1

אסיפה היסטורית בקהילה החרדית באוסטרליה לקראת מינוי ראב”ד

עשרות מבני קהילת עדת ישראל במלבורן התאספו לאסיפה היסטורית להעמיד קוים ברורים שמוכרחים להתאחד ולשלב כוחות טרם  קבלת החלטה כל שהוא במינוי רב אב"ד חדש לקהילה.

אסיפת הקהל במלבורן
ויאסף העם

בקהילת עדת ישראל במלבורן, מחפשים כבר כמה חדשים מועמד נכבד שיהיה אדם גדול בישראל ויוכל למלאות את מקום הרבנות אחר פטירתו של הצדיק הבלתי נשכח, כ”ק מרן גאב”ד מלבורן זצ”ל שהלך לעולמו בחודש תמוז אשתקד.

בל נשכח כי מדובר באחת הקהילות היחידות בעולם שעדיין עומדת באופן עצמאי, בנתינת כשרות על שלל מוצרי צריכה מינימליים, בשחיטה מקומית מהודרת, במוסדות חינוך עצמאיים הפועלים בדרך ישראל סבא, ועוד ועוד. זאת לצד שהקהילה עצמה מורכבת מהרבה מאוד סגנונות וזרמים, החל מחסידי סאטמאר הדוקים ועד ליוצאי קהילות הונגריה הנכבדים שהולכים במנהג אבותיהם.

ברור אם כן שלהביא ראש ומנהיג – רב אב”ד – על כזה מקום שיש בו כל כך הרבה עבודה וכל כך הרבה סוגים של דעות ושיטות, אינו דבר קל בכלל.

אמש נאספו עשרות רבות מבני קהילת עדת ישראל במלבורן לאסיפה מכובדת ורבת החלטות, בנוגע לכל עניני הקהילה שיוכלו להיות מוצגים בפני רב אב”ד בצורה מכובדת ויוכל להנהיג את כל בני הקהילה כאיש אחד בלב אחד, ושח”ו לא תתפרק החבילה בעת הרגישה הזו.

האסיפה התקיימה באופן נכבד ומפואר, באולם אירועים יקר, וסביב כיבוד עשיר. הזמנות חולקו לבני הקהילה ואלו באו בהמוניהם לחוות דעה ולהביע עמדה ברורה ביחד לכל נושאי הקהילה הרגישים.

בשעה היעודה, האולם התמלא מפה לפה ורוח של עשייה ואחדות שרר בקרב הציבור שעה שראו את יעוד האסיפה שאינה אלא לחזק את יסודות הדת בעיר, ולהמשיך את מורשתה של יהדות אוסטרליה בעוז ובגאון.

פתח את המעמד הנכבד, הרה”ג רבי יחיאל קרויס שליט”א, שמשמש כמנהל התלמוד תורה החסידי ‘דברי אמונה’ וכחבר בוועד המיוחד למינוי הרב למלבורן מטעם קהילת עדת ישראל. בדבריו הרחיב על הצורך הדחוף של מינוי רב אב”ד לעיר שינהל את הקהילה על מי מנוחות וכולם יחד יחיו זה לצד זה בשלום ובשלוה.

הוא הוסיף והעמיד את עיקרי היסודות של מינוי רב בעיר ותפקידיו המגוונים, לצד הצורך לעמוד לצדו בניהול נכון של כל עניני הקהילה שיהיו כולם תחת חסותו הבלעדית ותחת שליטתו המלאה של הרב שיבוא לכהן במקום.

מנסיון העבר – הוסיף ואמר – הוכח והוברר שאם לא מתאספים יחד בדעה חזקה וברורה שכולם יחד נכנעים תחת חסותו של הרב, אזי לא תועיל בואו של רב לעיר כלל, כי כל זמן שיפריעוהו ממלאכתו להעמיד הדת על תילה ולתת לו שליטה מלאה ובלעדית על כל עניני הקהילה, הכוללים מינויים בוועד השחיטה, בוועד המקוואות, בוועד הנהלת הקהילה, ובוועדות תלמודי התורה וכו’ וכו’, אזי תהיה זו ח”ו בכייה לדורות שלא נאגדו יחדיו למען המשך קיום הדת בעיר.

בנאומו הזכיר את מנהלי הקהילה, והוסיף ודרש שלא תוכל להיות האפשרות של מינוי רב אב”ד לפני הסכמה כללית וברורה של כל חברי הקהילה לענין ברור זה.

בסיום דבריו, העלה הוא רעיון פשוט שבו יוכלו להמשיך ולנהל את הקהילה על מי מנוחות. המובן הפשוט הוא שלא שייך להביא רב על מקום מפולג ועל דעות מרובות, לכן יש להביא מקודם איש חכם ונבון שיוכל לתווך ולפשר ולאחד את כל סוגי האנשים ודעותיהם אל שולחן אחד, ולאחר מכן יוכלו לשבת יחד בהחלטה ברורה ומעשית על מינויו של רב שיעמוד על גביהם ויטווה להם את דרך ההמשך.

בדרך זו – כך טען הרב ר’ יחיאל קרויס בדרשתו, נוכל לוודא שמשרת הרבנות, עומדת הכן בכיבודה הראוי לאיש על העדה, מורם מעם שיוכל לנהלה כראוי, כשכולם מסכימים להיות תחת חסותו ולשמוע לדעת תורה. ואפילו אם יקח הדבר חודשים רבים, בכל זאת, שווה לנו לחכות מעט בשביל שאח”כ תוכל הקהילה להמשיך ולפאר את כותל המזרח של אחת הקהילות המכובדות בעולם.

אחר דבריו הנלהבים, התחילו השאלות והתשובות, שאלות נוקבות וספקות רבים מילאו את לב הציבור בכל עניני הקהילה, ועל כך התיישבו כולם לפנאל מיוחד שבו שאלו את השאלות המתבקשות וקבלו מענה ברור ומסודר, משנה מפורשת וברורה בכל עניני מרא דאתרא ובחלקי ניהול הקהילה באופן נכון והוגן, ומדוע לא שייך להביא רב טרם סידור הקהילה וענייניה.

משיבי התשובות היו, הרה”ג רבי יחיאל קרויס שליט”א הנ”ל ביחד עם מנהל ומקים מוסדות החינוך החסידיים ‘דברי אמונה’ הרב רבי אלעזר גאלדבערג שליט”א.

אט אט הדעות התאחדו ודברים החלו להתבהר, ברוח של אחדות ואהבה יצאו משם גם גדולי הספקנים עם אור בעינים שעכשיו הוא הזמן הנכון להבין זה את זה, לשבת יחדיו ליישר הדורים ואח”כ למנות מעל כולם מורה דרך ומנהיג רוחני גדול.

בסוף הכינוס חולקו דפים ובו נרשמו הנקודות העיקריות של האסיפה, ההחלטות כוללות, עמידה לצד מנהלי הקהילה, אחדות הלבבות, סיוע בסידור המקום וניהול עניני הקהילה, ודרישה ברורה מכל שאר חברי הקהילה להבין את פשטות זו שכל זמן שלא יתגבשו יחדיו, לא יוכלו למנות מעליהם איש על העדה.

מנהלי האסיפה הבטיחו לציבור לתת עדכונים ברורים בנוגע לקידום הענין ולסדר בין כולם להביא איש מוסכם שיוכל לתת הדרכה מפורטת וברורה בקווי יסוד הקהילה וענייניה, ואח”כ ישבו יחד להחליט על מינוי רב על גביהם.

יהיה מעניין לראות את תוצאות אותה אסיפה, ולדעת אם אכן תמשיך קהילת עדת ישראל במלבורן לעמוד על איתנה כאחת הקהילות הבודדות בעולם שיש בה עירוב כל כך קוטבי של ציבור חסידי וליטאי שחייב להתאחד כולו תחת אותה מטריה. יהיה זה ללא ספק קידוש שם שמים!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהכותב

דילוג לתוכן