הערב מעמד ‘ברינה יקצורו’ בבית המדרש הגדול דחסידי סאדיגורה

הערב ייערך מעמד כבוד התורה 'ברינה יקצורו', לאחר שעמלו ויגעו אברכים מסולאים מפז, נבחנו ועמדו בהצלחה רבה, במעמד יקבלו הנבחנים תעודות הוקרה והערכה, בראשות כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א וגדולי תורה ויראה שליט"א שאמורים להשתתף להוקיר ולהעריך את עמלי תורה. המעמד יתקיים בביהמ"ד הגדול דחסידי סאדיגורה ברחוב הרב גוטמכר 10 בשיכון ה' בבני ברק.

האדמו''ר מסאדיגורה צילום בעריש פילמר

בשנים האחרונות פועל בחצר הקודש סאדיגורה המפעל התורני הנאדר ‘ועד אהבת תורה’ מיסודו ובנשיאותו של כ”ק אדמו”ר מסאדיגורה שליט”א, שנועד להעמיד אתגרים ויעדים תורניים לכל בן תורה מכל שכבות הגיל ולהגדיל תורה ויראה טהורה בכל עת.

מאז נוסד המפעל הק’ הגדיל וגם עשה פרי באופן מופלא ומיוחד וקידם עשרות אברכים מסולאים להיבחן במקצוע ההוראה, ועודד את הבחורים לעמוד בכור המבחן על לימודם ולהוסיף קנין בתורה הק’. במשך השנה נערכים מבחנים תקופתיים בצוותא חדא לכל הבחורים שנבחנו מאות דפי גפ”ת בהצלחה גדולה, כמו כן העלו על גבי הכתב מערכות וחידו”ת כדת של תורה לשם ולתהילה, שנאגדו ונכרכו בקבצים התורניים הנודעים ‘ובהם נהגה’ שיו”ל בס”ד בכל שנה ושנה.

עתה לאחר סדרת מבחנים מיוחדת עומדים בקצירת האומר, והיום בס”ד יערך המעמד הנאדר ‘ברינה יקצורו’ וכשמו כן הוא לשוש ולרון להודות ולהלל קדם פני שוכן מעונה שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו להעריך ולהוקיר עמלי תורה בטהרה.

המעמד יערך בהיכל בית המדרש הגדול חצר הקודש סאדיגורה רחוב הרב גוטמכר 10 בני ברק בראשות כ”ק האדמו”ר שליט”א וגדולי תורה ויראה שליט”א שהבטיחו השתתפותם להוקיר ולהעריך עמלי תורה.

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה, ותנו כבוד לתורה.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן