כך נראה ההסכם שנחתם בין אגו”י ודגל התורה

כך נראה ההסכם שנחתם בצהרים בין אגו"י ודגל התורה. הסעיפים על הרוטציה, על חוק נורבגי, על התפקידים ויתר הפרטים לפניכם.

ההסכם בין אגו"י לדגל התורה
דפי ההסכם

ההסכם שנחתם בצהרים (רביעי) בירושלים בין אגו”י ודגל התורה, הוא הסכם שעוד ייכנס לדפי ההיסטוריה של שתי המפלגות. בהסכם נכתב כי סדר המקומות ברשימה לכנסת ה-21 יהיהכך שאגו”י תשובץ בכל המקומות האי -זוגים, ודגל התורה תשובץ בכך המקומות הזוגיים. בכנסת ה-22 הדבר יהיה להיפך, כך שדגל התורה תשובץ בכל המקומות האי זוגיים ואגו”י תשובץ במקומות הזוגיים.

בכל הנוגע לרוטציה, אם זכתה הרשימה במספר אי סוגי של מנדטים, יתפטר מהכנסת בחלוף שנתיים מיום כינוס הכנסת חבר הכנסת האחרון מהמפלגה המשובצת במקומות האי זוגיים. הוראה זו לא תחול אם ייושם החוק הנורבגי, או אם במועד האמור מכהנים בכנסת יותר חברי כנסת מטעם המפלגה המשובצת במקומות הזוגיים לעומת המפלגה האחרת.

אם ייושם החוק הנורבגי ולאחר זמן חזר השר או סגן השר לכהן כח”כ מכל סיבה שהיא, ובוטל יישום החוק, תבוצע רוטציה במחצית הקדנציה או במועד החזרה לכהן בכנסת, לפי המאוחר ביניהם. כל מועמד שמשובץ ברשימה במקום אי זוגי או עד המקום העשירי התחייב בפני בית על קיום הרוטציה.

לגבי החוק הנורבגי, הסיעה תדרוש בהסכם הקואליציוני שיחוקק בהוראת קבע החוק הנורבגי כפי שהיה בכנסת ה-20, ולפיו יהיה נציג אחד מכל סיעה ולא תתנגד להצעות של סיעות אחרות לחוק שיקבע מספר נציגים גדול יותר.

במקרה שהרשימה זכתה במספר אי זוגי של מנדטים ולמפלגה המשובצת במקומות האי-זוגיים נמסר תפקיד של שר או סגן שר, נציג אותה מפלגה יתפטר מהכנסת לפי החוק הנורבגי, מיד עם קבלת החוק או מיד עם כניסתו לתפקיד השר או סגן השר לפי העניין. אם קיבלה המפלגה האמורה שני תפקידים, כאמור יבוצע החוק הנורבגי על ידי סגן השר המדורג ברשימת המועמדים מטעם המפלגה האמורה במקום הנמוך יותר.

למקרה שהרשימה תזכה במספר אי זוגי של מנדטים ולמפלגה המשובצת במקום הזוגיים נמסר תפקיד של שר או סגן שר, ובהסכמת שני הצדדים נציג אותה מפלגה התפטר מהכנסת לפי החוק הנורבגי, יתפטרו בחלוף שנתיים מיום כינוס הכנסת מטעם המפלגה המשובצת במקומות אי זוגיים, שני נציגים. נציג אחד מהכנסת ונציג אחד הבא בתור רשימת המועמדים, כך שיחל לכהן בכנסת נציג נוסף מטעם המפלגה המשבוצת במקומות הזוגיים.

בכל הנוגע לתפקידים, הסיעה המשותפת תדרוש שני תפקידים בכירים. אחד לאגו”י ואחד לדגל התורה. בכנסת ה-21 תדרוש הסיעה את תפקיד יור ועדת הכספים לדגל התורה ואת תיק הבריאות לאגו”י. בכל מקרה אחר, אף אם הסיעה באופוזיציה, זכות הבחירה הראשונה לתפקיד הבכיר מסורה לדגל התורה. בכנסת ה-22 תדרוש הסיעה לפחות שני תפקידים בכירים כפי שיוסכם בין הצדדים. תפקיד אחד לאגו”י ותפקיד אחד לדגל התורה. בכנסת זו, זכות הבחירה הראשונה לתפקיד הבכיר תיהיה מסורה לדגל התורה. בנוסף, הסיעה תדרוש בהסכם הקואליציוני לפחות שני תפקידים בכירים נוספים, אחד לכל מפלגה, כפי שיוסכם בין הצדדים. התפקידים האלו יחולקו לסירוגין בין המפלגות באופן שוויוני, ללא קשר למספר חברי הכנסת שבכל מפלגה, בשאיפה לאיזון מקסימלי בין הצדדים בחשיבותם של התפקידים. זכות הבחירה הראשונה לתפקיד מסורה בכנסת ה-21 לדגל התורה, ובכנסת ה-22 לאגו”י.

לגבי יו”ר הסיעה, תפקיד זה יינתן בכנסת ה-21 לנציג דגל התורה. ובכנסת ה-22 לנציג אגו”י. בא כוח הסיעה יהיה בכנסת ה-21 נציג של אגו”י, ובכנסת ה-22 נציג של דגל התורה. ממלא מקום בא כוח המפלגה, יהיה בכל כנסת מהמפלגה השניה.

עבודת הסיעה המשותפת תיהיה על פי הסכמה ללא כללי רוב או מיעוט. בכל ישיבות הסיעה יוזמנו כל חברי הכנסת וכן המועמדים המשובצים בעשרת המקומות הראשונים ברשימה.

בהגשת הרשימות יוגש הסכם לעניין התפלגות בהתפאם לפירוט ההשתייכות הסיעתית של המועמדים, וכן יוגשו הסכמים לחוק מימון המפלגות. מימון המפלגות יהיה שווה לשתי במפלגות, והסכם בנושא ייחתם בנפרד להסכם.

בסופו של ההסכם נכתב הסעיף שקובע כי המפלגות מתחייבות לשוויון ביניהן בהתאם לעקרונות המפורטים בהסכם זה גם אם יתמודדו לכנסת ברשימה משותפת עם מפלגות נוספות. המו”מ עם מפלגות נוספות ייעשה בתיאום מלא בין הצדדים.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן