שיפור קל במצבו של הגר”נ קרליץ: “גם כשהוא חולה – משפיע על הדור”

הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין במכתב לציבור להתפלל לרפואתו: "מה שהוא נמצא איתנו זה דבר שנותן זכויות לכל הדור ומשפיע ומגין על הדור". מנהל המחלקה בה הוא מאושפז: "אין הסבר טבעי איך אדם בגילו ובמצבו חי כבר שנים רבות"

הגר"נ קרליץ שליט"א
"למעלה מדרך הטבע"

לקיים בנו חכמי ישראל: ברחבי העולם היהודי נמשכות התפילות לרפואתו של מרן פוסק הדור, הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט”א, המאושפז בבית החולים. במהלך היום חל שיפור קל במצבו, שעדיין מוגדר קשה מאוד.

הגר”ח קנייבסקי והגר”ג אדלשטיין פרסמו היום מכתב חיזוק לציבור עם קריאה להעתיר בתפילה לרפאותו.

“הנה מרן הגאון רבי ניסים שליט”א חולה עכשיו, וצריך רחמי שמים לרפו”ש, וידוע שצדיק מגין על הדור, כמ”ש רש”י על הפסוק היש בו עץ וגו’ שצדיק מגין על כל המקום, אפילו על גויים ואפילו בסדום אם היו חמישים צדיקים או עשרה צדיקים זה היה מגין על סדום גם כן, מפני שצדיק משפיע השפעה טובה שיחזרו בתשובה”.

“וכך כתב גם מרן החזו”א זצ”ל באיגרת (ח”ג סב) כי במקום שיש בעל תורה אמיתי השפעתו ניכרת על כל הסביבה, אפילו אם אינו מדבר כלום, עצם מציאותו של בעל תורה אמיתי משפיעה.

“רבי ניסים שליט”א השפיע השפעה גדולה מאד, השפעה עצומה על כל הדור, בפסקיו ובחיבוריו שנתקבלו בכל העולם, וגם בסכסוכים שבין אדם לחבירו הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, וגם אמר הרבה שיעורים בהלכה ובמוסר והרי הוא משפיע בצדקותו על כל הדור, הוא אדם קדוש ממש, איש קדוש, וגם כשהוא חולה אבל הקדושה קיימת ומשפיעה על כל הדור. מה שהוא נמצא איתנו זה דבר שנותן זכויות לכל הדור ומשפיע ומגין על הדור”.

“ומכיון שהוא זקוק עכשיו לרחמי שמיים, כל אחד צריך לבקש רחמים ולהתפלל עליו, תפילת ציבור יש בה כוח מיוחד לזכות לסייעתא דשמיא ולרחמי שמיים מרובים, בזכות כוח הציבור. ובעז”ה בזכות זה נזכה שהקב”ה ישלח רפו”ש במהרה בתושח”י”.

פרופ’ אליהו סוריקן, מנהל טיפול נמרץ ב’מעייני הישועה’, סיפר אמש בראיון ל’קול חי’: “המצב עדיין קשה, למרות שהשתפר מאז שהגיע אלינו. הרב סובל מזיהום שמשפיע על כמה איברים בגופו”.

“אני אומר את מה שאמרתי על מרן הרב שטיינמן: אנשים כאלה חיים בזכות התורה שלמדו ולא בזכות כוחות הטבע. אין הסבר טבעי איך אדם בגילו ובמצבו חי כבר שנים רבות”, כך פרוספסור סורקין.

הציבור נקרא להמשיך להתפלל לרפואתו של רבי שמריהו יוסף נסים בן בתיה לרפואה שלמה בתוך כל שאר חולי ישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן