זצוק”ל יחד עם הרב קוסטליץ להתברך ולבקש דברי הדרכה. הגר”ש וואזנר זצוק”ל אמר לנו, תפקיד ראש עיר זה להקפיד שהעיר יהיה לתורה חסידות ויראת שמים. הדברים האלו מלווים אותי בכל ההחלטות העומדות לנגד עיני. כאן הזכיר את נושא ההקצאות שכידוע עברו בסייעתא דשמיא מיוחדת כאשר בפרויקט זו, וכן בפרוייקט של החלוקה התקציבים השוויונית לת”ת אשר אינם תחת מטריית החינוך העצמאי, רבים וותיקים מבכירי העירייה ניסו להניא את ידי מלהתעסק בהם בפרט כשמוסדות גור כן מסודרים תחת החינוך העצמאי וב”ה שכיום אני יכול לבשר על התקציב במיוחד שעבר בסוף הקדנציה לטובת התתי”ם. לסיום דבריו שיבח את העבר שהצליח בגלל השיתוף פעולה והאחדות ששררה בין סיעות אגודת ישראל ואי”ה זה המתווה שילווה אותנו הלאה.

בסיום דבריו שיבח את נציגי המועצה ואת צוות לשכתו העומדים לימין פניות המוסדות בראשם הרב דרנגר, וכן הרב צימט הרב יעקובוביץ והרב לידר. כן שיבח את הרב יוסף גרליץ ששימש שנים רבות בצוות הבכיר בלשכתו וכיום התקדם למנהל הקשיבה בהצלחה רבה

בסיום האירוע ביקש המנחה להביע תודות בשם ראשי הקהילות למארגני המסיבה בראשם מוסדות ספינקא והמנהלים הרב אהרן איצקוביץ והרב אריה וויץ וכן להעסקן הרב יוסף יצחק יעקובוביץ הי”ו מקהילת צאנז והכתובת לכל פניה בלשכת ראש העיר. וכן להרב יוסף צימט עוזרו האישי של הרב חנוך זייברט.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן