‘כוללי הש”ס’ שנוסדו ע”י מרן ה’שפע חיים’ מצאנז זי”ע לקראת התרחבות

1500 שנים של יגיעת התורה נועדו יחדיו בכינוס מרומם במלאות 40 שנים לאימפריית התורה והחסד בקרית צאנז שבנתניה • צפו בגלריה והתיעוד המיוחדים

'כוללי השס' שנוסדו עי מרן ה'שפע חיים' מצאנז זיע לקראת התרחבות (1)

עד היום זה קורה: בכל חודש מגיעים לקרית צאנז שבנתניה מאות אברכים צעירים ומבוגרים, מכל החוגים והעדות, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, למבחן ייחודי הנערך בכל חודש במתכונת מיוחדת שאין כמוה בעולם כולו: מבחן על 70 דף גמרא רש”י ותוס’!

כאשר מדובר במבחן על כמות דפים כה עצומה, ואחת לשלושה חודשים נבחנים על מה שלמדו בשלושת החודשים האחרונים יחדיו, כלומר 210 דפים (!) – מובן מאליו שמדובר באברכים תלמידי חכמים עצומים שהשליכו אחר גוום כל מנעמי עולם, וכמעט 18 שעות ביממה עסוקים אך ורק בלימוד, בימי שישי כמו באמצע השבוע, ובשבתות כמו חגים, ללא הרף.

הנבחרת הזו של עולם התורה שייכת ל’כוללי הש”ס’ הנודעים, אותם ייסד במסירות נפש כ”ק מרן האדמו”ר בעל השפע חיים מצאנז זצ”ל לפני ארבעים שנה בדיוק, במסירות נפש של ממש, בעת היה ערב הניתוח הקשה שעבר על הלב, ובאמצעותם ביקש לבנות מחדש את עולם התורה מחדש לאחר שנחרב בשואה. מאז, כבר 40 שנה ברציפות, ובסך כולל של אלפי אברכים – שרובם הפכו לרבני עדות וגדולים בישראל – לומדים ונבחנים בדיוק כמו הסדר שנקבע אז: 70 דף לחודש!

40 שנה מלאו לכוללי הש”ס, ועתה הם עומדים לפני התרחבות עם מינויו של הרב שמואל בורד, מעסקניה הנודעים של חסידות צאנז, למנהל הכוללים. לרגל המינוי, התאספו בירושלים בשבוע האחרון, קרוב לשלושה מניינים של גדולי גאוני ירושלים, מכל החוגים והעדות, בוגרי ‘כוללי הש”ס’, בעיקר מהמחזור הראשון. מדובר ברבנים נודעים – כולם בוגרי כוללי הש”ס, מהם רבני קהילות, ראשי ישיבות, דיינים ומגידי שיעורים.
את האסיפה פתח בדברים הגאון רבי חיים שמרלר שליט”א, ראש ישיבת ‘חיי תורה’ ורב ביהמ”ד ‘היכל צבי’ דחסידי צאנז בירושלים, שהזכיר את המושגים החדשים של ידיעת התורה ושקידת התורה שהרבי מצאנז החדיר בדורו על ידי הייסוד של ‘כוללי הש”ס’.

“כל הקמת כוללי הש”ס היה למעלה מדרך הטבע ומעל ההגיון”, אמר הגאון רבי מאיר צבי בראנד שליט”א, ראש כולל ‘שומרי החומות’ וחבר הביד”ץ ‘מחזיקי הדת’, וסיפר על אברך מכוללי הש”ס שנפל מתעלף פעם, בערב ראש השנה, לאחר שעות רבות ורצופות של לימוד. כשסיפרו זאת לרבי זי”ע, התבטא ואמר: עם זכות אברך זה אוכל לגשת אל הימים הקדושים”…

במרכז הכינוס עמדו דבריו הנרגשים של הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטאם שליט”א, ראש ישיבות צאנז ובנו של נשיא ‘כוללי הש”ס’ כ”ק מרן אדמו”ר מצאנז שליט”א, שהביא את ברכת אביו למעמד. הגרימ”ד הלברשטאם תאר עד כמה היה ‘כוללי הש”ס’ משוש חייו וציפור נפשו של זקנו, לאחר שראה במוסד קדוש זה את התגשמות חזונו רב השנים לבנות את הדור שלאחר החורבן, ולהקים קהלים בישראל שיודעים את כל הש”ס על בוריו. הגרימ”ד הלברשטאם העלה את זכרו של ראש ישיבת צאנז הנערץ, הגאון הגדול רבי אליהו שמואל שמרלר זצ”ל, שעמד לימינו של הרבי ביסודו של כוללי הש”ס, ואף היה ראש הבוחנים בכוללי הש”ס כל השנים.

דברים נלהבים בשבח ‘כוללי הש”ס’ נשא הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט”א, ראש ישיבת ‘חיי משה’ ואב”ד ‘הישר והטוב’ שאמר כי יושבים כאן יהודים מאירים, שאורם זורח בכל מקומות מושבותיהם, מי בהרבצת תורה, מי בשיעורים מי בהוראה ומי יושבים בבתי הוראה ובתי דין צדק. בדבריו ביקש מהרבנים המסובים לעמוד לימין המנהל החדש הרב בורד ולעודד את שבט זבולון במעלה המיוחדת שיש בכוללי הש”ס המתמסרים בעמל בתורה באופן נעלה ונשגב.

הגאון רבי ישראל בונם שרייבר שליט”א, גאב”ד אשדוד וראש ישיבת ‘נתיב הדעת’, אמר בהתרגשות ש”‘בכוללי הש”ס’ למדתי שכוחותיו של האדם אינו מוגבלים. המבחנים לא היו פשוטים, לא היו ימי בין הזמנים, בערבי שבתות וחגים ובשבתות וחגים למדו בדיוק כמו בשאר הימים, וכאן למדנו התמדה מהי, שקידת התורה מהי, התלהבות התורה מהי”.

בדבריו אף העיד ממה שראה בעיניו בעת שהרבי הגיע לביקור במעונו של מרן ראש הישיבה הגרא”מ שך זצ”ל, שמרן ראש הישיבה אמר בהתרגשות לרבי: קלויזנבורגער רוב, חוללתם את מהפכת התורה בדורנו!
בתחושות מרוממות התפזרו הנאספים, תוך שהם מקווים ומייחלים להצלחתם של עמלי התורה ב’כוללי הש”ס’ ולפריחתם בעולם התורה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן